Forsinkede kurser. Sist oppdatert: søndag 16. desember  

13/03-2018 15:37:51: (NAS) Oslo Børs - Norwegian Air Shuttle ASA - Mottatt søknad om notering av obligasjonslån

Oslo Børs har mottatt søknad om børsnotering av ISIN NO0010783459.

Det følger av verdipapirhandelloven kapittel 5 at anvendelsesområde for
informasjonsplikt gjelder for låntagere hvis obligasjoner er eller er søkt
notert på børs. Informasjonsplikten etter reglene i verdipapirhandelloven er fra
og med i dag gjeldende for ovennevnte lån.

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=446412

Nyheten er levert av OBI.