Forsinkede kurser. Sist oppdatert: onsdag 17. oktober 17:37  
Handler i Telenor (TEL)
Volum totalt: 1 855 524
Kl. Volum Kurs Kilde Kjøper Selger
16:25:27 3 185   152.000Auto trade    
16:25:27 2 086   152.000Auto trade    
16:25:27 2 000   152.000Auto trade    
16:25:27 20   152.000Auto trade    
16:25:27 375   152.000Auto trade    
16:25:27 1 598   152.000Auto trade    
16:25:27 5 239   152.000Auto trade    
16:25:27 4 265   152.000Auto trade    
16:25:27 229   152.000Auto trade    
16:25:27 67   152.000Auto trade    
16:25:27 408   152.000Auto trade    
16:25:27 393   152.000Auto trade    
16:25:27 928   152.000Auto trade    
16:25:27 2 702   152.000Auto trade    
16:25:27 81   152.000Auto trade    
16:25:27 447   152.000Auto trade    
16:25:27 670   152.000Auto trade    
16:25:27 32   152.000Auto trade    
16:25:27 100   152.000Auto trade    
16:25:27 10 795   152.000Auto trade    
16:25:27 780   152.000Auto trade    
16:25:27 259   152.000Auto trade    
16:25:27 12 888   152.000Auto trade    
16:25:27 1 897   152.000Auto trade    
16:25:27 209   152.000Auto trade    
16:25:27 1 145   152.000Auto trade    
16:25:27 269   152.000Auto trade    
16:25:27 10 634   152.000Auto trade    
16:25:27 1 587   152.000Auto trade    
16:25:27 1 631   152.000Auto trade    
16:25:27 21 484   152.000Auto trade    
16:25:27 315   152.000Auto trade    
16:25:27 4 345   152.000Auto trade    
16:25:27 2 375   152.000Auto trade    
16:25:27 697   152.000Auto trade    
16:25:27 357   152.000Auto trade    
16:25:27 731   152.000Auto trade    
16:25:27 4 620   152.000Auto trade    
16:25:27 2 500   152.000Auto trade    
16:25:27 976   152.000Auto trade    
16:25:27 182   152.000Auto trade    
16:25:27 40   152.000Auto trade    
16:25:27 850   152.000Auto trade    
16:25:27 4   152.000Auto trade    
16:25:27 129   152.000Auto trade    
16:25:27 2 000   152.000Auto trade    
16:25:27 1 795   152.000Auto trade    
16:25:27 180   152.000Auto trade    
16:25:27 1 309   152.000Auto trade    
16:25:27 242   152.000Auto trade    
16:25:27 275   152.000Auto trade    
16:25:27 13 316   152.000Auto trade    
16:25:27 990   152.000Auto trade    
16:25:27 4 113   152.000Auto trade    
16:25:27 9 763   152.000Auto trade    
16:25:27 85   152.000Auto trade    
16:25:27 1 187   152.000Auto trade    
16:25:27 14 206   152.000Auto trade    
16:25:27 22 801   152.000Auto trade    
16:25:27 475   152.000Auto trade    
16:25:27 3 338   152.000Auto trade    
16:25:27 1 121   152.000Auto trade    
16:25:27 190   152.000Auto trade    
16:25:27 361   152.000Auto trade    
16:25:27 301   152.000Auto trade    
16:25:27 10 851   152.000Auto trade    
16:25:27 375   152.000Auto trade    
16:25:27 389   152.000Auto trade    
16:25:27 4 098   152.000Auto trade    
16:25:27 6 199   152.000Auto trade    
16:25:27 28   152.000Auto trade    
16:25:27 26   152.000Auto trade    
16:25:27 33   152.000Auto trade    
16:25:27 80   152.000Auto trade    
16:25:27 2 077   152.000Auto trade    
16:25:27 5 602   152.000Auto trade    
16:25:27 176   152.000Auto trade    
16:25:27 3 133   152.000Auto trade    
16:25:27 59   152.000Auto trade    
16:25:27 10   152.000Auto trade    
16:25:27 108   152.000Auto trade    
16:25:27 116   152.000Auto trade    
16:25:27 256   152.000Auto trade    
16:25:27 322   152.000Auto trade    
16:25:27 4 050   152.000Auto trade    
16:25:27 1 643   152.000Auto trade    
16:25:27 799   152.000Auto trade    
16:25:27 1 248   152.000Auto trade    
16:25:27 107   152.000Auto trade    
16:25:27 376   152.000Auto trade    
16:25:27 313   152.000Auto trade    
16:25:27 568   152.000Auto trade    
16:25:27 23   152.000Auto trade    
16:25:27 65   152.000Auto trade    
16:25:27 69   152.000Auto trade    
16:25:27 54   152.000Auto trade    
16:25:27 1 159   152.000Auto trade    
16:25:27 355   152.000Auto trade    
16:25:27 968   152.000Auto trade    
16:25:27 108   152.000Auto trade    
16:25:27 270   152.000Auto trade    
16:25:27 325   152.000Auto trade    
16:25:27 729   152.000Auto trade    
16:25:27 763   152.000Auto trade    
16:25:27 273   152.000Auto trade    
16:25:27 254   152.000Auto trade    
16:25:27 326   152.000Auto trade    
16:25:27 4 350   152.000Auto trade    
16:25:27 37   152.000Auto trade    
16:25:27 234   152.000Auto trade    
16:25:27 61   152.000Auto trade    
16:25:27 6   152.000Auto trade    
16:25:27 34   152.000Auto trade    
16:25:27 1 387   152.000Auto trade    
16:25:27 2 650   152.000Auto trade    
16:25:27 1 820   152.000Auto trade    
16:25:27 2 464   152.000Auto trade    
16:25:27 32 159   152.000Auto trade    
16:25:27 866   152.000Auto trade    
16:25:27 3 330   152.000Auto trade    
16:25:27 2 854   152.000Auto trade    
16:25:27 476   152.000Auto trade    
16:25:27 526   152.000Auto trade    
16:25:27 2 804   152.000Auto trade    
16:25:27 140   152.000Auto trade    
16:25:27 1 276   152.000Auto trade    
16:25:27 674   152.000Auto trade    
16:25:27 301   152.000Auto trade    
16:25:27 2 835   152.000Auto trade    
16:25:27 434   152.000Auto trade    
16:25:27 6 595   152.000Auto trade    
16:25:27 2 389   152.000Auto trade    
16:25:27 19   152.000Auto trade    
16:25:27 196   152.000Auto trade    
16:25:27 579   152.000Auto trade    
16:25:27 105   152.000Auto trade    
16:25:27 2 039   152.000Auto trade    
16:25:27 28   152.000Auto trade    
16:25:27 204   152.000Auto trade    
16:25:27 27   152.000Auto trade    
16:25:27 333   152.000Auto trade    
16:25:27 4 772   152.000Auto trade    
16:25:27 40   152.000Auto trade    
16:25:27 276   152.000Auto trade    
16:25:27 1 029   152.000Auto trade    
16:25:27 175   152.000Auto trade    
16:25:27 406   152.000Auto trade    
16:25:27 726   152.000Auto trade    
16:25:27 346   152.000Auto trade    
16:25:27 6   152.000Auto trade    
16:25:27 1 555   152.000Auto trade    
16:25:27 1 300   152.000Auto trade    
16:25:27 160   152.000Auto trade    
16:25:27 997   152.000Auto trade    
16:25:27 858   152.000Auto trade    
16:25:27 12 856   152.000Auto trade    
16:25:27 359   152.000Auto trade    
16:25:27 1 088   152.000Auto trade    
16:25:27 688   152.000Auto trade    
16:25:27 658   152.000Auto trade    
16:25:27 143   152.000Auto trade    
16:25:27 116   152.000Auto trade    
16:25:27 50 717   152.000Auto trade    
16:25:27 8 791   152.000Auto trade    
16:25:27 2 096   152.000Auto trade    
16:25:27 1 715   152.000Auto trade    
16:25:27 38 366   152.000Auto trade    
16:25:27 19 397   152.000Auto trade    
16:25:27 1 665   152.000Auto trade    
16:25:27 143   152.000Auto trade    
16:25:27 131   152.000Auto trade    
16:25:27 144   152.000Auto trade    
16:25:27 1 766   152.000Auto trade    
16:25:27 1   152.000Auto trade    
16:25:27 600   152.000Auto trade    
16:25:27 411   152.000Auto trade    
16:25:27 29   152.000Auto trade    
16:25:27 142   152.000Auto trade    
16:25:27 507   152.000Auto trade    
16:25:27 103   152.000Auto trade    
16:25:27 6   152.000Auto trade    
16:25:27 7   152.000Auto trade    
16:25:27 298   152.000Auto trade    
16:25:27 325   152.000Auto trade    
16:25:27 929   152.000Auto trade    
16:25:27 1 268   152.000Auto trade    
16:25:27 7 558   152.000Auto trade    
16:25:27 29   152.000Auto trade    
16:25:27 25   152.000Auto trade    
16:25:27 25   152.000Auto trade    
16:25:27 25   152.000Auto trade    
16:25:27 19   152.000Auto trade    
16:25:27 858   152.000Auto trade    
16:25:27 1 888   152.000Auto trade    
16:25:27 33   152.000Auto trade    
16:25:27 187   152.000Auto trade    
16:25:27 225   152.000Auto trade    
16:25:27 30   152.000Auto trade    
16:25:27 309   152.000Auto trade    
16:25:27 6   152.000Auto trade    
16:25:27 25   152.000Auto trade    
16:25:27 25   152.000Auto trade    
16:25:27 25   152.000Auto trade    
16:25:27 25   152.000Auto trade    
16:25:27 25   152.000Auto trade    
16:25:27 816   152.000Auto trade    
16:25:27 568   152.000Auto trade    
16:25:27 115   152.000Auto trade    
16:25:27 555   152.000Auto trade    
16:25:27 1 853   152.000Auto trade    
16:25:27 149   152.000Auto trade    
16:25:27 429   152.000Auto trade    
16:25:27 457   152.000Auto trade    
16:25:27 218   152.000Auto trade    
16:25:27 3 963   152.000Auto trade    
16:25:27 455   152.000Auto trade    
16:25:27 14   152.000Auto trade    
16:25:27 350   152.000Auto trade    
16:25:27 908   152.000Auto trade    
16:25:27 1 357   152.000Auto trade    
16:25:27 1 600   152.000Auto trade    
16:25:27 2 426   152.000Auto trade    
16:25:27 724   152.000Auto trade    
16:25:27 195   152.000Auto trade    
16:25:27 1 869   152.000Auto trade    
16:25:27 533   152.000Auto trade    
16:25:27 10 091   152.000Auto trade    
16:25:27 10 081   152.000Auto trade    
16:25:27 793   152.000Auto trade    
16:25:27 1 069   152.000Auto trade    
16:25:27 24   152.000Auto trade    
16:25:27 36   152.000Auto trade    
16:25:27 27   152.000Auto trade    
16:25:27 1 749   152.000Auto trade    
16:25:27 2 043   152.000Auto trade    
16:25:27 4   152.000Auto trade    
16:25:27 1 222   152.000Auto trade    
16:25:27 2 414   152.000Auto trade    
16:25:27 9 820   152.000Auto trade    
16:25:27 4 477   152.000Auto trade    
16:25:27 256   152.000Auto trade    
16:25:27 1 218   152.000Auto trade    
16:25:27 368   152.000Auto trade    
16:25:27 100   152.000Auto trade    
16:25:27 4 445   152.000Auto trade    
16:19:58 133   152.200Auto trade    
16:19:58 218   152.200Auto trade    
16:19:55 108   152.200Auto trade    
16:19:55 158   152.200Auto trade    
16:19:55 35   152.200Auto trade    
16:19:37 68   152.200Auto trade    
16:19:37 134   152.200Auto trade    
16:19:37 334   152.200Auto trade    
16:19:37 26   152.200Auto trade    
16:19:37 253   152.200Auto trade    
16:19:35 157   152.200Auto trade    
16:19:35 132   152.250Auto trade    
16:19:35 111   152.250Auto trade    
16:19:32 100   152.300Auto trade    
16:19:32 118   152.300Auto trade    
16:19:31 131   152.300Auto trade    
16:19:31 188   152.300Auto trade    
16:19:31 380   152.300Auto trade    
16:19:31 74   152.250Auto trade    
16:19:31 161   152.250Auto trade    
16:19:26 108   152.200Auto trade    
16:19:26 414   152.200Auto trade    
16:19:26 389   152.200Auto trade    
16:19:26 3   152.200Auto trade    
16:19:26 128   152.200Auto trade    
16:19:26 145   152.200Auto trade    
16:19:26 225   152.200Auto trade    
16:19:26 196   152.200Auto trade    
16:19:15 37   152.200Auto trade    
16:19:15 183   152.200Auto trade    
16:19:10 16   152.200Auto trade    
16:19:07 88   152.200Auto trade    
16:19:07 87   152.200Auto trade    
16:19:06 131   152.200Auto trade    
16:19:05 99   152.200Auto trade    
16:19:05 32   152.200Auto trade    
16:19:05 159   152.200Auto trade    
16:19:05 202   152.200Auto trade    
16:18:49 131   152.100Auto trade    
16:18:49 131   152.100Auto trade    
16:18:49 14   152.100Auto trade    
16:18:48 19   152.100Auto trade    
16:18:48 51   152.100Auto trade    
16:18:48 11   152.100Auto trade    
16:18:48 187   152.100Auto trade    
16:18:37 210   152.050Auto trade    
16:18:31 1   152.050Auto trade    
16:18:31 2   152.050Auto trade    
16:18:31 3   152.050Auto trade    
16:18:31 8   152.050Auto trade    
16:18:31 165   152.050Auto trade    
16:18:31 380   152.050Auto trade    
16:18:31 192   152.050Auto trade    
16:18:31 17   152.050Auto trade    
16:18:31 35   152.050Auto trade    
16:18:25 544   152.000Auto trade    
16:18:25 100   152.050Auto trade    
16:18:25 194   152.050Auto trade    
16:18:24 22   152.050Auto trade    
16:18:24 48   152.050Auto trade    
16:18:24 72   152.050Auto trade    
16:18:24 321   152.050Auto trade    
16:18:23 166   152.050Auto trade    
16:18:23 152   152.050Auto trade    
16:18:23 175   152.050Auto trade    
16:18:23 335   152.050Auto trade    
16:18:22 219   152.000Auto trade    
16:18:20 81   152.000Auto trade    
16:18:20 1 000   152.000Auto trade    
16:18:20 23   152.000Auto trade    
16:18:20 1 000   152.000Auto trade    
16:18:20 58   152.000Auto trade    
16:18:20 160   152.000Auto trade    
16:18:20 1 000   152.000Auto trade    
16:18:20 283   152.000Auto trade    
16:18:20 132   152.050Auto trade    
16:18:20 489   152.050Auto trade    
16:18:20 5   152.050Auto trade    
16:18:20 23   152.050Auto trade    
16:18:20 5   152.050Auto trade    
16:18:20 133   152.050Auto trade    
16:18:20 6   152.050Auto trade    
16:18:20 491   152.050Auto trade    
16:18:20 194   152.050Auto trade    
16:18:20 128   152.050Auto trade    
16:18:20 10   152.050Auto trade    
16:18:20 169   152.050Auto trade    
16:18:20 7   152.050Auto trade    
16:18:20 271   152.050Auto trade    
16:18:20 721   152.050Auto trade    
16:18:20 41   152.050Auto trade    
16:18:20 183   152.050Auto trade    
16:18:20 329   152.050Auto trade    
16:18:20 159   152.050Auto trade    
16:18:20 240   152.050Auto trade    
16:18:20 14   152.050Auto trade    
