Forsinkede kurser. Sist oppdatert: søndag 16. juni  

20/05-2019 07:28:12: (EQNR) Equinors aksjespareprogram viderefordeler aksjer

Aksjene som DNB kjøpte på vegne av Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) 15. mai 2019
til bruk i Equinors aksjespareprogram, er 20. mai 2019 viderefordelt til de
ansatte i henhold til deres sparebeløp.

Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 8.015.199 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/477308

Nyheten er levert av OBI.