Forsinkede kurser. Sist oppdatert: tirsdag 23. april  

12/02-2019 15:46:57: (LAFO01) Årsrapport 2018 for Landkreditt Forsikring AS

Landkreditt Forsikring AS ble stiftet 17. august 2001 og eies av 3 aktører i
landbrukssamvirket.
Selskapet regnes som «Bondens eget forsikringsselskap» og retter primært sin
virksomhet
mot bønder og aktører innen norsk landbruk ved å tilby gode forsikringsdekninger
til
konkurransedyktige priser. I tillegg rettes virksomheten også mot privatmarkedet
samtidig som
øvrig næringsliv også vil utgjøre en viktig og vesentlig andel av virksomheten
fremover. I løpet av
2018 har Landkreditt SA kjøpt seg opp i selskapet og eier nå 92,6 % av aksjene.
Dette førte til at
Landkreditt Forsikring AS fra 1. juni 2018 ble et selskap i
Landkredittkonsernet. Skogbrand har
også kjøpt en mindre post og eier 6,2 % av aksjene. Gartnerhallen har beholdt
sin andel på 1,2 %

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/469315

Nyheten er levert av OBI.