22/02-2019 08:13:05: (SCD.CPH) Indre værdi af SmallCap Danmark A/S er opgjort til 20,5 kr. pr. aktieIndre værdi af SmallCap Danmark A/S er opgjort til 20,5 kr. pr. aktie

Den indre værdi af SmallCap Danmark A/S er d.d. opgjort til 20,5 kr. pr. aktie baseret på lukkekurserne d. 21. 02 2019.

I opgørelsen er egenkapitalen baseret på den aktuelle kursværdi af selskabets aktieportefølje med fradrag af afholdte omkostninger og afsat skat frem til seneste månedsopgørelse samt budgetterede omkostninger og estimeret skat for perioden siden seneste månedsopgørelse.

Der tages forbehold for endelig opgørelse.

Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabet på tlf. 33 30 66 00.

Med venlig hilsen

SmallCap Danmark A/S

Christian Reinholdt

Adm. dir.
Nyheten er levert av GlobeNewswire.