Forsinkede kurser. Sist oppdatert: tirsdag 18. juni  

22/02-2019 08:06:00: (ELE) Enighet mellom Element og ABO om å endre den konvertible lånefasiliteten

OSLO, NORGE 22 FEBRUAR 2019 - ELEMENT ASA (ELEMENT, OSE:ELE) OG EUROPEAN HIGH
GROWTH OPPORTUNITIES SECURITIZATION FUND REPRESENTERT VED  ALPHA BLUE OCEAN INC
(ABO) HAR AVTALT Å ENDRE DEN TREDJE TRANSJEN I DEN KONVERTIBLE LÅNEFASILITETEN.
AVTALEN ENDRES SLIK AT TRANSJE 3 DELES I ÉN UNDERTRANSJE PÅ 20 MNOK OG
YTTERLIGERE FLERE UNDERTRANSJER. 

Element og ABO har avtalt å justere den tredje transjen i den konvertible
lånefasiliteten slik at transje 3 deles i minimum 3 og maksimalt 7
undertransjer. Den første undertransjen skal utgjøre MNOK 20, og de
etterfølgende transjene skal utgjøre MNOK 5-15. De etterfølgende transjene kan
utøves av Element eller ABO etter en stillstandsperiode på 20 handelsdager. Det
totale beløpet av undertransjene skal ikke overstige MNOK 50, noe som tilsvarer
gjeldende transje 3. Partene har videre avtalt at ved mottak av oppgjør for
første undertransje, vil Element betale gjenstående del (1/3) av honoraret
(commitment fee) til ABO i henhold til låneavtalen, innen to dager og uansett
ikke senere enn 22. mars 2019. 

Endringene i transje 3 krever godkjenning fra aksjonærene i Element. Innkalling
til ekstraordinær generalforsamling (EGF) den 18. mars 2019 vil bli sendt mandag
den 25. februar 2019. Den første undertransjen vil bli trukket på nevnte EGF. 

"Vi setter pris på at vi har kommet frem til en løsning med ABO som sikrer
Element bedre finansiering. I lys av de nåværende markedsforholdene, samt
Element's investerings -og utviklingsplaner, er vår vurdering at avtalen er i
både aksjonærene og selskapets interesse. Vi setter pris på den fleksible
holdningen ABO har utvist for å tilpasse seg Elements krav", sier Cecilie Grue,
adm. dir. i Element ASA. 

Denne informasjonen er gitt i medhold av Verdipapirhandelloven § 5-12. 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 
Cecilie Grue
Adm.dir 
E-post: cg@elementasa.com 

Thomas Christensen 
Styreleder 
E-post tc@procorp.no 

Om Element / www.elementasa.com 
Element er et innovativt investeringsselskap innen mineralsektoren, som
kontinuerlig arbeider for å skape aksjonærverdi til en lavest mulig risiko.
Selskapets strategi går ut på å identifisere undervurderte prosjekter og øke
kontantstrømmen i prosjekter der infrastruktur og annet grunnleggende arbeid har
blitt gjennomført. Selskapet konsentrerer seg spesielt om prosjekter knyttet til
ny – og ofte banebrytende – teknologi innenfor utvalgte nisjesegmente

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/470326

Nyheten er levert av OBI.