Forsinkede kurser. Sist oppdatert: fredag 26. april  

12/02-2019 16:28:07: OSLO BØRS - CLOSING PRICES OBOSX FUTURES

OBOSX9B	61.51
OBOSX9C	61.56
OBOSX9D	61.64
OBOSX9E	61.71
OBOSX9F	61.80

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/469320

Nyheten er levert av OBI.