16:18:20 23   152.050Auto trade    
16:18:20 11   152.050Auto trade    
16:17:22 543   152.100Auto trade    
16:17:22 203   152.100Auto trade    
16:17:18 1   152.100Auto trade    
16:17:17 115   152.100Auto trade    
16:17:17 41   152.100Auto trade    
16:17:17 106   152.100Auto trade    
16:17:17 51   152.100Auto trade    
16:17:17 115   152.100Auto trade    
16:17:17 105   152.100Auto trade    
16:17:17 131   152.100Auto trade    
16:16:57 500   152.100Auto trade    
16:16:53 223   152.050Auto trade    
16:16:53 330   152.050Auto trade    
16:16:53 307   152.050Auto trade    
16:16:53 131   152.050Auto trade    
16:16:53 31   152.050Auto trade    
16:16:53 521   152.050Auto trade    
16:16:53 184   152.050Auto trade    
16:16:53 189   152.050Auto trade    
16:16:53 553   152.050Auto trade    
16:16:53 21   152.050Auto trade    
16:16:53 254   152.050Auto trade    
16:16:53 719   152.050Auto trade    
16:16:23 25   152.000Auto trade    
16:16:17 30   152.000Auto trade    
16:16:05 46   152.000Auto trade    
16:15:55 27   152.000Auto trade    
16:15:38 48   152.000Auto trade    
16:15:38 184   152.000Auto trade    
16:15:38 578   152.000Auto trade    
16:15:38 220   152.000Auto trade    
16:15:38 279   152.000Auto trade    
16:15:38 31   152.000Auto trade    
16:15:24 57   151.950Auto trade    
16:15:24 168   151.950Auto trade    
16:15:21 212   151.950Auto trade    
16:15:21 190   151.950Auto trade    
16:15:21 310   151.950Auto trade    
16:15:21 29   151.950Auto trade    
16:15:21 137   151.950Auto trade    
16:15:21 200   151.950Auto trade    
16:15:21 26   151.950Auto trade    
16:15:21 19   151.950Auto trade    
16:15:21 263   151.950Auto trade    
16:15:21 261   151.950Auto trade    
16:15:21 131   151.950Auto trade    
16:15:21 222   151.950Auto trade    
16:14:23 133   151.950Auto trade    
16:14:23 131   151.950Auto trade    
16:14:23 58   151.950Auto trade    
16:14:23 87   151.950Auto trade    
16:14:23 533   151.950Auto trade    
16:13:57 54   151.950Auto trade    
16:13:57 118   151.950Auto trade    
16:13:57 131   151.950Auto trade    
16:13:56 164   151.950Auto trade    
16:13:56 41   151.950Auto trade    
16:13:56 131   152.000Auto trade    
16:13:56 140   152.000Auto trade    
16:13:56 136   152.000Auto trade    
16:13:56 369   152.000Auto trade    
16:13:56 102   152.000Auto trade    
16:13:56 253   152.000Auto trade    
16:13:52 222   152.050Auto trade    
16:13:52 31   152.050Auto trade    
16:13:51 137   152.050Auto trade    
16:13:50 82   152.050Auto trade    
16:13:50 49   152.050Auto trade    
16:13:50 175   152.050Auto trade    
16:13:50 51   152.050Auto trade    
16:13:17 213   152.000Auto trade    
16:13:17 572   152.000Auto trade    
16:13:17 99   152.000Auto trade    
16:13:06 277   151.950Auto trade    
16:13:06 72   151.950Auto trade    
16:13:06 306   151.950Auto trade    
16:13:06 546   151.950Auto trade    
16:13:06 393   151.950Auto trade    
16:13:06 442   151.950Auto trade    
16:12:44 85   151.900Auto trade    
16:12:44 85   151.900Auto trade    
16:12:12 235   151.950Auto trade    
16:12:11 259   151.950Auto trade    
16:12:11 131   151.950Auto trade    
16:12:11 421   151.950Auto trade    
16:12:11 122   151.950Auto trade    
16:12:10 10   151.950Auto trade    
16:12:00 400   151.950Auto trade    
16:11:56 397   151.900Auto trade    
16:11:56 115   151.900Auto trade    
16:11:56 285   151.900Auto trade    
16:11:56 74   151.900Auto trade    
16:11:56 190   151.900Auto trade    
16:11:56 161   151.950Auto trade    
16:11:56 33   151.950Auto trade    
16:11:56 558   151.950Auto trade    
16:11:56 131   151.900Auto trade    
16:11:56 30   151.900Auto trade    
16:11:56 366   151.900Auto trade    
16:11:43 4   151.850Auto trade    
16:11:31 233   151.850Auto trade    
16:11:10 4   151.850Auto trade    
16:11:03 4   151.850Auto trade    
16:10:56 97   151.850Auto trade    
16:10:56 4   151.850Auto trade    
16:10:50 6   151.850Auto trade    
16:10:49 176   151.850Auto trade    
16:10:49 455   151.900Auto trade    
16:10:49 405   151.900Auto trade    
16:10:49 219   151.900Auto trade    
16:10:49 245   151.900Auto trade    
16:10:44 146   151.900Auto trade    
16:10:44 400   151.900Auto trade    
16:10:44 185   151.900Auto trade    
16:10:44 384   151.900Auto trade    
16:10:44 54   151.900Auto trade    
16:10:44 590   151.900Auto trade    
16:10:44 383   151.900Auto trade    
16:10:44 55   151.900Auto trade    
16:10:44 411   151.900Auto trade    
16:10:38 299   151.850Auto trade    
16:10:38 328   151.900Auto trade    
16:10:38 462   151.900Auto trade    
16:10:38 392   151.900Auto trade    
16:10:38 1 000   151.900Auto trade    
16:10:38 400   151.900Auto trade    
16:10:37 216   151.900Auto trade    
16:10:30 137   151.900Auto trade    
16:10:30 406   151.900Auto trade    
16:10:30 137   151.900Auto trade    
16:10:30 344   151.900Auto trade    
16:10:30 151   151.900Auto trade    
16:10:30 549   151.900Auto trade    
16:10:30 1 029   151.900Auto trade    
16:10:30 552   151.900Auto trade    
16:10:30 154   151.900Auto trade    
16:10:29 131   151.900Auto trade    
16:10:28 23   151.900Auto trade    
16:10:28 131   151.900Auto trade    
16:10:27 346   151.900Auto trade    
16:10:27 586   151.900Auto trade    
16:10:27 153   151.900Auto trade    
16:10:27 130   151.900Auto trade    
16:10:27 100   151.900Auto trade    
16:10:27 10   151.900Auto trade    
16:10:27 131   151.950Auto trade    
16:10:27 155   151.950Auto trade    
16:10:09 4   151.950Auto trade    
16:10:05 140   151.950Auto trade    
16:10:05 136   152.000Auto trade    
16:10:04 135   152.000Auto trade    
16:10:04 393   152.000Auto trade    
16:10:04 741   152.000Auto trade    
16:10:02 5   152.000Auto trade    
16:09:57 150   152.050Auto trade    
16:09:55 131   152.050Auto trade    
16:09:55 136   152.050Auto trade    
16:09:55 217   152.050Auto trade    
16:09:55 281   152.050Auto trade    
16:09:52 5   152.050Auto trade    
16:09:44 4   152.050Auto trade    
16:09:38 426   152.050Auto trade    
16:09:37 2   152.050Auto trade    
16:09:37 2   152.050Auto trade    
16:09:37 50   152.050Auto trade    
16:09:34 268   152.050Auto trade    
16:09:32 180   152.050Auto trade    
16:09:32 131   152.050Auto trade    
16:09:32 189   152.050Auto trade    
16:09:29 5   152.050Auto trade    
16:09:20 4   152.050Auto trade    
16:09:14 36   152.050Auto trade    
16:09:14 55   152.050Auto trade    
16:09:04 113   152.050Auto trade    
16:09:03 100   152.050Auto trade    
16:09:03 400   152.050Auto trade    
16:09:02 565   152.000Auto trade    
16:09:02 340   152.000Auto trade    
16:09:02 161   152.000Auto trade    
16:09:02 400   152.050Auto trade    
16:08:55 162   152.100Auto trade    
16:08:54 131   152.100Auto trade    
16:08:53 159   152.100Auto trade    
16:08:53 859   152.100Auto trade    
16:08:53 129   152.100Auto trade    
16:08:51 138   152.150Auto trade    
16:08:51 184   152.150Auto trade    
16:08:51 263   152.150Auto trade    
16:08:51 1   152.150Auto trade    
16:08:11 21   152.150Auto trade    
16:08:08 214   152.150Auto trade    
16:08:05 97   152.150Auto trade    
16:08:05 161   152.150Auto trade    
16:08:05 32   152.150Auto trade    
16:08:03 242   152.200Auto trade    
16:08:03 160   152.200Auto trade    
16:08:03 169   152.200Auto trade    
16:07:52 91   152.200Auto trade    
16:07:52 91   152.200Auto trade    
16:07:51 106   152.250Auto trade    
16:07:51 411   152.250Auto trade    
16:07:51 16   152.250Auto trade    
16:07:51 228   152.250Auto trade    
16:07:51 338   152.250Auto trade    
16:07:08 23   152.200Auto trade    
16:06:56 39   152.200Auto trade    
16:06:56 172   152.200Auto trade    
16:06:55 227   152.250Auto trade    
16:06:54 148   152.250Auto trade    
16:06:54 131   152.250Auto trade    
16:06:54 196   152.250Auto trade    
16:06:54 110   152.250Auto trade    
16:06:54 799   152.250Auto trade    
16:06:51 21   152.250Auto trade    
16:06:51 17   152.250Auto trade    
16:06:51 400   152.300Auto trade    
16:06:48 131   152.350Auto trade    
16:06:46 150   152.350Auto trade    
16:06:46 490   152.300Auto trade    
16:06:44 18   152.300Auto trade    
16:06:44 30   152.300Auto trade    
16:06:02 213   152.350Auto trade    
16:06:00 131   152.350Auto trade    
16:05:59 186   152.350Auto trade    
16:05:59 387   152.350Auto trade    
16:05:59 42   152.350Auto trade    
16:05:59 237   152.350Auto trade    
16:05:59 42   152.350Auto trade    
16:05:59 191   152.350Auto trade    
16:05:59 319   152.350Auto trade    
16:05:59 363   152.350Auto trade    
16:05:59 94   152.350Auto trade    
16:05:56 43   152.350Auto trade    
16:05:56 139   152.350Auto trade    
16:05:02 12   152.350Auto trade    
16:05:02 122   152.350Auto trade    
16:05:02 378   152.350Auto trade    
16:04:45 131   152.300Auto trade    
16:04:45 152   152.300Auto trade    
16:04:45 287   152.300Auto trade    
16:04:45 11   152.300Auto trade    
16:04:45 321   152.300Auto trade    
16:04:36 177   152.300Auto trade    
16:04:35 131   152.300Auto trade    
16:04:34 115   152.300Auto trade    
16:04:34 194   152.300Auto trade    
16:04:34 331   152.300Auto trade    
16:04:34 26   152.350Auto trade    
16:04:34 345   152.350Auto trade    
16:04:33 220   152.350Auto trade    
16:04:32 55   152.350Auto trade    
16:04:32 140   152.350Auto trade    
16:04:32 359   152.350Auto trade    
16:04:32 131   152.350Auto trade    
16:04:32 40   152.350Auto trade    
16:04:32 266   152.350Auto trade    
16:04:14 261   152.300Auto trade    
16:04:14 31   152.300Auto trade    
16:04:14 330   152.300Auto trade    
16:04:01 328   152.350Auto trade    
16:03:58 133   152.350Auto trade    
16:03:58 92   152.350Auto trade    
16:03:57 131   152.350Auto trade    
16:03:57 168   152.350Auto trade    
16:03:57 50   152.350Auto trade    
16:03:57 400   152.350Auto trade    
16:03:42 131   152.400Auto trade    
16:03:34 220   152.400Auto trade    
16:03:34 45   152.400Auto trade    
16:03:34 86   152.400Auto trade    
16:03:34 72   152.400Auto trade    
16:03:34 34   152.400Auto trade    
16:03:15 101   152.400Auto trade    
16:03:15 111   152.400Auto trade    
16:03:14 41   152.400Auto trade    
16:03:14 131   152.350Auto trade    
16:03:14 398   152.350Auto trade    
16:03:14 192   152.350Auto trade    
16:03:14 699   152.350Auto trade    
16:03:14 480   152.350Auto trade    
16:03:13 286   152.350Auto trade    
16:03:13 1 499   152.350Auto trade    
16:03:13 159   152.350Auto trade    
16:03:13 881   152.350Auto trade    
16:03:13 857   152.350Auto trade    
16:03:13 573   152.350Auto trade    
16:03:13 400   152.350Auto trade    
16:03:13 172   152.350Auto trade    
16:03:13 380   152.350Auto trade    
16:03:13 6   152.350Auto trade    
16:03:13 26   152.350Auto trade    
16:03:13 47   152.400Auto trade    
16:03:13 200   152.400Auto trade    
16:03:13 200   152.400Auto trade    
16:03:00 299   152.400Auto trade    
16:03:00 72   152.400Auto trade    
16:03:00 80   152.400Auto trade    
16:03:00 206   152.400Auto trade    
16:03:00 131   152.400Auto trade    
16:02:59 274   152.400Auto trade    
16:02:59 73   152.400Auto trade    
16:02:45 286   152.350Auto trade    
16:02:45 423   152.350Auto trade    
16:02:45 297   152.350Auto trade    
16:02:45 201   152.350Auto trade    
16:02:45 36   152.350Auto trade    
16:02:45 203   152.350Auto trade    
16:02:44 261   152.350Auto trade    
16:02:23 219   152.350Auto trade    
16:02:22 178   152.400Auto trade    
16:02:21 131   152.400Auto trade    
16:02:20 167   152.400Auto trade    
16:02:20 700   152.400Auto trade    
16:02:20 67   152.400Auto trade    
16:02:20 18   152.400Auto trade    
16:02:20 22   152.400Auto trade    
16:02:20 216   152.400Auto trade    
16:02:20 19   152.400Auto trade    
16:02:20 175   152.400Auto trade    
16:02:16 10   152.400Auto trade    
16:02:11 350   152.500Auto trade    
16:02:11 241   152.500Auto trade    
16:02:11 11   152.500Auto trade    
16:02:11 1   152.500Auto trade    
16:01:54 73   152.500Auto trade    
16:01:43 226   152.500Auto trade    
16:01:21 131   152.500Auto trade    
16:01:16 131   152.500Auto trade    
16:01:15 221   152.500Auto trade    
16:01:15 139   152.500Auto trade    
16:01:15 158   152.500Auto trade    
16:01:14 400   152.500Auto trade    
16:01:14 100   152.500Auto trade    
16:01:14 131   152.500Auto trade    
16:01:14 526   152.500Auto trade    
16:01:14 15   152.500Auto trade    
16:01:14 80   152.500Auto trade    
16:01:14 274   152.500Auto trade    
16:01:14 184   152.500Auto trade    
16:01:13 271   152.500Auto trade    
16:01:02 141   152.450Auto trade    
16:01:02 165   152.450Auto trade    
16:01:02 575   152.450Auto trade    
16:00:53 94   152.450Auto trade    
16:00:52 57   152.500Auto trade    
16:00:52 140   152.500Auto trade    
16:00:51 128   152.500Auto trade    
16:00:51 3   152.500Auto trade    
