Forsinkede kurser. Sist oppdatert: tirsdag 23. april  

12/02-2019 14:48:38: (SADG) Flagging av stemmeretter for valgmøte

Harald Espedal har meddelt Sandnes Sparebank at han personlig har mottatt
stemmefullmakter til valgmøtet for egenkapitalbeviseiernes valg av
forstanderskapsmedlemmer i Sandnes Sparebank. 

Espedal har per i dag mottatt stemmefullmakter for 2.339.122 egenkapitalbevis,
som sammen med 886.861 antall egenkapitalbevis som Espedal & Co AS eier og i
tillegg 515.000 antall egenkapitalbevis som Salt Value As eier, utgjør 16,25
prosent av de utstedte egenkapitalbevisene i banken. Salt Value AS er nærstående
til Espedal & Co AS. 

Stemmefullmaktene gjelder kun for det forestående valgmøtet som er planlagt til
21. februar 2019.

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/469308

Nyheten er levert av OBI.