Forsinkede kurser. Sist oppdatert: fredag 26. april  

12/02-2019 15:25:00: (SBHA14) Førebels årsrekneskap for 2018

Styret i SpareBank 1 Hallingdal Valdres har i møte 12.02.19 vedteke styret si
årsmelding og førebels årsrekneskap for 2018 (sjå vedlegg). 

Endeleg årsrekneskap blir fastsett i forstanderskapsmøtet 7. mars.

Spørsmål kan rettast til adm. banksjef Knut Oscar Fleten på telefon 959 22 529.

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/469314

Nyheten er levert av OBI.