16:00:51 141   152.500Auto trade    
16:00:51 267   152.450Auto trade    
16:00:51 3   152.450Auto trade    
16:00:51 479   152.450Auto trade    
16:00:51 3   152.450Auto trade    
16:00:51 216   152.450Auto trade    
16:00:48 213   152.450Auto trade    
16:00:47 123   152.450Auto trade    
16:00:47 8   152.450Auto trade    
16:00:46 255   152.450Auto trade    
16:00:46 16   152.450Auto trade    
16:00:46 34   152.450Auto trade    
16:00:46 83   152.450Auto trade    
16:00:46 356   152.450Auto trade    
16:00:46 30   152.450Auto trade    
16:00:46 391   152.450Auto trade    
16:00:33 195   152.450Auto trade    
16:00:33 16   152.450Auto trade    
16:00:32 195   152.450Auto trade    
16:00:32 400   152.450Auto trade    
16:00:28 251   152.450Auto trade    
16:00:17 153   152.450Auto trade    
16:00:17 131   152.450Auto trade    
16:00:03 134   152.450Auto trade    
16:00:03 115   152.450Auto trade    
16:00:03 84   152.450Auto trade    
16:00:03 344   152.450Auto trade    
16:00:03 273   152.450Auto trade    
15:59:39 75   152.500Auto trade    
15:59:39 85   152.500Auto trade    
15:59:38 131   152.500Auto trade    
15:59:35 364   152.500Auto trade    
15:59:35 70   152.500Auto trade    
15:59:34 147   152.500Auto trade    
15:59:34 109   152.500Auto trade    
15:59:31 46   152.500Auto trade    
15:59:31 92   152.500Auto trade    
15:59:30 338   152.500Auto trade    
15:59:29 189   152.500Auto trade    
15:59:29 71   152.500Auto trade    
15:59:29 428   152.500Auto trade    
15:59:29 8   152.500Auto trade    
15:59:29 131   152.500Auto trade    
15:59:29 131   152.500Auto trade    
15:59:25 388   152.550Auto trade    
15:58:41 47   152.550Auto trade    
15:58:41 146   152.550Auto trade    
15:58:41 38   152.550Auto trade    
15:58:41 23   152.550Auto trade    
15:58:41 108   152.550Auto trade    
15:58:40 70   152.550Auto trade    
15:56:59 105   152.500Auto trade    
15:56:59 406   152.500Auto trade    
15:56:10 349   152.450Auto trade    
15:56:10 460   152.450Auto trade    
15:56:10 8   152.450Auto trade    
15:56:10 149   152.450Auto trade    
15:56:06 244   152.500Auto trade    
15:56:03 232   152.500Auto trade    
15:56:03 151   152.500Auto trade    
15:56:03 161   152.500Auto trade    
15:56:03 129   152.500Auto trade    
15:55:42 173   152.550Auto trade    
15:55:41 131   152.550Auto trade    
15:55:40 99   152.550Auto trade    
15:55:40 400   152.550Auto trade    
15:55:18 60   152.550Auto trade    
15:55:18 300   152.550Auto trade    
15:55:18 60   152.550Auto trade    
15:55:18 20   152.550Auto trade    
15:55:16 107   152.550Auto trade    
15:55:16 39   152.550Auto trade    
15:55:13 131   152.550Auto trade    
15:55:10 44   152.550Auto trade    
15:55:10 400   152.550Auto trade    
15:54:52 290   152.550Auto trade    
15:54:52 30   152.550Auto trade    
15:54:52 277   152.550Auto trade    
15:54:33 216   152.500Auto trade    
15:54:32 3   152.500Auto trade    
15:54:32 91   152.500Auto trade    
15:54:32 34   152.500Auto trade    
15:54:31 90   152.500Auto trade    
15:54:19 100   152.550Auto trade    
15:54:19 157   152.550Auto trade    
15:54:19 138   152.550Auto trade    
15:54:19 121   152.550Auto trade    
15:54:04 259   152.550Auto trade    
15:54:04 109   152.550Auto trade    
15:54:04 42   152.550Auto trade    
15:54:04 347   152.550Auto trade    
15:54:04 202   152.550Auto trade    
15:54:03 205   152.550Auto trade    
15:53:59 131   152.550Auto trade    
15:53:59 12   152.550Auto trade    
15:53:59 71   152.550Auto trade    
15:53:59 67   152.550Auto trade    
15:53:59 376   152.550Auto trade    
15:53:59 130   152.550Auto trade    
15:53:59 247   152.550Auto trade    
15:53:59 180   152.550Auto trade    
15:53:51 91   152.600Auto trade    
15:53:51 169   152.600Auto trade    
15:53:48 231   152.600Auto trade    
15:53:46 217   152.600Auto trade    
15:53:42 131   152.600Auto trade    
15:53:37 310   152.600Auto trade    
15:53:37 152   152.600Auto trade    
15:53:35 94   152.600Auto trade    
15:53:35 168   152.600Auto trade    
15:53:35 23   152.600Auto trade    
15:53:35 131   152.650Auto trade    
15:53:35 131   152.650Auto trade    
15:53:35 52   152.650Auto trade    
15:53:35 204   152.650Auto trade    
15:53:35 226   152.650Auto trade    
15:53:35 100   152.650Auto trade    
15:53:35 400   152.650Auto trade    
15:53:31 48   152.550Auto trade    
15:53:31 196   152.550Auto trade    
15:53:31 306   152.550Auto trade    
15:53:31 4   152.550Auto trade    
15:53:31 106   152.550Auto trade    
15:53:31 26   152.550Auto trade    
15:53:31 60   152.550Auto trade    
15:53:31 369   152.550Auto trade    
15:53:31 500   152.550Auto trade    
15:53:24 53   152.500Auto trade    
15:53:24 105   152.500Auto trade    
15:53:24 120   152.500Auto trade    
15:53:24 553   152.500Auto trade    
15:52:57 280   152.450Auto trade    
15:52:57 265   152.450Auto trade    
15:52:57 135   152.450Auto trade    
15:52:57 148   152.450Auto trade    
15:52:57 416   152.450Auto trade    
15:52:57 157   152.450Auto trade    
15:52:50 137   152.450Auto trade    
15:52:47 131   152.450Auto trade    
15:52:44 91   152.450Auto trade    
15:52:44 69   152.450Auto trade    
15:52:44 14   152.450Auto trade    
15:52:25 131   152.450Auto trade    
15:52:19 223   152.450Auto trade    
15:52:19 36   152.450Auto trade    
15:52:18 324   152.450Auto trade    
15:52:18 18   152.450Auto trade    
15:52:18 176   152.500Auto trade    
15:52:18 1 074   152.500Auto trade    
15:52:18 246   152.500Auto trade    
15:52:18 19   152.500Auto trade    
15:52:18 166   152.500Auto trade    
15:52:15 141   152.550Auto trade    
15:52:14 22   152.550Auto trade    
15:52:14 142   152.550Auto trade    
15:52:14 131   152.550Auto trade    
15:51:48 83   152.550Auto trade    
15:51:22 73   152.550Auto trade    
15:51:22 397   152.600Auto trade    
15:51:22 131   152.550Auto trade    
15:51:22 526   152.550Auto trade    
15:51:22 146   152.550Auto trade    
15:51:00 215   152.550Auto trade    
15:50:57 131   152.550Auto trade    
15:50:57 177   152.550Auto trade    
15:50:54 230   152.550Auto trade    
15:50:54 165   152.550Auto trade    
15:50:54 155   152.550Auto trade    
15:50:54 132   152.600Auto trade    
15:50:54 74   152.600Auto trade    
15:50:54 154   152.600Auto trade    
15:50:54 200   152.600Auto trade    
15:50:54 140   152.600Auto trade    
15:50:53 12   152.600Auto trade    
15:50:48 13   152.600Auto trade    
15:50:42 14   152.600Auto trade    
15:50:36 22   152.600Auto trade    
15:50:31 11   152.600Auto trade    
15:50:31 162   152.600Auto trade    
15:50:31 254   152.600Auto trade    
15:50:18 17   152.600Auto trade    
15:50:10 14   152.600Auto trade    
15:49:58 14   152.600Auto trade    
15:49:56 7   152.600Auto trade    
15:49:56 3   152.600Auto trade    
15:49:56 141   152.650Auto trade    
15:49:56 1 129   152.650Auto trade    
15:49:56 315   152.650Auto trade    
15:49:56 107   152.650Auto trade    
15:49:56 9   152.650Auto trade    
15:49:53 131   152.700Auto trade    
15:49:53 24   152.700Auto trade    
15:49:53 164   152.700Auto trade    
15:49:53 473   152.700Auto trade    
15:49:42 96   152.750Auto trade    
15:49:42 105   152.750Auto trade    
15:49:41 228   152.750Auto trade    
15:49:39 221   152.750Auto trade    
15:49:39 131   152.750Auto trade    
15:49:39 707   152.750Auto trade    
15:49:39 272   152.750Auto trade    
15:49:39 386   152.750Auto trade    
15:49:32 400   152.750Auto trade    
15:49:31 360   152.750Auto trade    
15:49:31 400   152.750Auto trade    
15:49:31 360   152.750Auto trade    
15:49:31 64   152.700Auto trade    
15:49:31 139   152.700Auto trade    
15:49:31 131   152.700Auto trade    
15:49:31 166   152.700Auto trade    
15:49:31 67   152.700Auto trade    
15:49:31 131   152.700Auto trade    
15:49:31 400   152.700Auto trade    
15:49:31 500   152.750Auto trade    
15:49:31 1 554   152.750Auto trade    
15:49:31 404   152.750Auto trade    
15:49:31 334   152.750Auto trade    
15:49:02 296   152.700Auto trade    
15:49:02 277   152.700Auto trade    
15:48:40 131   152.700Auto trade    
15:48:37 200   152.700Auto trade    
15:48:37 169   152.700Auto trade    
15:48:37 171   152.700Auto trade    
15:48:31 199   152.750Auto trade    
15:48:30 131   152.750Auto trade    
15:48:28 166   152.750Auto trade    
15:48:28 12   152.750Auto trade    
15:48:25 533   152.750Auto trade    
15:48:25 67   152.750Auto trade    
15:48:25 200   152.750Auto trade    
15:48:25 400   152.750Auto trade    
15:48:16 164   152.750Auto trade    
15:48:16 162   152.750Auto trade    
15:48:16 70   152.750Auto trade    
15:48:14 191   152.750Auto trade    
15:48:10 242   152.800Auto trade    
15:48:06 155   152.800Auto trade    
15:48:06 263   152.800Auto trade    
15:48:06 205   152.800Auto trade    
15:48:06 11   152.800Auto trade    
15:48:01 29   152.800Auto trade    
15:47:46 10   152.800Auto trade    
15:47:26 298   152.800Auto trade    
15:47:26 479   152.800Auto trade    
15:47:21 190   152.800Auto trade    
15:47:21 18   152.800Auto trade    
15:47:21 163   152.800Auto trade    
15:47:21 168   152.800Auto trade    
15:47:18 237   152.800Auto trade    
15:47:18 85   152.800Auto trade    
15:47:18 61   152.800Auto trade    
15:47:18 84   152.800Auto trade    
15:47:18 83   152.800Auto trade    
15:47:18 27   152.800Auto trade    
15:47:18 127   152.800Auto trade    
15:47:18 210   152.800Auto trade    
15:47:18 290   152.800Auto trade    
15:46:51 97   152.850Auto trade    
15:46:51 34   152.850Auto trade    
15:46:46 150   152.850Auto trade    
15:46:44 156   152.850Auto trade    
15:46:44 17   152.850Auto trade    
15:46:44 482   152.850Auto trade    
15:46:44 413   152.850Auto trade    
15:46:44 400   152.850Auto trade    
15:46:41 105   152.900Auto trade    
15:46:41 131   152.900Auto trade    
15:46:36 213   152.900Auto trade    
15:46:36 219   152.900Auto trade    
15:46:36 11   152.900Auto trade    
15:46:36 150   152.900Auto trade    
15:46:36 11   152.900Auto trade    
15:46:22 207   152.950Auto trade    
15:46:19 131   152.950Auto trade    
15:46:18 101   152.950Auto trade    
15:46:18 52   152.950Auto trade    
15:46:18 168   152.950Auto trade    
15:46:18 780   152.950Auto trade    
15:45:51 35   153.000Auto trade    
15:45:51 216   153.000Auto trade    
15:45:48 95   153.000Auto trade    
15:45:48 141   153.000Auto trade    
15:45:46 131   153.000Auto trade    
15:45:43 188   153.000Auto trade    
15:45:43 10   153.000Auto trade    
15:45:42 216   153.000Auto trade    
15:45:39 23   153.000Auto trade    
15:45:39 200   153.000Auto trade    
15:45:36 180   153.000Auto trade    
15:45:36 128   153.000Auto trade    
15:45:36 241   153.000Auto trade    
15:45:26 346   153.000Auto trade    
15:45:24 1   153.000Auto trade    
15:45:24 398   153.000Auto trade    
15:45:24 400   153.000Auto trade    
15:45:22 184   153.000Auto trade    
15:45:22 400   153.000Auto trade    
15:45:22 14   153.000Auto trade    
15:45:22 53   153.000Auto trade    
15:45:22 53   153.000Auto trade    
15:45:22 350   153.000Auto trade    
15:45:22 607   153.000Auto trade    
15:45:22 95   153.000Auto trade    
15:45:21 136   153.000Auto trade    
15:45:21 150   153.000Auto trade    
15:45:06 36   152.950Auto trade    
15:45:06 400   152.950Auto trade    
15:45:06 674   152.950Auto trade    
15:45:06 455   152.950Auto trade    
15:45:06 460   152.950Auto trade    
15:45:06 85   152.950Auto trade    
15:45:06 500   152.950Auto trade    
15:45:06 267   152.950Auto trade    
15:45:06 481   152.950Auto trade    
15:45:06 349   152.950Auto trade    
15:45:04 372   152.900Auto trade    
15:45:04 393   152.900Auto trade    
15:45:04 61   152.900Auto trade    
15:45:04 2 631   152.900Auto trade    
15:45:04 977   152.900Auto trade    
15:45:04 333   152.900Auto trade    
15:45:04 749   152.900Auto trade    
15:45:04 500   152.900Auto trade    
15:45:04 499   152.900Auto trade    
15:45:04 971   152.900Auto trade    
15:45:04 40   152.900Auto trade    
15:45:04 560   152.900Auto trade    
15:45:04 400   152.900Auto trade    
15:44:17 174   152.850Auto trade    
15:44:17 182   152.850Auto trade    
15:44:17 144   152.850Auto trade    
15:44:06 45   152.850Auto trade    
15:44:06 420   152.850Auto trade    
15:44:05 420   152.850Auto trade    
15:44:02 420   152.850Auto trade    
15:44:02 266   152.850Auto trade    
15:44:02 144   152.850Auto trade    
15:43:58 482   152.850Auto trade    
15:43:58 291   152.850Auto trade    
15:43:58 99   152.900Auto trade    
15:43:58 136   152.900Auto trade    
15:43:53 380   152.900Auto trade    
15:43:53 139   152.900Auto trade    
15:43:53 131   152.900Auto trade    
15:43:53 328   152.900Auto trade    
15:43:53 260   152.900Auto trade    
15:43:53 26   152.900Auto trade    
15:43:53 441   152.900Auto trade    
15:43:53 138   152.900Auto trade    
15:43:53 166   152.900Auto trade    
15:43:53 43   152.900Auto trade    
