11/01-2019 15:30:00: (ADDV-A.ST, ADDV-B.ST, ADDVISE-001.ST) Regulatoriskt meddelande - ADDvise erhåller order till ett värde av 3,2 MSEK

ADDvise Group AB:s (publ) dotterbolag Labrum har erhållit en order från Cambrex Karlskoga till ett värde av 3,2 MSEK. Ordern avser laboratorieinredning till Cambrex Karlskogas nybyggda laboratorium. Leverans är planerad under Q2/Q3 2019.

För vidare upplysningar:
Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se 

Viktig information: 

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 januari 2019 kl. 15:30 CET.

Om ADDvise Group
ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten - både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.                 

Ekstern link: http://news.cision.com/se/addvise/r/regulatoriskt-meddelande---addvise-erhaller-order-till-ett-varde-av-3-2-msek,c2715615
Ekstern link: https://mb.cision.com/Main/12334/2715615/974916.pdf

Nyheten er levert av Cision.