Forsinkede kurser. Sist oppdatert: fredag 16. november  

07/12-2017 12:32:18: (OSLKO14) Oslo Børs - OSLKO38 - Nytt lån til notering / New bond issue to be listed 08.12.2017

Oslo Børs - OSLKO38 - Nytt lån til notering / New bond issue to be listed
08.12.2017
 
Lånets navn / Issue name: Oslo komm 17/27 2,25%
Ticker: OSLKO38
Instrument ID: 1303537
ISIN: NO0010811235
Segment: OBOC
Hjemstat / Home state: NO
Handelsvaluta / Trading currency: NOK
Lånebeløp / Issued amount: 1 500 mill, åpent lån / tap issue
Rentebærende f.o.m. / Interest accrual date: 07.12.2017
Forfallsdato / Maturity date: 07.06.2027
Kupongrente / Coupon rate: 2,25 % p.a.
Sektorliste / Sector list: Storlånssektor / Major Bond Issues
Tilretteleggere / Managers:  Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Oslofilialen; Swedbank Norge, NUF; Danske Bank Markets, Norge; DNB Bank ASA, DNB
Markets; Nordea Bank AB (publ), filial i Norge; SpareBank 1 Markets AS
Verdipapirregister / Central Securities Depository:  VPS
ESMA-kategori / ESMA category: Other Public bond
Godkjent lånedokument tilgjengelig på / Approved loan document available on: 
http://www.oslobors.no
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/politikk/budsjett-regnska
p-og-rapportering/finansforvaltning/

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=440248

Nyheten er levert av OBI.