Forsinkede kurser. Sist oppdatert: fredag 22. februar 17:37  
Dybder i Citycon Treasury B.V. 15/21 FRN C (CITYT01)
Kl. Total Beste   Bud Tilbud   Beste Total