15:43:53 187   152.900Auto trade    
15:43:53 177   152.900Auto trade    
15:43:53 320   152.900Auto trade    
15:42:05 200   152.900Auto trade    
15:42:05 355   152.900Auto trade    
15:42:05 214   152.900Auto trade    
15:42:05 422   152.900Auto trade    
15:42:05 12   152.900Auto trade    
15:42:05 363   152.900Auto trade    
15:41:51 241   152.850Auto trade    
15:41:51 44   152.850Auto trade    
15:41:51 37   152.850Auto trade    
15:41:51 433   152.850Auto trade    
15:41:51 500   152.850Auto trade    
15:41:50 131   152.850Auto trade    
15:41:47 267   152.850Auto trade    
15:41:47 153   152.850Auto trade    
15:41:47 138   152.850Auto trade    
15:41:47 119   152.850Auto trade    
15:41:47 183   152.850Auto trade    
15:41:47 90   152.850Auto trade    
15:41:47 234   152.850Auto trade    
15:41:47 215   152.850Auto trade    
15:39:44 287   152.850Auto trade    
15:39:32 234   152.900Auto trade    
15:39:28 133   152.900Auto trade    
15:39:28 206   152.900Auto trade    
15:39:26 256   152.950Auto trade    
15:39:25 138   152.950Auto trade    
15:39:24 213   152.950Auto trade    
15:39:19 85   152.950Auto trade    
15:39:19 243   152.950Auto trade    
15:39:18 157   152.950Auto trade    
15:39:18 1   152.950Auto trade    
15:39:18 400   152.950Auto trade    
15:39:18 175   152.950Auto trade    
15:39:18 281   152.950Auto trade    
15:39:18 560   152.950Auto trade    
15:39:18 90   152.950Auto trade    
15:39:18 278   152.950Auto trade    
15:39:18 100   152.950Auto trade    
15:39:18 261   152.950Auto trade    
15:39:18 29   152.950Auto trade    
15:39:18 280   152.950Auto trade    
15:39:18 300   152.950Auto trade    
15:38:35 19   152.950Auto trade    
15:38:34 203   152.950Auto trade    
15:38:34 134   152.950Auto trade    
15:38:34 229   152.950Auto trade    
15:38:34 215   152.950Auto trade    
15:38:34 29   152.950Auto trade    
15:38:31 230   152.950Auto trade    
15:38:29 131   152.950Auto trade    
15:38:25 10   152.950Auto trade    
15:38:25 184   152.950Auto trade    
15:38:21 421   152.950Auto trade    
15:38:21 172   152.950Auto trade    
15:38:21 265   152.950Auto trade    
15:38:21 142   152.950Auto trade    
15:38:21 207   152.950Auto trade    
15:38:21 200   152.950Auto trade    
15:38:21 204   152.950Auto trade    
15:38:21 95   152.950Auto trade    
15:38:21 58   152.950Auto trade    
15:38:21 377   152.950Auto trade    
15:38:19 200   152.950Auto trade    
15:38:19 200   152.950Auto trade    
15:38:19 100   152.950Auto trade    
15:38:14 200   152.950Auto trade    
15:38:14 274   152.950Auto trade    
15:38:14 164   152.950Auto trade    
15:38:14 136   152.950Auto trade    
15:38:14 552   153.000Auto trade    
15:38:14 400   153.000Auto trade    
15:38:14 150   152.950Auto trade    
15:38:14 98   152.950Auto trade    
15:37:49 92   152.950Auto trade    
15:37:49 130   152.950Auto trade    
15:37:45 145   152.950Auto trade    
15:37:42 198   152.950Auto trade    
15:37:41 186   152.950Auto trade    
15:37:38 90   153.000Auto trade    
15:37:38 20   153.000Auto trade    
15:37:38 223   152.950Auto trade    
15:37:36 21   152.900Auto trade    
15:37:36 49   152.900Auto trade    
15:37:34 114   152.900Auto trade    
15:37:34 281   152.900Auto trade    
15:37:33 82   152.850Auto trade    
15:37:33 1   152.850Auto trade    
15:37:33 130   152.850Auto trade    
15:37:33 400   152.850Auto trade    
15:37:33 542   152.850Auto trade    
15:37:33 184   152.850Auto trade    
15:37:33 427   152.850Auto trade    
15:37:09 131   152.800Auto trade    
15:37:09 679   152.800Auto trade    
15:37:09 123   152.800Auto trade    
15:37:09 275   152.800Auto trade    
15:37:09 273   152.800Auto trade    
15:37:00 400   152.750Auto trade    
15:37:00 256   152.750Auto trade    
15:36:58 75   152.750Auto trade    
15:36:58 250   152.750Auto trade    
15:36:58 19   152.750Auto trade    
15:36:54 232   152.800Auto trade    
15:36:50 410   152.800Auto trade    
15:36:50 82   152.800Auto trade    
15:36:50 200   152.800Auto trade    
15:36:50 236   152.850Auto trade    
15:36:48 131   152.850Auto trade    
15:36:46 30   152.850Auto trade    
15:36:46 180   152.850Auto trade    
15:36:46 153   152.850Auto trade    
15:36:46 15   152.850Auto trade    
15:36:46 215   152.850Auto trade    
15:36:46 50   152.850Auto trade    
15:36:45 169   152.900Auto trade    
15:36:41 39   152.900Auto trade    
15:36:41 420   152.900Auto trade    
15:36:41 410   152.900Auto trade    
15:36:41 177   152.950Auto trade    
15:36:40 161   152.950Auto trade    
15:36:40 80   152.950Auto trade    
15:36:40 67   152.950Auto trade    
15:36:40 71   152.950Auto trade    
15:36:40 138   152.950Auto trade    
15:36:40 173   152.950Auto trade    
15:36:40 287   152.950Auto trade    
15:36:40 323   152.950Auto trade    
15:36:40 171   152.950Auto trade    
15:36:40 98   152.950Auto trade    
15:36:40 420   152.950Auto trade    
15:36:40 282   152.950Auto trade    
15:36:40 145   152.950Auto trade    
15:35:38 163   152.950Auto trade    
15:35:38 102   152.950Auto trade    
15:35:34 17   152.950Auto trade    
15:35:34 337   152.950Auto trade    
15:35:34 53   152.950Auto trade    
15:35:33 552   152.950Auto trade    
15:35:33 171   152.950Auto trade    
15:35:17 79   152.900Auto trade    
15:34:33 159   152.900Auto trade    
15:34:33 51   152.900Auto trade    
15:34:33 165   152.900Auto trade    
15:34:33 254   152.900Auto trade    
15:34:23 292   152.850Auto trade    
15:34:23 184   152.850Auto trade    
15:34:23 216   152.850Auto trade    
15:34:23 427   152.850Auto trade    
15:34:10 362   152.800Auto trade    
15:34:10 500   152.800Auto trade    
15:34:10 226   152.850Auto trade    
15:34:10 350   152.850Auto trade    
15:34:09 393   152.850Auto trade    
15:34:09 131   152.850Auto trade    
15:34:09 1 559   152.850Auto trade    
15:34:09 271   152.850Auto trade    
15:34:09 215   152.850Auto trade    
15:34:09 173   152.850Auto trade    
15:34:09 264   152.850Auto trade    
15:34:09 209   152.850Auto trade    
15:34:08 229   152.900Auto trade    
15:34:08 19   152.900Auto trade    
15:34:08 138   152.900Auto trade    
15:34:08 131   152.900Auto trade    
15:34:08 131   152.900Auto trade    
15:34:07 500   152.900Auto trade    
15:34:07 400   152.900Auto trade    
15:33:53 2   152.850Auto trade    
15:33:53 1 000   152.850Auto trade    
15:33:53 428   152.800Auto trade    
15:33:53 631   152.800Auto trade    
15:33:53 530   152.800Auto trade    
15:33:53 591   152.800Auto trade    
15:33:25 784   152.750Auto trade    
15:33:25 716   152.750Auto trade    
15:32:52 303   152.700Auto trade    
15:32:52 100   152.700Auto trade    
15:32:52 131   152.700Auto trade    
15:32:51 126   152.700Auto trade    
15:32:51 400   152.700Auto trade    
15:32:51 126   152.700Auto trade    
15:32:51 269   152.700Auto trade    
15:32:51 240   152.700Auto trade    
15:32:51 274   152.700Auto trade    
15:31:56 6   152.600Auto trade    
15:31:56 225   152.650Auto trade    
15:31:56 127   152.650Auto trade    
15:31:56 96   152.650Auto trade    
15:31:56 52   152.650Auto trade    
15:31:56 140   152.650Auto trade    
15:31:56 256   152.650Auto trade    
15:31:56 577   152.650Auto trade    
15:31:42 207   152.600Auto trade    
15:31:42 131   152.600Auto trade    
15:31:39 149   152.600Auto trade    
15:31:39 389   152.600Auto trade    
15:31:39 131   152.600Auto trade    
15:31:39 213   152.600Auto trade    
15:31:05 37   152.600Auto trade    
15:31:05 92   152.600Auto trade    
15:31:05 42   152.650Auto trade    
15:31:05 140   152.650Auto trade    
15:31:05 5   152.650Auto trade    
15:31:00 232   152.600Auto trade    
15:30:58 226   152.600Auto trade    
15:30:58 38   152.600Auto trade    
15:30:58 414   152.600Auto trade    
15:30:58 117   152.600Auto trade    
15:30:52 131   152.600Auto trade    
15:30:40 8   152.550Auto trade    
15:30:40 196   152.550Auto trade    
15:30:40 123   152.550Auto trade    
15:30:40 297   152.550Auto trade    
15:30:40 135   152.600Auto trade    
15:30:40 310   152.600Auto trade    
15:30:40 310   152.600Auto trade    
15:30:40 148   152.600Auto trade    
15:30:40 261   152.600Auto trade    
15:30:40 453   152.600Auto trade    
15:30:40 285   152.600Auto trade    
15:30:40 48   152.600Auto trade    
15:30:40 158   152.600Auto trade    
15:30:40 342   152.600Auto trade    
15:30:40 384   152.600Auto trade    
15:30:40 274   152.600Auto trade    
15:30:24 277   152.550Auto trade    
15:30:19 1   152.550Auto trade    
15:30:19 2   152.550Auto trade    
15:30:18 3   152.550Auto trade    
15:30:18 7   152.550Auto trade    
15:30:18 16   152.550Auto trade    
15:30:18 32   152.550Auto trade    
15:30:18 55   152.550Auto trade    
15:30:18 67   152.550Auto trade    
15:30:18 538   152.550Auto trade    
15:30:15 3   152.550Auto trade    
15:30:15 253   152.550Auto trade    
15:30:14 139   152.550Auto trade    
15:30:13 8   152.550Auto trade    
15:30:13 196   152.550Auto trade    
15:30:13 184   152.550Auto trade    
15:30:11 214   152.500Auto trade    
15:30:08 400   152.500Auto trade    
15:30:08 73   152.500Auto trade    
15:30:08 280   152.500Auto trade    
15:30:07 2   152.550Auto trade    
15:30:07 400   152.550Auto trade    
15:30:07 79   152.550Auto trade    
15:30:07 34   152.550Auto trade    
15:30:07 100   152.550Auto trade    
15:30:07 142   152.550Auto trade    
15:30:07 47   152.550Auto trade    
15:30:07 28   152.550Auto trade    
15:30:07 468   152.550Auto trade    
15:30:07 165   152.550Auto trade    
15:30:07 436   152.550Auto trade    
15:30:07 156   152.550Auto trade    
15:30:07 442   152.550Auto trade    
15:30:07 217   152.550Auto trade    
15:27:54 176   152.600Auto trade    
15:27:54 268   152.600Auto trade    
15:27:24 131   152.600Auto trade    
15:27:18 134   152.600Auto trade    
15:27:18 248   152.600Auto trade    
15:27:18 361   152.600Auto trade    
15:27:18 11   152.600Auto trade    
15:27:14 255   152.650Auto trade    
15:27:13 138   152.650Auto trade    
15:27:11 147   152.650Auto trade    
15:27:11 170   152.650Auto trade    
15:27:11 44   152.650Auto trade    
15:27:11 371   152.650Auto trade    
15:27:11 88   152.650Auto trade    
15:27:11 148   152.650Auto trade    
15:27:11 206   152.650Auto trade    
15:26:39 141   152.700Auto trade    
15:25:42 400   152.650Auto trade    
15:25:40 310   152.700Auto trade    
15:25:40 276   152.700Auto trade    
15:25:40 482   152.700Auto trade    
15:25:40 172   152.700Auto trade    
15:25:40 561   152.700Auto trade    
15:24:59 241   152.750Auto trade    
15:24:59 16   152.750Auto trade    
15:24:54 139   152.750Auto trade    
15:24:50 91   152.750Auto trade    
15:24:50 62   152.750Auto trade    
15:24:47 144   152.750Auto trade    
15:24:44 194   152.750Auto trade    
15:24:44 23   152.750Auto trade    
15:24:40 338   152.750Auto trade    
15:24:39 39   152.750Auto trade    
15:24:39 92   152.750Auto trade    
15:24:39 308   152.750Auto trade    
15:24:39 242   152.750Auto trade    
15:24:22 228   152.700Auto trade    
15:24:22 34   152.700Auto trade    
15:24:22 366   152.700Auto trade    
15:24:09 80   152.650Auto trade    
15:24:09 325   152.650Auto trade    
15:24:09 66   152.650Auto trade    
15:24:09 145   152.650Auto trade    
15:24:03 637   152.550Auto trade    
15:24:03 129   152.550Auto trade    
15:24:02 456   152.600Auto trade    
15:24:02 184   152.550Auto trade    
15:24:02 406   152.550Auto trade    
15:24:02 210   152.550Auto trade    
15:24:02 490   152.600Auto trade    
15:24:02 490   152.600Auto trade    
15:24:02 490   152.600Auto trade    
15:24:02 131   152.600Auto trade    
15:24:02 311   152.600Auto trade    
15:24:02 268   152.600Auto trade    
15:24:02 280   152.600Auto trade    
15:24:02 348   152.600Auto trade    
15:24:02 367   152.600Auto trade    
15:24:02 117   152.600Auto trade    
15:23:17 86   152.550Auto trade    
15:23:17 45   152.550Auto trade    
15:23:17 400   152.550Auto trade    
15:23:17 131   152.600Auto trade    
15:23:17 131   152.600Auto trade    
15:23:17 257   152.600Auto trade    
15:23:17 145   152.600Auto trade    
15:23:17 162   152.600Auto trade    
15:23:16 9   152.600Auto trade    
15:23:12 323   152.650Auto trade    
15:23:12 141   152.650Auto trade    
15:23:12 139   152.650Auto trade    
15:23:12 8   152.650Auto trade    
15:23:10 14   152.650Auto trade    
15:22:32 400   152.650Auto trade    
15:22:32 22   152.650Auto trade    
15:22:30 173   152.650Auto trade    
15:22:30 569   152.650Auto trade    
15:22:30 131   152.650Auto trade    
15:22:30 287   152.650Auto trade    
15:22:15 319   152.600Auto trade    
15:22:15 128   152.650Auto trade    
15:22:15 169   152.650Auto trade    
15:22:15 265   152.600Auto trade    
15:22:15 102   152.600Auto trade    
15:22:15 31   152.600Auto trade    
15:22:15 279   152.600Auto trade    
15:22:15 400   152.600Auto trade    
15:22:11 480   152.550Auto trade    
