20/03-2019 20:18:21: (NRDF.CPH) Forløb af ordinær generalforsamlingForløb af ordinær generalforsamling

Forløb af ordinær generalforsamling i Nordfyns Bank, den 20. marts 2019

Bestyrelsesformand Per Maegaard fremlagde bestyrelsens beretning, der blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

Den reviderede årsrapport samt den foreslåede resultatdisponering blev godkendt.

Til repræsentantskabet var der genvalg til:

- Borgmester Morten Andersen

- Direktør Leif Blåsvær

- Seniorkonsulent Claus Dahlmann

- Administrationschef Helle Fugl

- Selvstændig Annika Nydal

- Entreprenør Lars Rasmussen

- Administrationschef Annette Allesø Sørensen 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Deloitte blev genvalgt som revisor.

Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til at erhverve egne aktier op til 10% af aktiekapitalen blev godkendt.Venlig hilsen

Nordfyns Bank


Vedhæftet fil


Nyheten er levert av GlobeNewswire.