Forsinkede kurser. Sist oppdatert: tirsdag 23. april  

12/02-2019 16:33:02: (LIFE-ME.MERK) Lifecare AS - Aksjespleis og overføring aksjer styreformann 06.02.19

GJENNOMFØRING AV AKSJESPLEIS I EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING OG 
ENDRING AV STYREFORMANN CHRISTIAN TORP SAURE SIN AKSJEPOST I LIFECARE AS.

For å tilrettelegge for aksjespleisen har Selskapets aksjeeier Sterna Holding AS
sagt seg villig til å vederlagsfritt gi fra seg det antallet aksjer som er
nødvendig for at alle aksjeeiere skal ende opp med et antall aksjer som er
delelig med 4. Aksjene overføres vederlagsfritt fra Sterna Holding AS til de
aktuelle aksjeeierne. 

Sterna Holding AS eies 100% av styreformann i Lifecare AS Christian Torp Saure.
Sterna Holding AS beholdning i Lifecare AS er etter gjennomført aksjespleis
3.888.485 aksjer.

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/469321

Nyheten er levert av OBI.