15:22:11 120   152.550Auto trade    
15:22:11 437   152.550Auto trade    
15:22:11 93   152.550Auto trade    
15:22:11 579   152.600Auto trade    
15:22:11 80   152.600Auto trade    
15:22:11 357   152.600Auto trade    
15:22:11 183   152.600Auto trade    
15:22:11 95   152.600Auto trade    
15:22:11 437   152.600Auto trade    
15:22:11 145   152.600Auto trade    
15:22:11 134   152.600Auto trade    
15:22:11 157   152.600Auto trade    
15:22:11 132   152.600Auto trade    
15:22:11 509   152.600Auto trade    
15:22:11 169   152.600Auto trade    
15:22:11 42   152.600Auto trade    
15:21:17 131   152.650Auto trade    
15:21:14 20   152.650Auto trade    
15:21:14 123   152.650Auto trade    
15:21:14 220   152.650Auto trade    
15:21:09 200   152.650Auto trade    
15:21:08 457   152.650Auto trade    
15:20:50 138   152.600Auto trade    
15:20:50 195   152.600Auto trade    
15:20:50 175   152.600Auto trade    
15:20:50 253   152.600Auto trade    
15:20:50 399   152.600Auto trade    
15:20:50 482   152.600Auto trade    
15:20:50 233   152.600Auto trade    
15:20:50 458   152.600Auto trade    
15:20:39 169   152.600Auto trade    
15:20:39 559   152.600Auto trade    
15:20:39 400   152.600Auto trade    
15:20:39 595   152.600Auto trade    
15:20:39 203   152.600Auto trade    
15:20:39 315   152.600Auto trade    
15:20:39 491   152.600Auto trade    
15:20:36 206   152.600Auto trade    
15:20:36 277   152.600Auto trade    
15:19:38 38   152.550Auto trade    
15:19:38 25   152.550Auto trade    
15:19:38 263   152.550Auto trade    
15:19:38 300   152.550Auto trade    
15:19:38 190   152.550Auto trade    
15:19:38 110   152.550Auto trade    
15:19:38 163   152.550Auto trade    
15:19:37 21   152.550Auto trade    
15:19:37 111   152.550Auto trade    
15:19:35 157   152.550Auto trade    
15:19:32 132   152.550Auto trade    
15:19:29 230   152.550Auto trade    
15:19:29 758   152.550Auto trade    
15:19:15 50   152.500Auto trade    
15:19:15 200   152.500Auto trade    
15:19:12 238   152.500Auto trade    
15:19:12 300   152.500Auto trade    
15:19:12 108   152.500Auto trade    
15:19:12 300   152.500Auto trade    
15:19:12 400   152.500Auto trade    
15:19:12 400   152.500Auto trade    
15:19:12 434   152.500Auto trade    
15:19:12 367   152.500Auto trade    
15:18:58 182   152.500Auto trade    
15:18:58 78   152.500Auto trade    
15:18:55 140   152.500Auto trade    
15:18:49 35   152.500Auto trade    
15:18:49 53   152.500Auto trade    
15:18:49 128   152.500Auto trade    
15:18:49 219   152.500Auto trade    
15:18:38 299   152.450Auto trade    
15:18:38 275   152.450Auto trade    
15:18:38 249   152.450Auto trade    
15:18:38 63   152.450Auto trade    
15:18:38 22   152.450Auto trade    
15:18:38 310   152.450Auto trade    
15:18:38 69   152.450Auto trade    
15:18:37 295   152.450Auto trade    
15:18:37 15   152.450Auto trade    
15:18:37 400   152.450Auto trade    
15:18:37 105   152.450Auto trade    
15:18:37 51   152.450Auto trade    
15:18:37 134   152.450Auto trade    
15:18:37 311   152.450Auto trade    
15:18:37 84   152.450Auto trade    
15:18:37 145   152.450Auto trade    
15:18:37 460   152.450Auto trade    
15:16:37 196   152.450Auto trade    
15:16:37 51   152.450Auto trade    
15:16:35 134   152.450Auto trade    
15:16:33 10   152.450Auto trade    
15:16:33 112   152.450Auto trade    
15:16:33 84   152.450Auto trade    
15:16:28 201   152.450Auto trade    
15:16:23 116   152.450Auto trade    
15:16:23 1 881   152.450Auto trade    
15:16:23 264   152.450Auto trade    
15:15:13 52   152.400Auto trade    
15:15:13 132   152.400Auto trade    
15:15:13 144   152.400Auto trade    
15:15:13 101   152.400Auto trade    
15:15:07 19   152.400Auto trade    
15:15:00 16   152.400Auto trade    
15:14:54 21   152.400Auto trade    
15:14:47 210   152.400Auto trade    
15:14:47 319   152.400Auto trade    
15:14:36 280   152.400Auto trade    
15:14:27 205   152.400Auto trade    
15:14:24 210   152.400Auto trade    
15:14:24 24   152.400Auto trade    
15:14:23 134   152.400Auto trade    
15:14:23 326   152.400Auto trade    
15:14:23 175   152.400Auto trade    
15:14:23 131   152.400Auto trade    
15:14:14 26   152.400Auto trade    
15:14:13 460   152.400Auto trade    
15:14:13 121   152.400Auto trade    
15:14:13 126   152.400Auto trade    
15:13:30 34   152.400Auto trade    
15:13:30 127   152.400Auto trade    
15:13:21 610   152.400Auto trade    
15:13:06 112   152.400Auto trade    
15:12:48 131   152.400Auto trade    
15:12:47 209   152.400Auto trade    
15:12:43 254   152.400Auto trade    
15:12:41 187   152.400Auto trade    
15:12:41 303   152.400Auto trade    
15:12:41 400   152.400Auto trade    
15:12:41 184   152.400Auto trade    
15:12:41 254   152.400Auto trade    
15:12:41 206   152.400Auto trade    
15:12:41 29   152.400Auto trade    
15:12:39 288   152.400Auto trade    
15:12:38 141   152.400Auto trade    
15:12:36 19   152.400Auto trade    
15:12:36 213   152.400Auto trade    
15:12:36 350   152.400Auto trade    
15:12:33 542   152.350Auto trade    
15:12:33 184   152.350Auto trade    
15:12:33 424   152.350Auto trade    
15:12:33 460   152.350Auto trade    
15:12:33 131   152.350Auto trade    
15:12:29 64   152.300Auto trade    
15:12:29 71   152.300Auto trade    
15:12:29 273   152.300Auto trade    
15:12:29 149   152.300Auto trade    
15:12:29 732   152.300Auto trade    
15:12:24 131   152.300Auto trade    
15:12:22 41   152.300Auto trade    
15:12:22 136   152.300Auto trade    
15:12:18 271   152.300Auto trade    
15:12:18 101   152.300Auto trade    
15:12:18 8   152.300Auto trade    
15:12:18 161   152.300Auto trade    
15:12:18 342   152.300Auto trade    
15:12:18 156   152.300Auto trade    
15:12:18 116   152.300Auto trade    
15:12:18 132   152.300Auto trade    
15:12:18 153   152.300Auto trade    
15:12:18 504   152.300Auto trade    
15:12:18 175   152.300Auto trade    
15:12:18 3   152.300Auto trade    
15:12:18 5   152.300Auto trade    
15:12:18 69   152.300Auto trade    
15:12:18 48   152.300Auto trade    
15:12:18 283   152.300Auto trade    
15:06:17 299   152.350Auto trade    
15:06:17 75   152.350Auto trade    
15:06:17 131   152.350Auto trade    
15:06:17 176   152.350Auto trade    
15:06:07 161   152.400Auto trade    
15:06:03 836   152.400Auto trade    
15:06:03 183   152.400Auto trade    
15:06:03 339   152.400Auto trade    
15:06:03 302   152.400Auto trade    
15:06:03 60   152.400Auto trade    
15:06:03 118   152.400Auto trade    
15:05:51 131   152.400Auto trade    
15:05:51 133   152.400Auto trade    
15:05:51 86   152.400Auto trade    
15:05:51 98   152.400Auto trade    
15:05:51 602   152.400Auto trade    
15:05:51 130   152.400Auto trade    
15:05:51 463   152.400Auto trade    
15:05:16 16   152.350Auto trade    
15:05:10 24   152.350Auto trade    
15:05:02 17   152.350Auto trade    
15:04:56 23   152.350Auto trade    
15:04:00 21   152.350Auto trade    
15:03:56 338   152.400Auto trade    
15:03:56 154   152.400Auto trade    
15:03:56 132   152.400Auto trade    
15:03:49 183   152.450Auto trade    
15:03:45 193   152.450Auto trade    
15:03:45 245   152.450Auto trade    
15:03:45 204   152.450Auto trade    
15:03:45 407   152.450Auto trade    
15:03:45 378   152.450Auto trade    
15:03:45 250   152.450Auto trade    
15:03:45 163   152.450Auto trade    
15:03:45 38   152.450Auto trade    
15:03:45 207   152.450Auto trade    
15:03:37 588   152.450Auto trade    
15:03:37 460   152.450Auto trade    
15:03:37 418   152.450Auto trade    
15:01:05 123   152.450Auto trade    
15:01:05 343   152.450Auto trade    
15:00:57 8   152.400Auto trade    
15:00:52 299   152.400Auto trade    
15:00:52 142   152.400Auto trade    
15:00:52 112   152.400Auto trade    
15:00:52 179   152.400Auto trade    
15:00:44 53   152.450Auto trade    
15:00:44 131   152.450Auto trade    
15:00:44 163   152.450Auto trade    
15:00:44 39   152.450Auto trade    
15:00:44 94   152.450Auto trade    
15:00:44 474   152.450Auto trade    
15:00:41 138   152.500Auto trade    
15:00:40 65   152.500Auto trade    
15:00:40 149   152.500Auto trade    
15:00:40 436   152.500Auto trade    
15:00:40 136   152.500Auto trade    
15:00:40 57   152.500Auto trade    
15:00:40 75   152.500Auto trade    
15:00:40 159   152.500Auto trade    
15:00:34 66   152.500Auto trade    
15:00:34 73   152.500Auto trade    
15:00:34 152   152.500Auto trade    
15:00:34 53   152.500Auto trade    
15:00:34 466   152.500Auto trade    
14:59:34 97   152.450Auto trade    
14:59:34 369   152.450Auto trade    
14:59:34 215   152.450Auto trade    
14:59:26 58   152.450Auto trade    
14:59:26 73   152.450Auto trade    
14:59:24 176   152.450Auto trade    
14:59:19 271   152.450Auto trade    
14:59:16 355   152.450Auto trade    
14:59:16 309   152.450Auto trade    
14:59:16 131   152.450Auto trade    
14:59:16 297   152.450Auto trade    
14:59:16 186   152.450Auto trade    
14:59:16 539   152.450Auto trade    
14:59:16 161   152.450Auto trade    
14:59:16 86   152.450Auto trade    
14:59:16 255   152.450Auto trade    
14:58:37 1   152.500Auto trade    
14:58:08 141   152.500Auto trade    
14:58:07 277   152.500Auto trade    
14:57:25 131   152.500Auto trade    
14:57:23 10   152.500Auto trade    
14:57:23 146   152.500Auto trade    
14:57:21 54   152.500Auto trade    
14:57:21 10   152.500Auto trade    
14:57:21 176   152.500Auto trade    
14:57:21 284   152.500Auto trade    
14:57:21 716   152.500Auto trade    
14:57:07 380   152.450Auto trade    
14:57:07 133   152.450Auto trade    
14:57:07 200   152.450Auto trade    
14:57:07 156   152.450Auto trade    
14:57:07 184   152.450Auto trade    
14:57:07 234   152.450Auto trade    
14:56:03 132   152.400Auto trade    
14:56:03 70   152.400Auto trade    
14:55:43 406   152.400Auto trade    
14:55:36 241   152.350Auto trade    
14:55:36 218   152.350Auto trade    
14:55:36 41   152.350Auto trade    
14:54:01 90   152.350Auto trade    
14:53:50 200   152.350Auto trade    
14:53:50 227   152.350Auto trade    
14:53:47 131   152.350Auto trade    
14:53:47 199   152.350Auto trade    
14:53:47 130   152.350Auto trade    
14:53:47 319   152.350Auto trade    
14:53:47 94   152.350Auto trade    
14:53:39 340   152.350Auto trade    
14:53:39 60   152.350Auto trade    
14:53:39 290   152.350Auto trade    
14:53:38 232   152.350Auto trade    
14:53:38 200   152.350Auto trade    
14:53:38 81   152.350Auto trade    
14:53:38 163   152.350Auto trade    
14:53:38 210   152.350Auto trade    
14:53:38 135   152.350Auto trade    
14:53:38 343   152.350Auto trade    
14:53:38 139   152.350Auto trade    
14:53:38 338   152.350Auto trade    
14:53:38 157   152.350Auto trade    
14:53:38 276   152.350Auto trade    
14:53:36 152   152.400Auto trade    
14:53:36 189   152.400Auto trade    
14:53:36 111   152.400Auto trade    
14:53:36 289   152.400Auto trade    
14:53:36 400   152.400Auto trade    
14:53:36 1 185   152.400Auto trade    
14:53:36 199   152.400Auto trade    
14:53:34 523   152.400Auto trade    
14:53:34 477   152.400Auto trade    
14:52:25 215   152.400Auto trade    
14:52:23 291   152.400Auto trade    
14:52:20 131   152.400Auto trade    
14:52:18 284   152.400Auto trade    
14:52:18 465   152.400Auto trade    
14:52:02 136   152.350Auto trade    
14:52:02 197   152.350Auto trade    
14:52:02 309   152.350Auto trade    
14:52:02 227   152.350Auto trade    
14:52:02 398   152.350Auto trade    
14:51:46 234   152.300Auto trade    
14:51:46 460   152.300Auto trade    
14:51:46 192   152.300Auto trade    
14:51:46 64   152.300Auto trade    
14:51:46 479   152.300Auto trade    
14:51:46 374   152.300Auto trade    
14:51:46 147   152.300Auto trade    
14:51:13 135   152.250Auto trade    
14:51:13 323   152.250Auto trade    
14:51:13 158   152.250Auto trade    
14:51:13 350   152.250Auto trade    
14:51:13 1   152.250Auto trade    
14:51:13 213   152.250Auto trade    
14:51:13 473   152.250Auto trade    
14:51:13 131   152.200Auto trade    
14:51:13 102   152.200Auto trade    
14:51:13 56   152.200Auto trade    
14:51:13 217   152.200Auto trade    
14:51:13 405   152.200Auto trade    
14:50:55 1 400   152.150Auto trade    
14:50:55 300   152.150Auto trade    
14:50:55 345   152.150Auto trade    
14:50:55 255   152.150Auto trade    
14:50:55 530   152.150Auto trade    
14:50:55 2 324   152.150Auto trade    
14:50:55 300   152.150Auto trade    
14:49:17 147   152.100Auto trade    
14:49:17 196   152.100Auto trade    
14:49:01 267   152.100Auto trade    
14:49:01 78   152.100Auto trade    
14:49:01 351   152.100Auto trade    
14:49:01 14   152.050Auto trade    
14:49:01 17   152.050Auto trade    
14:49:01 35   152.050Auto trade    
14:49:01 73   152.050Auto trade    
14:48:56 184   152.050Auto trade    
14:48:56 481   152.050Auto trade    
14:48:56 157   152.050Auto trade    
14:48:56 58   152.050Auto trade    
