Forsinkede kurser. Sist oppdatert: torsdag 25. april  

11/02-2019 17:00:08: (STB) STOREBRAND ASA: Storebrand styrker sin posisjon innenfor private equity gjennom kjøp av Cubera

Storebrand Asset Management har inngått en avtale om kjøp av Cubera Private
Equity [Cubera]. Cubera er en nordisk aktør som tilbyr investorer eksponering
mot nordisk private equity gjennom annenhåndsmarkedet. Selskapet er ledende i
Norden innenfor sitt segment og har om lag 9 milliarder kroner under
forvaltning, hovedsakelig for internasjonale investorer.

- Transaksjonen styrker vårt tilbud til institusjonelle kunder i
kapitalforvaltning. Storebrand er i dag eneste leverandør i Norge som inkluderer
private equity i innskuddspensjonen til kundene, sier Storebrands konsernsjef
Odd Arild Grefstad.

Storebrand Asset Management er Norges største private kapitalforvalter med mer
enn 700 milliarder kroner til forvaltning. Storebrand har over 20 års erfaring
med private equity og mer enn 19 milliarder kroner investert globalt for
nordiske kunder.

- Vi bygger en sterk nordisk aktør innenfor private equity med et av Nordens
største investeringsteam. Dette komplementerer vårt private equity tilbud, og
gjør oss til en naturlig partner for internasjonale kunder som vil investere i
Norden, sier konserndirektør kapitalforvaltning, Jan Erik Saugestad.

Cuberas administrerende direktør Kine Burøy-Olsen ser frem til sammenslåingen.

- Cubera og Storebrand International Private Equity passer perfekt sammen. Vi
har begge lang erfaring og dyp kunnskap om private equity, men opererer i ulike
markeder og mot ulike investorer. Denne sammenslåingen vil gi oss økt tyngde og
slagkraft både i Norden og internasjonalt. Vi er stolte over det Cubera har
oppnådd så langt, og ser frem til å ta fatt på de muligheter dette gir, sier
Burøy-Olsen.

Oppkjøpet er i tråd med strategien Storebrand kommuniserte på
kapitalmarkedsdagen - å se etter muligheter til oppkjøp som kan komplementere
vår virksomhet og skape vekst.

- Vi vil drive Cubera videre som et eget selskap, som del av Storebrands
multiboutique-plattform. Kundene etterspør bredere og mer diversifiserte
forvaltningsporteføljer, og vi posisjonerer oss sterkere inn mot alternative
investeringer, sier Saugestad.

Transaksjonen vil ha begrenset påvirkning på regulatoriske nøkkeltall og
oppkjøpet påvirker ikke Storebrand-konsernets utbyttekapasitet inneværende
regnskapsår. Fremover vil inntjeningen fra selskapet støtte
kontantstrømsgenereringen for konsernet. Cuberas justerte resultat før skatt for
2018 er estimert til å være i størrelsesorden 50 millioner kroner. Kjøpsprisen
er 300 millioner kroner ved gjennomføring av transaksjonen. Kjøpesummen kan øke
knyttet til kapitalinnhenting til nye fond forvaltet av Cubera. Gjennomføring av
transaksjonen er betinget av nødvendige regulatoriske godkjennelser og
oppfyllelse av visse andre markedsmessige betingelser.

Lysaker, 11. februar 2019

Kontaktpersoner

CFO, Lars Aa. Løddesøl:  lars.loddesol@storebrand.no
eller (+47) 934 80 151

Kommunikasjonsdirektør, Vibeke Hansen: vibeke.hansen@storebrand.no
eller (+47) 990 13 349

Storebrands ambisjon er å være best på sparing til pensjon. Storebrand skal
levere bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon slik at den
enkelte får en bedre pensjon, og en bedre verden å gå av med pensjon i.
Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 2 millioner personkunder, med
hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter over 700 milliarder
kroner og er Norges største private kapitalforvalter. Vi jobber målrettet for å
nå visjonen: Våre kunder anbefaler oss. Storebrand-aksjen (STB) er notert på
Oslo Børs.

Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på twitter@Storebran

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/469220

Nyheten er levert av OBI.