Forsinkede kurser. Sist oppdatert: fredag 22. mars  

14/08-2018 08:00:22: (NAPA) Napatech A/S : Resultater for annet kvartal 2018

Napatech A/S : Resultater for annet kvartal 2018 

MERK AT DRIFTSINNTEKTENE FOR ANNET KVARTAL 2018 BLE OFFENTLIGGJORT I EN SEPARAT BØRSMELDING 10. JULI 2018

(København, 14. august 2018) Napatech A/S ("Napatech", OSE: NAPA) rapporterte driftsinntekter på DKK 24,7 millioner i annet kvartal 2018 (DKK 56,5 millioner i Q2 2017), tilsvarende en nedgang på 56%, og en EBITDA på DKK -16,2 millioner (9,6), som en følge av kvartalsmessige ordrevariasjoner. Selskapet har hentet NOK 40 millioner i ny egenkapital og venter driftsinntekter i annet halvår på USD 12 millioner, innen et intervall på USD 10 - 15 millioner.

"Jeg er svært begeistret for å starte i selskapet, og jeg ser frem til å utdype mer om mulighetene som ligger foran oss. Markedene våre har endret seg betydelig de seneste 18 månedene, noe som har påvirket resultatene våre. Det første og andre kvartalet av 2018 har vært skuffende hva angår driftsinntekter og resultatutvikling, hvor salget har vært under de tilsvarende periodene i fjor, som en følge av utsettelser av kundeprosjekter og lagerreduksjoner. Ser vi fremover, så forsetter vi å motiveres av en sterk interesse for våre rekonfigurerbare dataløsninger som understøttes av den økte etterspørselen etter FPGA-baserte programvareløsninger, Napatechs sterke portefølje av produkter og løsninger, vår betydelige erfaring og markedsposisjon. Vi venter en merkbar bedring i driftsinntektene i annet halvår 2018, sammenlignet med den midlertidige svakheten i første halvår. Vi venter i dag inntekter i andre halvår 2018 på USD 12 millioner innenfor et intervall på USD 10 til 15 millioner. Til sammenligning hadde vi inntekter på USD 7,9 millioner i første halvår 2018," sier Ray Smets, administrerende direktør i Napatech.  

Sammen med kundene gjennomgår Napatech en transformasjon fra en verden hvor nettverk var definert av og orientert rundt maskinvare, til nettverk definert av og orientert rundt programvare. Napatech har en strategi om å tilby løsninger som fokuserer på å bygge FPGA maskinvarekomponenter og programvaresystemer som akselererer ytelsene. Som ett av få selskaper i verden med ekspertise til å levere FPGA-baserte, applikasjonsdrevne løsninger i verdensklasse, er Napatech perfekt posisjonert for å utnytte markedsskiftet til rekonfigurerbare dataplattformer og det raskt voksende volumet av installerte servere i dette marked.

Napatech vil utnytte mulighetene i markedene gjennom å:

  • Samkjøre produkt- og teknologiplaner gjennom å inngå partnerskap med ledende leverandører av FPGA-teknologi og verktøy.
  • Samkjøre den globale salgsstyrken og den tekniske støttestaben i de nord-amerikanske markedene som har den høyeste konsentrasjonen av kundevekst, samt organisere oss rundt de unike kundesegmentene som drar nytte av rekonfigurerbare dataløsninger.
  • Fokusere på sentrale strategiske allianser og kanalpartnerskap for å ytterligere dra nytte av eksterne ressurser for å nå frem til sluttbrukerne som trenger våre løsninger.
  • Ekspansjon av Napatechs produktportefølje til å inkludere ytterligere programvaretilbud og profesjonelle tjenester, noe som gjør at Napatechs produkter kan bli tatt i bruk i enhver åpen og standardisert serverplattform.

"Napatech har vært ledende i å bruke FPGA-baserte teknologier til å bedre ytelsen i ledende it-nettverk, samt sikkerhets- og kommunikasjonsapplikasjoner. Selskapet er basert på en solid base av kunder innen utstyrsproduksjon, nettverkstilbydere, skytjenesteleverandører, store selskaper og myndigheter. Slike tidlige brukere av FPGA-baserte løsninger har benyttet Napatechs rekonfigurerbare dataplattform til et bredt spekter tjenester innen nettverk, sikkerhet, 5G-mobil, analyse, stordata, håndtering av tjenestekvalitet og innen andre bruksområder. Som demonstrert på Mobile World Congress Shanghai 2018, så jobber Napatech sammen med ledende selskaper som China Mobile, Lenovo, Xilinx og Radisys i å utvikle banebrytende løsninger hvor Napatechs SmartNIC-teknologi spiller en viktig rolle. Dette representerer et sterkt bevis på fremtidens etterspørsel etter Napatechs teknologi og løsninger, og er en viktig bekreftelse på vår strategi," sier Smets.

