Forsinkede kurser. Sist oppdatert: søndag 17. februar  

16/04-2018 15:08:06: (NTS) NTS ASA: KB Dykk AS og AQS Holding AS har inngått intensjonsavtale om fusjon

Det er i dag inngått intensjonsavtale mellom NTS ASA og Kåre Bjørn Krystad og
Ola Krystad, som aksjonærer i KB Dykk AS, og Fanøyskjæret AS, som aksjonær i AQS
Holding AS, om fusjon av KB Dykk AS og AQS AS (heleid av AQS Holding AS), med
AQS AS som overtakende selskap og vederlagsaksjer utstedt av AQS Holding AS. Det
er en forutsetning for avtalen at Due Diligence er gjennomført med
tilfredsstillende resultat og at partene blir omforent om en endelig
aksjonæravtale samt fusjonsplan mv. Det forventes at fusjonen blir gjennomført i
løpet av 1. halvår med regnskapsmessig virkning fra 1. mai 2018.

Begge selskapene er aktører innen servicebåt segmentet og tilbyr hovedsakelig
ulike servicetjenester til havbruksnæringen, deriblant fortøyningsarbeid,
avlusing, notvasking, ROV-operasjoner samt dykking.

KB Dykk AS er lokalisert i Rørvik i Trøndelag og ble etablert i 2006. Selskapet
har de senere årene opplevd sterk vekst med 64 ansatte pt omsetning i 2017 på kr
111 mill.

AQS AS er lokalisert i Flatanger i Trøndelag og ble etablert i 1991.
Virksomheten har 100 ansatte og hadde i 2017 en omsetning på kr 161 mill.

Etter fusjonen vil selskapet være i besittelse av 20 servicebåter til dekning av
operasjonsområde fra Trøndelag til Finnmark.

Bytteforholdet i fusjonen er foreløpig avtalt til 54 % til AQS AS og 46 % til KB
Dykk AS.

NTS ASA har en eierandel på 50,1 % i KB Dykk AS. Etter fusjon mellom selskapene
vil NTS ASA sin eierandel i AQS Holding bli ca. 23 %, og dette selskapet vil bli
et tilknyttet selskap i konsernet. Dette medfører at NTS ASA ikke vil rapportere
i servicebåtsegmentet etter fusjonen.


NTS ASA
Kolvereid 16.04.2018

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Harry Bøe, adm. Direktør
+47 908 78 071

Dagfinn Eliassen, markeds- og utviklingssjef
+47 412 22 293

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=448830

Nyheten er levert av OBI.