19/03-2019 17:48:51: (WDH.CPH) William Demant Holding A/S: Forløb af generalforsamling 2019William Demant Holding A/S: Forløb af generalforsamling 2019

Selskabsmeddelelse nr. 2019-0419. marts 2019

Afholdelse af ordinær generalforsamling

William Demant Holding A/S har i dag afholdt ordinær generalforsamling på selskabets adresse, Kongebakken 9, 2765 Smørum, hvor alle bestyrelsens forslag blev vedtaget af generalforsamlingen. Dette medførte blandt andet følgende beslutninger:

  • At selskabets årsrapport for 2018 blev godkendt, og at hele årets overskud, DKK 1.421 mio., overføres til selskabets reserver.
  • At bestyrelsens vederlag for det indeværende regnskabsår blev godkendt.
  • At Niels B. Christiansen, Peter Foss, Niels Jacobsen, Benedikte Leroy og Lars Rasmussen blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.
  • At selskabets revisionsfirma, Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, blev genvalgt.
  • At selskabets aktiekapital nedsættes med nominelt DKK 1.416.188 svarende til selskabets beholdning af egne aktier pr. 18. februar 2019. Beholdningen af egne aktier er erhvervet som led i selskabets aktietilbagekøb i 2018 og 2019. Som konsekvens af kapitalnedsættelsen ændres vedtægternes pkt. 4.1 senest fire uger efter udløbet af fristen for kreditorers anmeldelse af krav, således at det herefter af pkt. 4.1 vil fremgå, at selskabets aktiekapital udgør DKK 49.057.407.
  • At bestyrelsen blev bemyndiget til indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet tilbagekøbe aktier med en pålydende værdi af indtil 10 % af aktiekapitalen.
  • At ændre selskabets navn til Demant A/S.
  • At en revideret udgave af selskabets vederlagspolitik blev godkendt.

I sin tale på generalforsamlingen redegjorde bestyrelsens formand, Niels B. Christiansen, for koncernens udvikling i 2018. Han sagde blandt andet:

.2018 var endnu et godt og begivenhedsrigt år for koncernen, hvor vi havde vækst i alle forretningsområder. Vi er netop nu i gang med introduktionen af en række nye stærke høreapparatfamilier og med afsæt heri forventer vi også, at 2019 bliver et godt år med vækst..

Niels B. Christiansen tilføjede efter generalforsamlingen:

.Vi er glade for aktionærernes opbakning til navneændringen til Demant. Det nye navn og brand følger virksomhedens strategi om at positionere Demant som branchens førende koncern inden for høresundhed med det formål at skabe livsforandrende forskelle gennem udbredelse af høresundhed. Vores fortælling om .life-changing hearing health., der rækker helt tilbage til grundlæggeren og familien, er utrolig stærk og vedkommende . og et solidt grundlag for at vokse fremover..

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Niels B. Christiansen som formand og Niels Jacobsen som næstformand.

Der havde været afholdt valg til bestyrelsen blandt selskabets medarbejdere. Thomas Duer og Jørgen Møller Nielsen blev genvalgt, mens Casper Jensen blev nyvalgt. Alle blev de valgt for en fireårig periode til tiltrædelse efter generalforsamlingen.

* * * * * * *

Yderligere information:

Adm. direktør Søren Nielsen

Telefon +45 3917 7300

www.demant.com
Øvrige kontaktpersoner:

CFO René Schneider

IR-chef Søren B. Andersson

IR Officer Mathias Holten Møller

Kommunikationschef Trine Kromann-Mikkelsen


Vedhæftet fil


Nyheten er levert av GlobeNewswire.