11/01-2019 15:45:08: (KLOV-A.ST, KLOV-B.ST) Klövern AB (publ): Klövern offentliggör uppdaterat grundprospekt för MTN-program

Klövern AB (publ): Klövern offentliggör uppdaterat grundprospekt för MTN-program


Klövern AB (publ) upprättade den 6 oktober 2017 ett s.k. Medium Term Note-program (MTN) med en ram uppgående till 10 miljarder kronor, som ska vara säkerställt med en pool av fastigheter som underliggande tillgångar och full pantbrevstäckning ("MTN-programmet"). Till och med datumet för detta pressmeddelande har Klövern emitterat 850 miljoner kronor inom ramen för MTN-programmet.Med anledning av MTN-programmet upprättade och publicerade Klövern den 6 oktober 2017 ett grundprospekt, vilket ska uppdateras årligen. Av denna anledning har Klövern uppdaterat grundprospektet, vilket idag den 11 januari 2019 har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Det uppdaterade grundprospektet kommer hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Klöverns (www.klovern.se) webbplatser samt på begäran i pappersformat på Klöverns kontor i Nyköping.    

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Andersson, Finanschef, 076-855 67 02, jens.andersson@klovern.se

Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se

Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.seKlövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.klovern.se.Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, E-post: info@klovern.se.Denna information är sådan information som Klövern AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 januari 2019 kl. 15:45 CET.Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

190111 Klövern offentliggör uppdaterat grundprospekt för... (pdf)


This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Klövern AB (publ) via Globenewswire
Nyheten er levert av GlobeNewswire.