12/02-2019 15:33:06: (.) Flaggningsmeddelande i ICA Gruppen Aktiebolag

[*]
[*]

Flaggningsmeddelande i ICA Gruppen Aktiebolag
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.


Emittent 556048-2837 ICA Gruppen Aktiebolag
Instrument SE0000652216 Aktie
Innehavare AB Industrivärden
 
Före transaktionen
Antal aktier 13 672 052
Antal rösträtter 13 672 052
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Konvertering
Datum 2019-02-12
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 8 632 815
 - direkt innehavda rösträtter 8 632 815
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 4,292 %
 - direkt innehavda rösträtter 4,292 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %


Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,292 % 8 632 815
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 4,292 % 8 632 815
 
Totalt antal rösträtter

 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 8 632 815
 - andel av rösträtter 4,292 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Sverker Sivall
 - telefon 08-666 64 19
 - mejl sverker.sivall@industrivarden.se


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

[*]

Ekstern link: http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/3085A13E195F86C3

Nyheten er levert av Cision.