14:48:56 310   152.050Auto trade    
14:48:56 267   152.050Auto trade    
14:48:56 181   152.050Auto trade    
14:48:56 142   152.050Auto trade    
14:48:56 127   152.050Auto trade    
14:48:56 26   152.050Auto trade    
14:48:56 174   152.050Auto trade    
14:48:56 500   152.050Auto trade    
14:48:56 10   152.050Auto trade    
14:48:56 339   152.050Auto trade    
14:48:56 150   152.050Auto trade    
14:48:56 250   152.050Auto trade    
14:48:52 39   152.100Auto trade    
14:48:52 152   152.100Auto trade    
14:48:48 197   152.100Auto trade    
14:48:48 68   152.100Auto trade    
14:48:48 465   152.100Auto trade    
14:48:48 58   152.100Auto trade    
14:48:48 73   152.100Auto trade    
14:48:45 145   152.100Auto trade    
14:48:31 187   152.100Auto trade    
14:48:07 407   152.050Auto trade    
14:48:07 210   152.050Auto trade    
14:48:01 131   152.050Auto trade    
14:48:01 324   152.050Auto trade    
14:47:49 553   152.000Auto trade    
14:47:49 122   152.000Auto trade    
14:47:49 100   152.000Auto trade    
14:45:14 66   152.000Auto trade    
14:45:14 131   152.000Auto trade    
14:45:08 255   152.000Auto trade    
14:45:08 6   152.000Auto trade    
14:45:08 199   152.000Auto trade    
14:45:08 273   152.000Auto trade    
14:45:08 147   152.000Auto trade    
14:45:06 6   152.050Auto trade    
14:45:06 136   152.050Auto trade    
14:45:06 133   152.050Auto trade    
14:44:32 11   152.050Auto trade    
14:44:28 78   152.050Auto trade    
14:44:28 289   152.050Auto trade    
14:43:15 13   152.050Auto trade    
14:43:09 12   152.050Auto trade    
14:43:03 12   152.050Auto trade    
14:42:57 26   152.050Auto trade    
14:42:45 136   152.050Auto trade    
14:42:45 284   152.050Auto trade    
14:42:45 131   152.050Auto trade    
14:42:45 89   152.050Auto trade    
14:42:45 70   152.050Auto trade    
14:42:35 400   152.050Auto trade    
14:42:27 154   152.000Auto trade    
14:42:27 400   152.000Auto trade    
14:42:27 150   152.050Auto trade    
14:42:27 140   152.050Auto trade    
14:42:27 573   152.050Auto trade    
14:42:27 400   152.050Auto trade    
14:42:27 119   152.000Auto trade    
14:42:27 118   152.000Auto trade    
14:42:10 70   152.000Auto trade    
14:42:10 239   152.000Auto trade    
14:41:39 262   152.050Auto trade    
14:41:39 338   152.050Auto trade    
14:41:39 147   152.050Auto trade    
14:41:11 615   152.050Auto trade    
14:41:11 53   152.050Auto trade    
14:41:11 530   152.050Auto trade    
14:41:11 46   152.050Auto trade    
14:41:11 131   152.050Auto trade    
14:41:08 204   152.050Auto trade    
14:41:07 59   152.050Auto trade    
14:41:07 300   152.050Auto trade    
14:41:05 339   152.000Auto trade    
14:41:05 85   152.000Auto trade    
14:41:00 339   152.000Auto trade    
14:40:59 550   152.000Auto trade    
14:40:59 350   152.000Auto trade    
14:40:59 364   152.000Auto trade    
14:40:59 36   152.000Auto trade    
14:40:59 155   152.000Auto trade    
14:40:59 421   152.000Auto trade    
14:40:59 26   152.000Auto trade    
14:40:59 138   152.000Auto trade    
14:40:59 141   152.000Auto trade    
14:40:59 36   152.000Auto trade    
14:40:59 131   152.000Auto trade    
14:40:59 313   152.000Auto trade    
14:40:59 19   152.000Auto trade    
14:40:59 141   152.000Auto trade    
14:40:59 228   152.000Auto trade    
14:39:25 133   152.000Auto trade    
14:39:25 141   152.000Auto trade    
14:39:25 4   152.000Auto trade    
14:39:25 591   152.000Auto trade    
14:39:25 151   152.000Auto trade    
14:39:25 254   152.000Auto trade    
14:39:25 499   152.000Auto trade    
14:39:21 90   152.000Auto trade    
14:38:12 218   151.950Auto trade    
14:38:12 33   152.000Auto trade    
14:38:12 138   152.000Auto trade    
14:37:59 310   152.000Auto trade    
14:37:59 316   152.000Auto trade    
14:37:59 350   152.000Auto trade    
14:37:32 213   152.000Auto trade    
14:37:31 141   152.000Auto trade    
14:37:31 154   152.000Auto trade    
14:37:31 160   152.000Auto trade    
14:37:31 183   152.000Auto trade    
14:37:31 115   152.000Auto trade    
14:37:31 164   152.000Auto trade    
14:37:31 120   152.000Auto trade    
14:36:59 202   152.050Auto trade    
14:36:59 131   152.050Auto trade    
14:36:56 125   152.050Auto trade    
14:36:56 455   152.050Auto trade    
14:36:56 20   152.050Auto trade    
14:36:02 164   152.050Auto trade    
14:36:02 16   152.050Auto trade    
14:35:56 277   152.050Auto trade    
14:35:53 2   152.050Auto trade    
14:35:53 380   152.050Auto trade    
14:35:53 184   152.050Auto trade    
14:35:52 107   152.050Auto trade    
14:35:52 440   152.050Auto trade    
14:35:52 400   152.050Auto trade    
14:35:52 273   152.050Auto trade    
14:35:51 40   152.050Auto trade    
14:35:51 135   152.050Auto trade    
14:35:51 250   152.050Auto trade    
14:35:51 94   152.050Auto trade    
14:35:51 94   152.050Auto trade    
14:35:51 138   152.050Auto trade    
14:35:51 268   152.050Auto trade    
14:35:51 115   152.050Auto trade    
14:35:51 310   152.050Auto trade    
14:35:48 148   152.050Auto trade    
14:35:48 199   152.050Auto trade    
14:35:03 163   152.100Auto trade    
14:34:58 165   152.100Auto trade    
14:34:54 131   152.100Auto trade    
14:34:54 380   152.100Auto trade    
14:34:54 400   152.100Auto trade    
14:34:54 167   152.100Auto trade    
14:34:54 293   152.100Auto trade    
14:34:54 184   152.100Auto trade    
14:34:54 122   152.100Auto trade    
14:34:54 401   152.100Auto trade    
14:33:46 194   152.050Auto trade    
14:33:32 94   152.100Auto trade    
14:33:32 424   152.100Auto trade    
14:33:32 16   152.100Auto trade    
14:33:32 258   152.100Auto trade    
14:33:32 36   152.100Auto trade    
14:33:32 289   152.100Auto trade    
14:33:32 141   152.100Auto trade    
14:33:32 115   152.100Auto trade    
14:33:23 131   152.150Auto trade    
14:33:21 171   152.150Auto trade    
14:33:19 147   152.150Auto trade    
14:33:19 6   152.150Auto trade    
14:33:17 86   152.150Auto trade    
14:33:17 45   152.150Auto trade    
14:33:12 131   152.150Auto trade    
14:33:07 215   152.150Auto trade    
14:33:07 99   152.150Auto trade    
14:33:07 400   152.100Auto trade    
14:33:06 576   152.050Auto trade    
14:33:06 383   152.050Auto trade    
14:33:06 1 249   152.050Auto trade    
14:33:01 402   152.000Auto trade    
14:33:01 143   152.000Auto trade    
14:32:46 131   152.000Auto trade    
14:32:43 166   152.000Auto trade    
14:32:42 115   152.000Auto trade    
14:32:42 286   152.000Auto trade    
14:32:42 19   152.000Auto trade    
14:32:42 420   152.000Auto trade    
14:32:36 94   152.000Auto trade    
14:32:36 134   152.000Auto trade    
14:32:36 190   152.000Auto trade    
14:32:14 158   152.000Auto trade    
14:31:12 276   152.050Auto trade    
14:31:12 475   152.050Auto trade    
14:31:04 149   152.100Auto trade    
14:31:02 95   152.100Auto trade    
14:31:02 157   152.100Auto trade    
14:30:59 107   152.100Auto trade    
14:30:59 122   152.100Auto trade    
14:30:58 277   152.100Auto trade    
14:30:57 277   152.050Auto trade    
14:30:57 666   152.050Auto trade    
14:30:57 99   152.050Auto trade    
14:30:57 37   152.050Auto trade    
14:30:40 159   152.050Auto trade    
14:30:40 210   152.050Auto trade    
14:30:36 507   152.050Auto trade    
14:30:31 339   152.050Auto trade    
14:30:31 36   152.050Auto trade    
14:30:19 286   152.050Auto trade    
14:30:18 1   152.100Auto trade    
14:30:18 276   152.050Auto trade    
14:29:56 126   152.000Auto trade    
14:29:56 153   152.000Auto trade    
14:29:56 595   152.000Auto trade    
14:29:56 442   152.000Auto trade    
14:29:56 132   152.000Auto trade    
14:29:54 375   152.000Auto trade    
14:29:51 320   152.000Auto trade    
14:29:51 320   152.000Auto trade    
14:29:50 243   152.000Auto trade    
14:29:50 320   152.050Auto trade    
14:29:50 192   152.050Auto trade    
14:29:50 224   152.100Auto trade    
14:29:50 156   152.100Auto trade    
14:29:50 333   152.100Auto trade    
14:29:50 240   152.100Auto trade    
14:29:50 360   152.100Auto trade    
14:29:50 400   152.100Auto trade    
14:29:50 288   152.100Auto trade    
14:29:29 173   152.100Auto trade    
14:29:27 12   152.100Auto trade    
14:29:22 277   152.100Auto trade    
14:29:19 119   152.050Auto trade    
14:29:19 186   152.050Auto trade    
14:29:19 277   152.050Auto trade    
14:28:23 72   152.000Auto trade    
14:28:23 154   152.000Auto trade    
14:28:23 123   152.000Auto trade    
14:28:23 277   152.000Auto trade    
14:28:00 106   151.950Auto trade    
14:28:00 332   151.950Auto trade    
14:27:42 262   151.900Auto trade    
14:27:42 380   151.900Auto trade    
14:27:42 24   151.900Auto trade    
14:27:41 400   151.900Auto trade    
14:27:41 500   151.900Auto trade    
14:27:41 380   151.900Auto trade    
14:27:41 317   151.900Auto trade    
14:27:41 148   151.900Auto trade    
14:27:41 297   151.900Auto trade    
14:27:41 380   151.900Auto trade    
14:27:41 400   151.900Auto trade    
14:27:41 311   151.900Auto trade    
14:27:32 59   151.950Auto trade    
14:27:32 72   151.950Auto trade    
14:27:31 169   151.950Auto trade    
14:27:29 131   151.950Auto trade    
14:27:27 154   151.950Auto trade    
14:27:27 134   151.950Auto trade    
14:27:27 263   151.950Auto trade    
14:27:27 47   151.950Auto trade    
14:27:27 108   151.950Auto trade    
14:27:27 321   151.950Auto trade    
14:27:27 253   151.950Auto trade    
14:27:27 131   152.000Auto trade    
14:27:25 206   152.000Auto trade    
14:27:23 380   152.000Auto trade    
14:27:23 131   152.000Auto trade    
14:27:22 277   152.000Auto trade    
14:27:20 93   152.000Auto trade    
14:27:20 184   152.000Auto trade    
14:26:25 178   152.000Auto trade    
14:26:25 38   152.000Auto trade    
14:26:25 239   152.000Auto trade    
14:26:25 277   152.000Auto trade    
14:25:26 131   151.950Auto trade    
14:25:26 195   151.950Auto trade    
14:25:26 82   151.950Auto trade    
14:25:23 152   151.950Auto trade    
14:25:23 277   151.950Auto trade    
14:24:55 160   151.900Auto trade    
14:24:55 165   151.900Auto trade    
14:24:27 285   151.900Auto trade    
14:24:27 12   151.900Auto trade    
14:24:27 126   151.900Auto trade    
14:24:27 151   151.900Auto trade    
14:23:55 229   151.900Auto trade    
14:23:55 252   151.900Auto trade    
14:23:32 137   151.900Auto trade    
14:23:30 440   151.900Auto trade    
14:23:30 4   151.900Auto trade    
14:23:30 216   151.900Auto trade    
14:23:30 39   151.900Auto trade    
14:23:28 139   151.900Auto trade    
14:23:28 243   151.900Auto trade    
14:23:28 34   151.900Auto trade    
14:23:28 277   151.900Auto trade    
14:23:24 306   151.850Auto trade    
14:23:24 440   151.850Auto trade    
14:23:24 210   151.850Auto trade    
14:23:24 193   151.850Auto trade    
14:23:24 390   151.850Auto trade    
14:23:24 51   151.850Auto trade    
14:23:24 353   151.850Auto trade    
14:23:18 400   151.800Auto trade    
14:23:18 298   151.800Auto trade    
14:23:18 218   151.800Auto trade    
14:23:00 291   151.800Auto trade    
14:23:00 9   151.800Auto trade    
14:22:29 260   151.800Auto trade    
14:22:29 184   151.800Auto trade    
14:22:27 175   151.750Auto trade    
14:22:27 41   151.750Auto trade    
14:22:27 274   151.750Auto trade    
14:22:27 299   151.750Auto trade    
14:21:27 131   151.800Auto trade    
14:21:21 277   151.800Auto trade    
14:21:19 17   151.750Auto trade    
14:21:19 328   151.750Auto trade    
14:21:19 291   151.750Auto trade    
14:21:19 274   151.750Auto trade    
14:21:07 224   151.750Auto trade    
14:21:07 115   151.750Auto trade    
14:21:07 109   151.750Auto trade    
14:21:07 199   151.750Auto trade    
14:21:07 162   151.750Auto trade    
14:21:06 600   151.800Auto trade    
14:21:06 173   151.800Auto trade    
14:21:06 154   151.800Auto trade    
14:21:06 150   151.800Auto trade    
14:21:06 131   151.800Auto trade    
14:20:39 443   151.800Auto trade    
14:20:39 4   151.800Auto trade    
14:20:39 246   151.800Auto trade    
14:20:39 162   151.800Auto trade    
14:20:39 56   151.850Auto trade    
14:20:39 123   151.850Auto trade    
14:20:22 277   151.850Auto trade    
14:19:12 131   151.800Auto trade    
14:19:10 147   151.800Auto trade    
14:19:09 139   151.800Auto trade    
14:19:09 160   151.800Auto trade    
14:19:09 238   151.800Auto trade    
14:19:09 59   151.800Auto trade    
14:19:09 617   151.800Auto trade    
14:19:08 273   151.850Auto trade    
14:19:08 200   151.850Auto trade    
14:19:08 71   151.850Auto trade    
14:19:08 257   151.850Auto trade    
14:19:08 131   151.900Auto trade    
14:19:08 17   151.900Auto trade    
14:19:08 124   151.900Auto trade    
14:19:08 276   151.900Auto trade    
14:19:08 1   151.900Auto trade    
14:18:26 93   151.850Auto trade    
14:18:26 400   151.850Auto trade    
14:18:26 394   151.850Auto trade    
14:18:26 58   151.850Auto trade    
14:18:18 277   151.850Auto trade    