Napatech har implementert et kostnadsreduksjonsprogram i første halvår 2018 for å sikre investeringsfokus på vekstinitiativene. Driftsinntektene ventes å bli styrket i annet halvår 2018. Som et resultat av dette er selskapets kontantmessige nullresultat, cash break even, kuttet fra USD 10 til USD 8 millioner på kvartalsbasis, hvor full effekt nås fra starten av 2019, men hvor besparelsene også vil bli merkbare i tredje og fjerde kvartal 2018. Selskapet venter driftsinntekter i annet halvår på USD 12 millioner, innen et intervall på USD 10 til 15 millioner. Etter avslutningen av kvartalet hentet selskapet NOK 40 millioner i ny egenkapital. Selskapet venter å være fullfinansiert gjennom 2019 og å bli kontantgenererende mot slutten av 2019.

"Dette gir en solid plattform for å utnytte mulighetene som oppstår som en følge av endringene markedene, kundene og Napatech gjennomgår. De langsiktige utsiktene er lovende ettersom produktene og tjenestene våre ikke bare blir anvendbare for dagens, men også nye markedssegmenter. Med andre ord ser vi et langt større, langsiktig potensial sammenlignet med vår eksisterende virksomhet, ettersom vi beveger oss mot bredere markeder og støtter flere applikasjoner, men understreker at den kortsiktige visibiliteten er begrenset og at den vil bli påvirket av kvartalsvis ordrevariasjon og generell forretningsusikkerhet. Vi tar imidlertid de riktige stegene i en tid preget av endring, og ser fram til at kundeetterspørselen vender tilbake i andre halvår 2018," sier Smets.           

For ytterligere informasjon, vennligst se den vedlagte rapporten for annet kvartal 2018. Merk også at driftsinntektene i annet kvartal 2018 ble offentliggjort i en separat børsmelding 10. juli 2018.

Napatech avholder en investor-, analytiker og mediapresentasjon klokken 09.00 (CET) på Hotel Continental i Oslo, Norge. Presentasjonen fra CEO Ray Smets og COO Henrik Brill Jensen, vil være tilgjengelig på: http://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=92025410

Lenken kan også finnes på www.napatech.com 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Ray Smets, adm. dir

Telefon: +45 4596 1500

E-mail: rsm@napatech.com

Carsten Kaalund, finansdirektør

Telefon: +45 2780 4940

E-mail: nh@napatech.com

Mediehenvendelser:

Geir Bjørlo, Corporate Communications AS

Telefon: +-47 915 40 000

E-mail: geir.bjorlo@corpcom.no 

Om Napatech

Internet-of-things (IoT), skyen og mobiltelefonen har hver for seg endret måten selskaper drives på, og gjør dem i stand til å raskt kunne levere nye produkter og tjenester til kunder og ansatte. Napatech har en målsetting om å hjelpe organisasjoner til å se på virksomheten sin på en ny måte gjennom teknologimulighetene som springer ut av såkalt hyper-scale-design, og å gjøre disse mulighetene tilgjengelig for hvert enkelt nettverk. Vår SmartNIC-plattform muliggjør skyskalaytelse, effektiv drift, innovasjon og sikkerhet til datasentre i Fortune 5000- selskaper, offentlige organer, tjenestetilbydere og skyoperatører. Vår Virtual Networking Platform kombinerer standardiserte lavkostnads- og høyvolum-servere med allsidigheten til Napatechs FPGA-baserte, programmerbare SmartNICs og programvare, som forbedrer datasenterytelse og reduserer kostnader for kunder gjennom ulike dataanalyseverktøy.

www.napatech.com

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.
Napatech Q2 2018 Presentation

Napatech Q2 2018 Report


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Napatech A/S via Globenewswire
Nyheten er levert av GlobeNewswire.