Forsinkede kurser. Sist oppdatert: tirsdag 26. mars  

11/01-2019 16:52:53: (GOGL) Flagging

Fond forvaltet av DNB Asset Management AS har i dag 11.01.2019 kjøpt 107.305
aksjer i Golden Ocean Group Ltd.(GOGL NO)

Fond forvaltet av DNB Asset Management AS eier etter dette 7.254.845 aksjer i
Golden Ocean Group Ltd.(GOGL NO) , som utgjør en eierandel på 5.02% av totalt
utstedte aksjer i selskapet.

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/467402

Nyheten er levert av OBI.