Forsinkede kurser. Sist oppdatert: onsdag 24. april  

19/03-2019 16:29:30: OSLO BØRS - CLOSING PRICES OBOSX FUTURES

OBOSX9D 65.21
OBOSX9E 65.27
OBOSX9F 65.37
OBOSX9I 65.63

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/472459

Nyheten er levert av OBI.