Forsinkede kurser. Sist oppdatert: torsdag 20. juni  

20/05-2019 18:47:00: (HYARD) Oppdatert innstilling fra Valgkomiteen

Det vises til innkalling til ordinær generalforsamling 2019, som offentliggjort
7. mai 2019.

Vedlagt følger oppdatert innstilling fra Valgkomiteen vedrørende ny kandidat til
styreverv i selskapet, samt tilhørende CV. Dokumentene vil også bli
tilgjengliggjort på hjemmesiden.

Styrets forslag til generalforsamlingens beslutning under sak 9 i innkallingen
endres tilsvarende.

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/477414

Nyheten er levert av OBI.