11/01-2019 15:41:56: EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S - Foreløbige hovedtal for 4. kvartal 2018EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S - Foreløbige hovedtal for 4. kvartal 2018

Den 11. januar 2019

Selskabet kan oplyse de foreløbige hovedtal for 4. kvartal 2018. Oplysningerne er baseret på de første indrapporterede tal og flere poster vil kunne blive påvirket af for eksempel valutakursopgørelse, skat med videre i den endelige opgørelse.

Ledelsen forventer, at resultatet for 4. kvartal 2018 før kurs- og værdireguleringer og skat (EBVAT) vil ligge på DKK 4,8 mio. Det betyder, at resultatet for regnskabsåret 2018 forventes at ligge på DKK 17,4 mio., hvilket overstiger forventninger til årets resultat. Den forventede positive afvigelse skyldes, at det er lykkedes at sikre en større lejestigning end forventet både ved almindelig genudlejning og ved udlejning af de lejemål, som er blevet istandsat. Særligt nyrenoverede lejligheder er udlejet til en højere pris, end det tidligere har været muligt, ligeledes har selskabet optimeret ejendommenes arealer og derved opnået en højere leje.

Den foreløbige værdiregulering af selskabets ejendomme ligger på DKK 39,2 mio. for 4. kvartal og dermed DKK 68,9 mio. for regnskabsåret 2018. Værdireguleringerne udgør 5,6% af selskabets samlede ejendomsværdier og følger den fortsat positive udvikling i prisfastsættelsen på ejendomme i Berlin i 2018.

EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S forventer først endeligt at kunne bekræfte de oplyste tal i denne meddelelse i forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten den 28. marts 2019.

Med venlig hilsen

EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S

Certified Adviser er: Clearwater International K/S

Kontakt vedr. ovenstående kan rettes til:

Bestyrelsesformand i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S:

Knud Lomborg . 20 98 50 60

Direktør i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S:

Thorkild Steen Sørensen - 76 25 01 46

eller 

Clearwater International K/S 

Jakob Tolstrup Kristensen . 70 22 50 33
Nyheten er levert av GlobeNewswire.