Forsinkede kurser. Sist oppdatert: fredag 16. november  

13/02-2018 16:50:15: (DNB) Tilbakekjøp av egne aksjer

Den 13. februar 2018 kjøpte DNB ASA 395.000 egne aksjer til en snittkurs på
157,0664 kroner. Etter dette eier DNB ASA totalt 14.370.102  egne aksjer.

Tilbakekjøpet av aksjer relaterer seg til det nye tilbakekjøpsprogrammet som ble
offentliggjort av DNB ASA 1. februar 2018. Tilbakekjøpsprogrammet omfatter opp
til ca. 8,1 millioner aksjer, hvor opp til ca. 5,4 millioner vil bli kjøpt
tilbake i det åpne markedet. De resterende aksjene vil bli innløst fra staten på
proporsjonal basis, betinget av godkjennelse fra DNB ASAs ordinære
generalforsamling i 2018, slik at statens eierandel på 34,00 % forblir uendret
etter gjennomføringen av tilbakekjøpsprogrammet.

For ytterligere informasjon om tilbakekjøpsprogrammet for egne aksjer, viser DNB
ASA til børsmelding av 1. februar 2018 (tilgjengelig på www.newsweb.no).

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=444177

Nyheten er levert av OBI.