14:18:17 348   151.850Auto trade    
14:18:12 232   151.850Auto trade    
14:18:12 400   151.850Auto trade    
14:18:12 648   151.850Auto trade    
14:18:06 131   151.850Auto trade    
14:18:03 333   151.850Auto trade    
14:18:03 131   151.800Auto trade    
14:17:16 241   151.750Auto trade    
14:17:12 34   151.750Auto trade    
14:17:12 299   151.750Auto trade    
14:17:12 144   151.750Auto trade    
14:17:12 133   151.750Auto trade    
14:17:12 186   151.750Auto trade    
14:17:11 231   151.750Auto trade    
14:17:10 2   151.750Auto trade    
14:17:10 433   151.750Auto trade    
14:17:10 65   151.750Auto trade    
14:16:06 131   151.700Auto trade    
14:16:00 228   151.700Auto trade    
14:16:00 131   151.700Auto trade    
14:15:39 547   151.700Auto trade    
14:15:36 302   151.650Auto trade    
14:15:36 475   151.650Auto trade    
14:15:36 277   151.650Auto trade    
14:15:36 25   151.650Auto trade    
14:15:36 61   151.650Auto trade    
14:15:36 415   151.650Auto trade    
14:15:36 411   151.650Auto trade    
14:15:36 277   151.650Auto trade    
14:15:20 34   151.600Auto trade    
14:15:20 400   151.600Auto trade    
14:15:19 124   151.600Auto trade    
14:15:19 297   151.600Auto trade    
14:15:19 115   151.600Auto trade    
14:15:19 273   151.600Auto trade    
14:15:05 32   151.600Auto trade    
14:15:05 102   151.600Auto trade    
14:15:05 369   151.600Auto trade    
14:15:05 200   151.600Auto trade    
14:15:05 191   151.600Auto trade    
14:15:03 67   151.600Auto trade    
14:15:03 166   151.600Auto trade    
14:15:03 517   151.600Auto trade    
14:14:58 24   151.600Auto trade    
14:14:47 13   151.600Auto trade    
14:14:42 13   151.600Auto trade    
14:14:36 61   151.600Auto trade    
14:14:10 154   151.600Auto trade    
14:14:10 126   151.600Auto trade    
14:14:09 132   151.600Auto trade    
14:14:09 107   151.600Auto trade    
14:14:09 333   151.600Auto trade    
14:14:09 310   151.600Auto trade    
14:14:09 14   151.600Auto trade    
14:14:03 238   151.650Auto trade    
14:14:03 236   151.650Auto trade    
14:14:03 70   151.650Auto trade    
14:14:03 74   151.650Auto trade    
14:14:03 150   151.650Auto trade    
14:14:03 159   151.650Auto trade    
14:14:03 22   151.650Auto trade    
14:14:03 595   151.650Auto trade    
14:13:29 34   151.700Auto trade    
14:13:29 131   151.700Auto trade    
14:13:13 277   151.750Auto trade    
14:13:08 115   151.700Auto trade    
14:13:08 127   151.700Auto trade    
14:13:08 300   151.700Auto trade    
14:13:08 140   151.700Auto trade    
14:13:08 427   151.700Auto trade    
14:12:44 131   151.700Auto trade    
14:12:26 233   151.700Auto trade    
14:12:22 277   151.700Auto trade    
14:12:16 13   151.700Auto trade    
14:12:16 118   151.700Auto trade    
14:12:14 280   151.700Auto trade    
14:12:08 277   151.700Auto trade    
14:12:05 148   151.700Auto trade    
14:12:05 205   151.700Auto trade    
14:12:05 75   151.700Auto trade    
14:12:03 197   151.700Auto trade    
14:11:40 306   151.700Auto trade    
14:11:40 58   151.750Auto trade    
14:11:40 219   151.750Auto trade    
14:11:40 54   151.750Auto trade    
14:11:40 667   151.700Auto trade    
14:11:40 8   151.700Auto trade    
14:11:40 244   151.700Auto trade    
14:11:24 138   151.700Auto trade    
14:11:24 400   151.700Auto trade    
14:11:24 104   151.700Auto trade    
14:11:24 91   151.700Auto trade    
14:11:24 205   151.700Auto trade    
14:11:23 358   151.750Auto trade    
14:11:23 96   151.750Auto trade    
14:11:23 572   151.750Auto trade    
14:11:23 168   151.750Auto trade    
14:11:23 189   151.750Auto trade    
14:11:23 578   151.750Auto trade    
14:11:23 315   151.750Auto trade    
14:11:23 60   151.750Auto trade    
14:11:23 273   151.750Auto trade    
14:10:03 439   151.700Auto trade    
14:10:03 256   151.700Auto trade    
14:10:02 232   151.700Auto trade    
14:10:02 115   151.700Auto trade    
14:10:02 118   151.700Auto trade    
14:10:02 470   151.700Auto trade    
14:10:02 199   151.700Auto trade    
14:10:02 333   151.700Auto trade    
14:10:02 273   151.700Auto trade    
14:10:02 394   151.700Auto trade    
14:09:52 15   151.650Auto trade    
14:09:45 390   151.650Auto trade    
14:09:45 307   151.650Auto trade    
14:09:45 303   151.650Auto trade    
14:09:36 12   151.650Auto trade    
14:09:31 14   151.650Auto trade    
14:09:25 12   151.650Auto trade    
14:09:19 24   151.650Auto trade    
14:09:19 41   151.650Auto trade    
14:09:19 96   151.650Auto trade    
14:09:19 129   151.650Auto trade    
14:09:19 186   151.650Auto trade    
14:09:17 193   151.700Auto trade    
14:08:53 42   151.700Auto trade    
14:08:53 812   151.700Auto trade    
14:08:53 188   151.700Auto trade    
14:08:53 298   151.700Auto trade    
14:08:51 21   151.700Auto trade    
14:08:43 58   151.700Auto trade    
14:08:43 178   151.700Auto trade    
14:08:43 152   151.750Auto trade    
14:08:43 203   151.750Auto trade    
14:08:43 280   151.750Auto trade    
14:07:49 330   151.750Auto trade    
14:07:49 314   151.750Auto trade    
14:07:49 322   151.750Auto trade    
14:07:49 186   151.750Auto trade    
14:07:48 144   151.750Auto trade    
14:07:48 97   151.750Auto trade    
14:07:48 233   151.750Auto trade    
14:07:48 35   151.800Auto trade    
14:07:48 365   151.800Auto trade    
14:07:48 57   151.800Auto trade    
14:07:47 96   151.800Auto trade    
14:07:47 143   151.800Auto trade    
14:07:46 347   151.800Auto trade    
14:07:46 8   151.800Auto trade    
14:07:46 123   151.800Auto trade    
14:07:46 159   151.800Auto trade    
14:07:46 303   151.800Auto trade    
14:07:46 39   151.800Auto trade    
14:07:46 258   151.800Auto trade    
14:07:46 400   151.800Auto trade    
14:07:46 59   151.800Auto trade    
14:07:46 376   151.800Auto trade    
14:07:45 339   151.800Auto trade    
14:07:45 591   151.800Auto trade    
14:07:45 1 563   151.800Auto trade    
14:07:45 390   151.800Auto trade    
14:07:45 573   151.800Auto trade    
14:07:45 400   151.800Auto trade    
14:07:45 553   151.750Auto trade    
14:07:45 51   151.750Auto trade    
14:07:45 115   151.750Auto trade    
14:07:45 129   151.750Auto trade    
14:07:45 437   151.750Auto trade    
14:07:33 129   151.700Auto trade    
14:07:33 141   151.700Auto trade    
14:07:33 270   151.700Auto trade    
14:07:33 338   151.700Auto trade    
14:07:33 567   151.700Auto trade    
14:07:23 332   151.700Auto trade    
14:07:23 46   151.700Auto trade    
14:07:22 57   151.700Auto trade    
14:07:00 182   151.700Auto trade    
14:07:00 145   151.700Auto trade    
14:07:00 246   151.700Auto trade    
14:06:01 302   151.700Auto trade    
14:05:59 189   151.750Auto trade    
14:05:56 188   151.750Auto trade    
14:05:56 189   151.750Auto trade    
14:05:56 200   151.750Auto trade    
14:05:56 15   151.750Auto trade    
14:05:56 131   151.750Auto trade    
14:05:56 346   151.750Auto trade    
14:05:56 66   151.750Auto trade    
14:05:45 302   151.750Auto trade    
14:05:29 160   151.750Auto trade    
14:05:28 142   151.800Auto trade    
14:05:27 120   151.800Auto trade    
14:05:27 141   151.800Auto trade    
14:05:27 161   151.800Auto trade    
14:05:24 6   151.800Auto trade    
14:04:33 430   151.800Auto trade    
14:04:33 681   151.800Auto trade    
14:04:32 370   151.850Auto trade    
14:04:29 430   151.850Auto trade    
14:04:29 589   151.850Auto trade    
14:04:29 327   151.850Auto trade    
14:04:29 144   151.850Auto trade    
14:04:29 148   151.850Auto trade    
14:04:29 33   151.850Auto trade    
14:04:29 37   151.850Auto trade    
14:04:29 308   151.850Auto trade    
14:04:14 15   151.900Auto trade    
14:04:14 116   151.900Auto trade    
14:04:12 24   151.900Auto trade    
14:04:12 174   151.900Auto trade    
14:04:12 68   151.900Auto trade    
14:04:12 63   151.900Auto trade    
14:03:59 122   151.900Auto trade    
14:03:59 174   151.900Auto trade    
14:03:59 322   151.900Auto trade    
14:03:59 27   151.900Auto trade    
14:03:59 81   151.900Auto trade    
14:03:59 244   151.900Auto trade    
14:02:07 131   151.900Auto trade    
14:02:07 400   151.900Auto trade    
14:01:54 310   151.900Auto trade    
14:01:53 125   151.900Auto trade    
14:01:53 310   151.900Auto trade    
14:01:38 318   151.900Auto trade    
14:01:38 80   151.900Auto trade    
14:01:38 1   151.900Auto trade    
14:01:38 240   151.900Auto trade    
14:01:30 131   151.950Auto trade    
14:01:30 110   151.950Auto trade    
14:01:10 231   151.950Auto trade    
14:01:10 263   151.950Auto trade    
14:01:10 114   151.950Auto trade    
14:01:10 230   151.950Auto trade    
14:01:10 263   151.950Auto trade    
14:01:10 214   151.950Auto trade    
14:01:10 82   151.950Auto trade    
14:01:10 206   151.950Auto trade    
14:01:10 58   151.950Auto trade    
14:01:10 4   151.950Auto trade    
13:59:47 2   152.000Auto trade    
13:59:37 131   152.000Auto trade    
13:59:33 141   152.000Auto trade    
13:59:33 20   152.000Auto trade    
13:59:33 217   152.000Auto trade    
13:59:33 128   152.000Auto trade    
13:59:33 169   152.000Auto trade    
13:59:33 11   152.000Auto trade    
13:59:33 194   152.000Auto trade    
13:57:09 160   152.050Auto trade    
13:57:09 300   152.050Auto trade    
13:57:03 340   152.050Auto trade    
13:57:03 26   152.050Auto trade    
13:57:02 322   152.050Auto trade    
13:57:02 333   152.050Auto trade    
13:57:02 127   152.050Auto trade    
13:57:02 236   152.050Auto trade    
13:57:02 236   152.050Auto trade    
13:57:02 174   152.050Auto trade    
13:57:02 400   152.050Auto trade    
13:53:58 325   152.050Auto trade    
13:53:58 379   152.050Auto trade    
13:53:58 7   152.050Auto trade    
13:53:58 22   152.050Auto trade    
13:53:35 700   152.050Auto trade    
13:53:35 55   152.050Auto trade    
13:53:35 139   152.050Auto trade    
13:53:35 294   152.050Auto trade    
13:53:35 131   152.050Auto trade    
13:53:35 12   152.050Auto trade    
13:53:29 11   152.050Auto trade    
13:53:11 328   152.050Auto trade    
13:53:10 121   152.050Auto trade    
13:53:10 360   152.050Auto trade    
13:53:10 214   152.050Auto trade    
13:53:10 188   152.050Auto trade    
13:48:15 290   152.050Auto trade    
13:48:11 410   152.050Auto trade    
13:48:11 139   152.050Auto trade    
13:48:11 121   152.050Auto trade    
13:48:11 10   152.050Auto trade    
13:48:05 19   152.100Auto trade    
13:48:05 1   152.100Auto trade    
13:46:55 14   152.050Auto trade    
13:46:55 16   152.050Auto trade    
13:46:55 34   152.050Auto trade    
13:46:54 330   152.050Auto trade    
13:46:54 70   152.050Auto trade    
13:46:54 146   152.050Auto trade    
13:46:54 120   152.050Auto trade    
13:46:54 366   152.050Auto trade    
13:46:35 215   152.050Auto trade    
13:46:32 430   152.050Auto trade    
13:46:14 263   152.050Auto trade    
13:46:14 38   152.050Auto trade    
13:46:10 138   152.050Auto trade    
13:46:10 131   152.050Auto trade    
13:46:10 130   152.050Auto trade    
13:46:04 50   152.050Auto trade    
13:45:59 238   152.050Auto trade    
13:45:59 117   152.050Auto trade    
13:45:59 345   152.050Auto trade    
13:45:59 242   152.050Auto trade    
13:45:39 187   152.050Auto trade    
13:45:37 161   152.050Auto trade    
13:45:37 126   152.050Auto trade    
13:45:34 274   152.050Auto trade    
13:45:32 196   152.050Auto trade    
13:45:32 118   152.050Auto trade    
13:45:32 129   152.050Auto trade    
13:45:32 525   152.050Auto trade    
13:45:32 192   152.050Auto trade    
13:45:32 169   152.050Auto trade    
13:45:32 56   152.050Auto trade    
13:45:32 115   152.050Auto trade    
13:45:32 276   152.050Auto trade    
13:45:32 168   152.050Auto trade    
13:45:32 340   152.050Auto trade    
13:45:32 101   152.050Auto trade    
13:43:23 184   152.050Auto trade    
13:40:07 105   152.050Auto trade    
13:39:58 71   152.050Auto trade    
13:39:58 169   152.050Auto trade    
13:39:55 152   152.050Auto trade    
13:39:55 216   152.050Auto trade    
13:39:53 241   152.050Auto trade    
13:39:53 497   152.050Auto trade    
13:39:53 140   152.050Auto trade    
13:39:53 431   152.050Auto trade    
13:39:53 568   152.050Auto trade    
13:39:43 207   152.050Auto trade    
13:39:43 70   152.050Auto trade    
13:39:40 131   152.050Auto trade    
13:39:37 199   152.050Auto trade    
13:39:32 52   152.050Auto trade    
13:39:32 125   152.050Auto trade    
13:39:32 6   152.050Auto trade    
13:39:32 59   152.050Auto trade    
13:39:32 89   152.050Auto trade    
13:39:32 293   152.050Auto trade    
13:39:21 152   152.050Auto trade    
13:39:21 52   152.050Auto trade    
13:39:21 586   152.050Auto trade    
13:38:03 135   152.000Auto trade    
13:38:03 400   152.000Auto trade    
13:38:03 197   152.000Auto trade    
13:38:03 148   152.000Auto trade    
13:38:03 464   152.000Auto trade    
13:38:03 423   152.000Auto trade    
13:37:40 15 000   151.975Official    
13:34:56 500   152.000Auto trade    
