Forsinkede kurser. Sist oppdatert: lørdag 20. april  

19/03-2019 16:40:41: (KOG) Meldepliktig handel

Kongsberg Gruppen ASA har  19. mars  2019 kjøpt 18.000 aksjer i eget selskap til
gjennomsnittlig kurs NOK 134,6245  per aksje. Etter kjøpet eier selskapet
351.369 KONGSBERG-aksjer.

Aksjekjøpet er gjort i forbindelse med et tilbakekjøpsprogram som ble
offentliggjort 21. februar 2019, i forbindelse med et aksjeprogram for alle
ansatte og et langtidsincentivprogram for ledende ansatte.
Tilbakekjøpsprogrammet omfatter opp til 1 000 000 egne aksjer.

For ytterligere informasjon om tilbakekjøpsprogrammet vises det til Kongsberg
Gruppen ASAs annonsering på Oslo Børs 21. februar 2019 (tilgjengelig på
www.newsweb.no).

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §4-2 og
§5-12.

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/472463

Nyheten er levert av OBI.