Forsinkede kurser. Sist oppdatert: torsdag 20. juni  

14/05-2019 11:35:07: (ENDUR) Endúr ASA - ordinær generalforsamling avholdt

Endúr ASA sin ordinære generalforsamling ble avholdt tirsdag 14. mai 2019 i
selskapets lokaler i Damsgårdsveien 229 i Bergen. Totalt 84,5 % av
aksjekapitalen var representert. 

Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets forslag til årsregnskap og
årsberetning for regnskapsåret 2018. Alle øvrige forslag ble også vedtatt av
generalforsamlingen i tråd med styrets innstillinger og innstillingen fra
valgkomiteen. Styret i Endúr ASA består dermed av totalt 4 aksjonærvalgte og 3
ansattevalgte representanter. De aksjonærvalgte styremedlemmene er:

Rune Skarveland, styreleder (valgt for 2 år)
Ragny Bergesen (valgt for 2 år)
Tove Ormevik (ikke på valg). 
Bente Stangeland (ikke på valg)

Trond Skarveland ble valgt som varamedlem for Rune Skarveland for ett år. Magnus
Stangeland ble videre gjenvalgt som vararepresentant for de øvrige
aksjonærvalgte styrerepresentantene for en periode på ett år. 

Signert protokoll fra generalforsamlingen vil bli gjort tilgjengelig på
selskapets hjemmeside. 

Kontaktperson:
Øyvind Risnes, konserndirektør organisasjon og samfunnskontakt, tlf. +47 480 48
561

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/476878

Nyheten er levert av OBI.