Forsinkede kurser. Sist oppdatert: fredag 16. november  

18/01-2018 07:43:59: (STL) Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer

Aksjene som DNB kjøpte på vegne av Statoil ASA (OSE: STL, NYSE: STO) 15. januar
2018 til bruk i Statoils aksjespareprogram, er den 18. januar 2018 viderefordelt
til de ansatte i henhold til deres sparebeløp.

I tillegg er det tildelt bonusaksjer basert på deltagelse i aksjespareprogrammet
2015.

Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 7.962.356 aksjer.

Som deltakere i aksjespareprogrammet har Statoils primærinnsidere, samt deres
nærstående, fått tildelt bonusaksjer til gjennomsnittlig pris på NOK 185,75 pr.
aksje.

Nærmere detaljer om fordeling av aksjer er angitt i oversikten.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

 Navn     Tittel       Aksjer  Aksjer   Ny     Ny     
Ny samlet
                 tildelt  tildelt   aksje-   aksje-   
aksje-
                 primær-  nærstående  beholdning  beholdning 
beholdning
                 innsider        primær-   nærstående
                            innsider

 Alton,    Finansdirektør   1 558          7 597           7
597
 Russell

 Bacher, Lars Konserndirektør  1 091          24 400         
24 400
 Chr.

 Di Valerio, Styremedlem    350           4 821           4
821
 Ingrid E.

 Dodson,   Konserndirektør  1 081          35 506         
35 506
 Timothy

 Gjærum,   Kommunikasjons-  856           32 675   441    
33 116
 Reidar    direktør

 Hegge, Hans Konserndirektør  839    362     29 071   4 234   
33 305
 Jakob

 Hika,    Direksjonssekretær 263           1 657           1
657
 Gemetchu

 Hovden,   Direktør HR    785           18 828         
18 828
 Magne

 Jacobsen,  Direktør      1 116          22 160         
22 160
 Jon Arnt   Internrevisjon

 Klouman,   Juridisk direktør 1 237          35 338         
35 338
 Hans Henrik

 Knight, John Konserndirektør  2 642          112 543         
112 543

 Kvelvane,  Direktør      537           6 249           6
249
 Ørjan    konsernregnskap

 Labråten,  Styremedlem    173           1 516           1
516
 Per-Martin

 Nilsson,   Konserndirektør  775    372     22 561   17 077   
39 638
 Jannicke

 Reitan,   Konserndirektør  1 123          35 784   1 574   
37 358
 Torgrim

 Rummelhoff,  Konserndirektør  714           25 388   407    
25 795
 Irene

 Skeie, Svein Økonomidirektør  690    334     23 545   6 261   
29 806

 Sætre, Eldar Konsernsjef    887           57 783         
57 783

 Torstensen, Direktør CEO    581    274     5 233    1 580    6
813
 Siv Helen  Sekretariat

 Økland, Jens Konserndirektør  450           17 657         
17 657

 Øvrum,    Konserndirektør  1 151   379     49 733   7 92

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=442520

Nyheten er levert av OBI.