Forsinkede kurser. Sist oppdatert: fredag 16. november  

18/01-2018 07:43:50: (STL01, STL) Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer

Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjerAksjene som DNB kjøpte på vegne av Statoil ASA (OSE: STL, NYSE: STO) 15. januar 2018 til bruk i Statoils aksjespareprogram, er den 18. januar 2018 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp.

I tillegg er det tildelt bonusaksjer basert på deltagelse i aksjespareprogrammet 2015.

Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 7.962.356 aksjer.

Som deltakere i aksjespareprogrammet har Statoils primærinnsidere, samt deres nærstående, fått tildelt bonusaksjer til gjennomsnittlig pris på NOK 185,75 pr. aksje.

Nærmere detaljer om fordeling av aksjer er angitt i oversikten.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Navn Tittel Aksjer

tildelt

primær- 

innsider 
Aksjer

tildelt

nærstående 
Ny

aksje-

beholdning 

primær-

innsider
Ny

aksje-

beholdning 

nærstående
Ny samlet

aksje-

beholdning
Alton, Russell Finansdirektør 1 558   7 597   7 597
Bacher, Lars Chr. Konserndirektør 1 091   24 400   24 400
Di Valerio, Ingrid E. Styremedlem 350   4 821   4 821
Dodson, Timothy Konserndirektør 1 081   35 506   35 506
Gjærum, Reidar Kommunikasjons-

direktør 
856   32 675 441 33 116
Hegge, Hans Jakob Konserndirektør 839 362 29 071 4 234 33 305
Hika, Gemetchu Direksjonssekretær 263   1 657   1 657
Hovden, Magne Direktør HR 785   18 828   18 828
Jacobsen, Jon Arnt Direktør Internrevisjon 1 116   22 160   22 160
Klouman, Hans Henrik Juridisk direktør 1 237   35 338   35 338
Knight, John Konserndirektør 2 642   112 543   112 543
Kvelvane, Ørjan Direktør konsernregnskap 537   6 249   6 249
Labråten, Per-Martin Styremedlem 173   1 516   1 516
Nilsson, Jannicke Konserndirektør 775 372 22 561 17 077 39 638
Reitan, Torgrim Konserndirektør 1 123   35 784 1 574 37 358
Rummelhoff, 

Irene
Konserndirektør 714   25 388 407 25 795
Skeie, Svein Økonomidirektør 690 334 23 545 6 261 29 806
Sætre, Eldar Konsernsjef 887   57 783   57 783
Torstensen, Siv Helen Direktør CEO Sekretariat  581 274 5 233 1 580 6 813
Økland, Jens Konserndirektør 450   17 657   17 657
Øvrum, Margareth  Konserndirektør 1 151 379 49 733 7 922 57 655

 


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Statoil via Globenewswire
Nyheten er levert av GlobeNewswire.