20/03-2019 19:10:48: (RILBA.CPH, RILBA01-PRO) Iværksættelse af aktietilbagekøbsprogramIværksættelse af aktietilbagekøbsprogram

Nasdaq Copenhagen

London Stock Exchange                                                                      

Øvrige interessenter

                                                                                                                                    20. marts 2019Iværksættelse af aktietilbagekøbsprogram

På den ordinære generalforsamling afholdt i dag den 20. marts 2019 fik bankens bestyrelse bemyndigelse til at opkøbe aktier for op til 190 mio. kroner med det formål at annullere disse på en senere generalforsamling.

Bankens bestyrelse har efter generalforsamlingen besluttet at udnytte bemyndigelsen til køb af bankens egne aktier ved en igangsætning af en del af aktietilbagekøbssprogrammet. Igangsætningen af aktietilbagekøbsprogrammet omfatter således køb af egne aktier for en maksimal værdi af 90 mio. kroner i overensstemmelse med den ovennævnte generalforsamlingsbemyndigelse.

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 21. marts 2019 og til og med den 31. juli 2019. I denne periode vil banken købe egne aktier for op til maksimalt 90 mio. kroner, dog vil der maksimalt kunne erhverves 568.421 stk. aktier under programmet.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør .Safe harbour. reguleringen.

Banken kan til enhver tid suspendere eller stoppe aktietilbagekøbet. Dette vil i givet fald blive meddelt i en selskabsmeddelelse.

Betingelserne for aktietilbagekøbsprogrammet er følgende:

 • Formålet med aktietilbagekøbet er tilpasning af bankens kapitalstruktur, jf. bemyndigelse vedtaget på bankens ordinære generalforsamling afholdt i dag den 20. marts 2019.

   
 • Ringkjøbing Landbobank har antaget Danske Bank som lead manager for aktietilbagekøbsprogrammet. Danske Bank vil uafhængigt af og uden indflydelse fra Ringkjøbing Landbobank træffe sine handelsbeslutninger og eksekvere aktieopkøb inden for de offentliggjorte rammer. 

   
 • Det maksimale vederlag, som Ringkjøbing Landbobank kan betale for aktier opkøbt under programmet, er 90 mio. kroner, dog således at der maksimalt kan erhverves 568.421 stk. aktier under programmet. 

   
 • Opkøbet må ikke ske til en aktiekurs, der overstiger den højeste af (i) aktiekursen på den senest uafhængige handel eller (ii) det højeste uafhængige købers bud i markedet på Nasdaq Copenhagen på handelstidspunktet.

   
 • Det maksimale antal aktier, der kan opkøbes på én enkelt handelsdag, vil svare til 25 % af den gennemsnitlige daglige aktiehandelsvolumen i de 20 forudgående handelsdage på Nasdaq Copenhagen.

   
 • Ringkjøbing Landbobank vil ugentligt offentliggøre en separat meddelelse til Nasdaq Copenhagen og annoncere antallet af tilbagekøbte aktier og deres værdi, samt vedlægge detaljeret information om de enkelte handler.

Med venlig hilsen

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

Adm. direktør


Vedhæftet fil


Nyheten er levert av GlobeNewswire.