Forsinkede kurser. Sist oppdatert: fredag 22. mars  

11/01-2019 14:42:04: (SUSB-ME.MERK) Renteregulering

Det er fastsatt ny rente for NO0010760762.
Ny rentesats i perioden 15.01.2019 - 15.04.2019 er 2,51.
Ticker:SUSB13 PRO

Den nye rentesats (og rentebindindingsperiode) er fastsatt i henhold til avtale,
jf. låneavtalens og tegningsinnbydelsens/lånebeskrivelsens bestemmelser.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.

(Publisert av Nordic Trustee, Erik Marin-Andresen)

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/467381

Nyheten er levert av OBI.