Forsinkede kurser. Sist oppdatert: fredag 26. april  

12/02-2019 14:05:01: (SPOL) MELDEPLIKTIG HANDEL FOR PRIMÆRINNSIDERE

Tom Nerheim, konserncontroller/leder kapital- og eierstyring, har 12. februar
2019 kjøpt 1.500 egenkapitalbevis i SpareBank 1 Østlandet til kurs NOK 85,40.
Etter transaksjonen eier Tom Nerheim 3.102 egenkapitalbevis i SpareBank 1
Østlandet.

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/469306

Nyheten er levert av OBI.