Forsinkede kurser. Sist oppdatert: onsdag 24. april  

20/03-2019 19:35:54: (MORG) Sparebanken Møre - Ordinær generalforsamling avholdt 20. mars 2019

Det vises til børsmelding 27. februar 2019 med innkalling og sakspapirer til
ordinært møte i generalforsamlingen 20. mars 2019. Møtet er avholdt og alle
saker ble vedtatt i henhold til forslag til vedtak. 

Fullstendig protokoll fra avholdt generalforsamlingsmøte er vedlagt. Protokollen
er også tilgjengelig på www.sbm.no. 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/472576

Nyheten er levert av OBI.