Forsinkede kurser. Sist oppdatert: mandag 22. april  

20/03-2019 17:24:40: (GOD) Årsregnskap vedtatt av styret

Styret i Goodtech ASA vedtok 20. mars 2019 endelig årsregnskap for 2018. 

Årsregnskapet er i samsvar med foreløpig regnskap offentliggjort 26. februar
2019. 

Styret foreslår at det ikke deles ut utbytte på grunnlag av selskapets
årsregnskap for regnskapsåret 2018.  

En fullstendig årsrapport vil bli publisert på selskapets nettsider
(www.goodtech.no) i forbindelse med distribusjon av innkalling til ordinær
generalforsamling.

For ytterligere kommentarer, kontakt
Eric Staurset, Konsernsjef Goodtech ASA
Tlf.: +47 98 28 11 42
e-post: eric.staurset@goodtech.no

Om Goodtech 
Goodtech er en ledende nordisk miljø- og teknologileverandør hvor
kjernekompetansen er konsentrert om automatisering, industriell IT,
miljøteknologi og avansert industriell produksjonsteknologi. Vår visjon er å
være førstevalget for industriell effektivitet. Goodtech er notert på Oslo Børs,
omsetter for ca. NOK 600 millioner og har ca. 300 medarbeidere i Norge, Sverige
og på Åland.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/472573

Nyheten er levert av OBI.