20/03-2019 19:13:52: (SALB.CPH) Selskabsmeddelelse nr. 4/2019: Referat af Salling Banks generalforsamling den 20. marts 2019Selskabsmeddelelse nr. 4/2019: Referat af Salling Banks generalforsamling den 20. marts 2019

Følgende blev vedtaget: 

  • Bestyrelsens beretning for året 2018
  • Salling Banks årsrapport for året 2018
  • Bestyrelsens forslag om ikke at foretage udlodning for året 2018
  • Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til køb af egne aktier
  • Bestyrelsens forslag om generalforsamlingens godkendelse af bankens lønpolitik

Den fulde ordlyd af dagsordenen kan ses på bankens hjemmeside www.sallingbank.dk.

Valg af medlemmer til repræsentantskabet:

Genvalgte medlemmer: Ian Pedersen, Løgstrup, Ulla Kronbæk Holm, Skive, Jan Pedersen, Vinderup, Christian Beck Asmussen, Viborg, Asbjørn Møller Nielsen, Skive, Bjarne Harritz Lausen, Stoholm, Kristian Dahl Pedersen, Skive, Christa Westergaard, Skive, Jesper Dybdahl, Hem, Birger Møller Vestergaard, Lyby Strand

Konstituerende repræsentantskabsmøde samt valg til bestyrelsen:

Afholdes torsdag d. 21. marts 2019 kl. 16-18 i bankens lokaler i Frederiksgade, Skive.

Valg af revisorer:

PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, blev genvalgt.

Spørgsmål til meddelelsen rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon 96 44 62 00. 

Bankens selskabsmeddelelser kan ses på bankens hjemmeside www.sallingbank.dk.


Vedhæftet fil


Nyheten er levert av GlobeNewswire.