13:30:52 44   151.950Auto trade    
13:30:52 134   151.950Auto trade    
13:30:52 586   151.950Auto trade    
13:30:52 162   151.950Auto trade    
13:30:52 131   151.950Auto trade    
13:30:52 76   151.950Auto trade    
13:30:52 55   151.950Auto trade    
13:30:52 138   151.950Auto trade    
13:30:52 200   151.950Auto trade    
13:28:36 100   151.950Auto trade    
13:28:36 120   151.950Auto trade    
13:28:36 302   151.950Auto trade    
13:28:36 172   151.950Auto trade    
13:28:31 151   151.950Auto trade    
13:28:29 77   151.950Auto trade    
13:28:29 156   151.950Auto trade    
13:28:27 275   151.950Auto trade    
13:28:27 134   151.950Auto trade    
13:28:27 23   151.950Auto trade    
13:28:27 52   151.950Auto trade    
13:28:27 359   151.950Auto trade    
13:28:27 218   151.950Auto trade    
13:28:27 58   151.950Auto trade    
13:27:10 462   151.950Auto trade    
13:27:10 145   151.950Auto trade    
13:27:10 106   151.950Auto trade    
13:27:10 411   151.950Auto trade    
13:27:06 394   151.900Auto trade    
13:27:06 796   151.900Auto trade    
13:27:06 531   151.900Auto trade    
13:27:06 239   151.900Auto trade    
13:27:06 343   151.900Auto trade    
13:27:06 8   151.900Auto trade    
13:27:06 500   151.900Auto trade    
13:26:02 460   151.900Auto trade    
13:26:02 4   151.900Auto trade    
13:25:56 20   151.950Auto trade    
13:25:40 156   151.950Auto trade    
13:25:40 172   151.950Auto trade    
13:25:40 222   151.950Auto trade    
13:25:40 187   151.950Auto trade    
13:25:40 61   151.950Auto trade    
13:24:30 284   151.950Auto trade    
13:24:30 191   151.950Auto trade    
13:24:30 308   151.950Auto trade    
13:24:30 247   151.950Auto trade    
13:24:12 295   151.900Auto trade    
13:24:09 203   151.950Auto trade    
13:23:54 462   151.950Auto trade    
13:23:54 1 000   151.950Auto trade    
13:23:52 384   152.000Auto trade    
13:23:52 96   152.000Auto trade    
13:23:52 559   152.000Auto trade    
13:23:52 250   152.000Auto trade    
13:23:52 328   152.000Auto trade    
13:23:51 32   152.050Auto trade    
13:23:51 168   152.050Auto trade    
13:22:27 341   152.050Auto trade    
13:22:27 256   152.050Auto trade    
13:22:27 156   152.050Auto trade    
13:22:27 47   152.050Auto trade    
13:22:27 43   152.050Auto trade    
13:22:17 272   152.050Auto trade    
13:22:17 268   152.050Auto trade    
13:22:17 132   152.050Auto trade    
13:22:17 470   152.050Auto trade    
13:22:17 144   152.050Auto trade    
13:22:17 38   152.050Auto trade    
13:22:17 546   152.050Auto trade    
13:22:17 52   152.050Auto trade    
13:21:59 64   152.000Auto trade    
13:21:59 57   152.000Auto trade    
13:21:59 519   152.000Auto trade    
13:21:59 132   152.000Auto trade    
13:21:59 292   152.000Auto trade    
13:20:01 100   152.000Auto trade    
13:19:59 2   152.000Auto trade    
13:19:59 190   152.000Auto trade    
13:19:59 163   152.000Auto trade    
13:19:59 183   152.000Auto trade    
13:19:59 132   152.000Auto trade    
13:19:59 408   152.000Auto trade    
13:19:58 161   152.000Auto trade    
13:16:45 475   152.000Auto trade    
13:16:45 153   152.000Auto trade    
13:16:45 248   152.000Auto trade    
13:15:58 131   152.000Auto trade    
13:15:55 160   152.000Auto trade    
13:15:55 14   152.000Auto trade    
13:15:48 5   152.000Auto trade    
13:15:40 90   151.950Auto trade    
13:15:40 106   151.950Auto trade    
13:15:40 138   152.000Auto trade    
13:15:40 166   152.000Auto trade    
13:14:47 137   152.000Auto trade    
13:14:47 157   152.000Auto trade    
13:14:47 239   152.000Auto trade    
13:14:47 384   152.000Auto trade    
13:14:47 143   152.000Auto trade    
13:14:47 149   152.000Auto trade    
13:14:21 190   152.000Auto trade    
13:14:21 407   152.000Auto trade    
13:14:21 193   152.000Auto trade    
13:14:21 117   152.000Auto trade    
13:14:21 605   152.000Auto trade    
13:14:21 399   152.000Auto trade    
13:14:21 418   152.000Auto trade    
13:14:19 163   152.000Auto trade    
13:13:50 155   152.000Auto trade    
13:13:50 5   152.000Auto trade    
13:13:50 63   152.050Auto trade    
13:13:50 206   152.050Auto trade    
13:13:50 464   152.050Auto trade    
13:13:50 109   152.050Auto trade    
13:13:50 154   152.050Auto trade    
13:13:50 237   152.050Auto trade    
13:13:50 371   152.050Auto trade    
13:13:50 128   152.050Auto trade    
13:13:50 3   152.050Auto trade    
13:13:50 248   152.050Auto trade    
13:13:50 400   152.050Auto trade    
13:13:18 627   152.050Auto trade    
13:13:18 155   152.050Auto trade    
13:13:18 587   152.050Auto trade    
13:12:12 113   152.000Excluding dividend rights    
13:12:12 69   152.000Auto trade    
13:12:12 158   152.000Auto trade    
13:12:12 398   152.000Auto trade    
13:11:45 1   151.950Auto trade    
13:11:17 330   151.950Auto trade    
13:10:23 156   151.950Auto trade    
13:10:23 1   151.950Auto trade    
13:10:21 131   151.950Auto trade    
13:10:21 8   151.950Auto trade    
13:10:21 734   151.950Auto trade    
13:10:21 145   151.950Auto trade    
13:10:21 273   151.950Auto trade    
13:10:21 152   151.950Auto trade    
13:10:05 110   151.900Auto trade    
13:10:05 330   151.900Auto trade    
13:10:05 170   151.900Auto trade    
13:10:05 196   151.900Auto trade    
13:10:05 300   151.900Auto trade    
13:08:21 254   151.950Auto trade    
13:08:21 254   151.950Auto trade    
13:08:10 440   151.950Auto trade    
13:08:10 128   151.950Auto trade    
13:07:50 131   152.000Auto trade    
13:07:42 59   152.000Auto trade    
13:07:42 50   152.000Auto trade    
13:07:42 33   152.000Auto trade    
13:07:42 57   152.000Auto trade    
13:07:42 428   152.000Auto trade    
13:07:42 53   152.000Auto trade    
13:07:42 157   152.000Auto trade    
13:07:42 55   152.000Auto trade    
13:07:42 90   152.000Auto trade    
13:07:42 75   152.000Auto trade    
13:07:42 58   152.000Auto trade    
13:07:42 79   152.000Auto trade    
13:07:42 179   152.000Auto trade    
13:07:09 22   152.000Auto trade    
13:07:09 100   152.000Auto trade    
13:07:09 50   152.000Auto trade    
13:07:09 189   152.050Auto trade    
13:07:09 353   152.050Auto trade    
13:07:09 152   152.050Auto trade    
13:07:01 47   152.050Auto trade    
13:06:59 130   152.050Auto trade    
13:06:59 307   152.050Auto trade    
13:06:54 208   152.050Auto trade    
13:06:54 208   152.025Excluding dividend rights    
13:06:54 591   152.050Auto trade    
13:06:54 514   152.050Auto trade    
13:06:54 285   152.050Auto trade    
13:06:54 131   152.050Auto trade    
13:06:42 223   152.050Auto trade    
13:06:40 363   152.050Auto trade    
13:06:39 290   152.050Excluding dividend rights    
13:06:39 829   152.100Auto trade    
13:06:39 131   152.100Auto trade    
13:06:39 131   152.100Auto trade    
13:06:39 251   152.100Auto trade    
13:06:38 326   152.150Auto trade    
13:06:37 229   152.150Auto trade    
13:06:37 303   152.150Auto trade    
13:06:37 183   152.150Auto trade    
13:06:37 14   152.150Auto trade    
13:06:37 154   152.150Auto trade    
13:06:37 532   152.150Auto trade    
13:06:37 201   152.150Auto trade    
13:06:37 55   152.150Auto trade    
13:06:37 94   152.150Auto trade    
13:06:37 200   152.150Auto trade    
13:06:03 230   152.200Auto trade    
13:06:00 139   152.200Auto trade    
13:06:00 400   152.200Auto trade    
13:06:00 561   152.200Auto trade    
13:02:59 550   152.150Auto trade    
13:02:59 366   152.150Auto trade    
13:02:59 14   152.150Auto trade    
13:02:59 380   152.150Auto trade    
13:02:36 281   152.150Auto trade    
13:02:35 8   152.150Auto trade    
13:02:35 138   152.150Auto trade    
13:02:32 25   152.150Auto trade    
13:02:32 200   152.150Auto trade    
13:02:32 200   152.150Auto trade    
13:02:29 154   152.100Auto trade    
13:02:29 86   152.100Auto trade    
13:02:29 45   152.100Auto trade    
13:02:29 380   152.100Auto trade    
13:02:25 282   152.100Auto trade    
13:02:25 292   152.100Auto trade    
13:02:25 519   152.100Auto trade    
13:02:25 422   152.100Auto trade    
13:01:17 13   152.050Auto trade    
13:01:17 571   152.050Auto trade    
13:01:17 117   152.050Auto trade    
13:01:17 170   152.050Auto trade    
13:01:17 16   152.050Auto trade    
13:01:17 381   152.050Auto trade    
13:00:22 150   152.000Auto trade    
13:00:22 174   152.000Auto trade    
13:00:15 1   152.000Auto trade    
13:00:15 10   152.000Auto trade    
12:59:55 400   152.050Auto trade    
12:59:52 500   152.050Excluding dividend rights    
12:58:59 100   152.050Auto trade    
12:58:59 170   152.050Auto trade    
12:58:20 329   152.100Auto trade    
12:58:17 258   152.100Auto trade    
12:58:16 407   152.100Auto trade    
12:58:16 163   152.100Auto trade    
12:58:16 2   152.100Auto trade    
12:58:16 37   152.100Auto trade    
12:58:16 353   152.150Auto trade    
12:58:16 164   152.150Auto trade    
12:58:16 205   152.150Auto trade    
12:58:16 162   152.150Auto trade    
12:58:16 268   152.150Auto trade    
12:58:16 14   152.150Auto trade    
12:58:07 191   152.200Auto trade    
12:58:04 213   152.200Auto trade    
12:58:04 184   152.200Auto trade    
12:58:04 59   152.200Auto trade    
12:58:04 125   152.200Auto trade    
12:58:04 33   152.200Auto trade    
12:58:00 126   152.200Auto trade    
12:58:00 184   152.200Auto trade    
12:58:00 68   152.200Auto trade    
12:58:00 400   152.200Auto trade    
12:58:00 500   152.175Excluding dividend rights    
12:58:00 141   152.200Auto trade    
12:58:00 130   152.200Auto trade    
12:58:00 317   152.200Auto trade    
12:58:00 184   152.200Auto trade    
12:58:00 142   152.200Auto trade    
12:58:00 311   152.200Auto trade    
12:58:00 541   152.200Auto trade    
12:58:00 480   152.200Auto trade    
12:57:06 193   152.200Auto trade    
12:57:01 207   152.200Auto trade    
12:57:01 138   152.200Auto trade    
12:57:01 148   152.200Auto trade    
12:57:01 6   152.200Auto trade    
12:56:43 343   152.250Auto trade    
12:56:43 189   152.250Auto trade    
12:56:43 138   152.250Auto trade    
12:56:43 16   152.250Auto trade    
12:56:29 164   152.250Auto trade    
12:56:27 319   152.250Auto trade    
12:56:27 14   152.250Auto trade    
12:56:27 386   152.250Auto trade    
12:56:27 183   152.300Auto trade    
12:56:27 299   152.300Auto trade    
12:56:20 33   152.250Auto trade    
12:56:20 117   152.250Auto trade    
12:56:20 137   152.250Auto trade    
12:56:20 546   152.250Auto trade    
12:55:08 433   152.200Auto trade    
12:55:07 400   152.200Auto trade    
12:55:07 481   152.200Excluding dividend rights    
12:55:07 500   152.200Excluding dividend rights    
12:55:07 131   152.250Auto trade    
12:55:07 154   152.250Auto trade    
12:55:07 22   152.250Auto trade    
12:55:07 197   152.250Auto trade    
12:55:07 196   152.250Auto trade    
12:55:07 20   152.250Auto trade    
12:54:30 139   152.250Auto trade    
12:54:30 463   152.300Auto trade    
12:54:29 420   152.300Auto trade    
12:54:29 420   152.300Auto trade    
12:54:29 379   152.275Excluding dividend rights    
12:54:29 379   152.300Auto trade    
12:54:29 279   152.300Auto trade    
12:53:54 10   152.300Auto trade    
12:53:54 29   152.300Auto trade    
12:53:54 171   152.350Auto trade    
12:53:54 153   152.350Auto trade    
12:53:54 163   152.350Auto trade    
12:53:54 96   152.350Auto trade    
12:53:54 167   152.350Auto trade    
12:53:54 131   152.350Auto trade    
12:53:54 460   152.350Auto trade    
12:50:51 338   152.400Auto trade    
12:50:49 23   152.400Auto trade    
12:50:49 116   152.400Auto trade    
12:50:49 50   152.400Auto trade    
12:50:49 116   152.400Auto trade    
12:50:49 135   152.400Auto trade    
12:50:49 155   152.400Auto trade    
12:50:49 153   152.400Auto trade    
12:50:49 134   152.400Auto trade    
12:50:40 131   152.450Auto trade    
12:50:39 340   152.450Auto trade    
12:50:39 107   152.450Auto trade    
12:50:35 161   152.500Auto trade    
12:50:33 400   152.500Auto trade    
12:50:33 460   152.500Auto trade    
12:50:33 340   152.500Auto trade    
12:49:27 159   152.450Auto trade    
12:49:27 142   152.450Auto trade    
12:49:23 258   152.450Auto trade    
12:49:23 152   152.450Auto trade    
12:49:18 248   152.450Auto trade    
12:49:16 637   152.450Auto trade    
12:49:16 61   152.450Auto trade    
12:49:16 339   152.450Auto trade    
12:49:16 171   152.450Auto trade    
12:49:16 168   152.450Auto trade    
12:49:16 322   152.450Auto trade    
12:48:25 80   152.450Auto trade    
12:48:25 338   152.450Auto trade    
12:48:00 53   152.400Auto trade    
12:48:00 356   152.400Auto trade    
12:48:00 85   152.400Auto trade    
12:48:00 460   152.400Auto trade    
12:47:41 184   152.350Auto trade    
12:46:04 53   152.300Auto trade    
12:46:04 280   152.300Auto trade    
12:46:03 137   152.300Auto trade    
12:46:03 51   152.300Auto trade    
12:46:03 65   152.300Auto trade    
12:46:03 86   152.300Auto trade    
12:46:03 428   152.300Auto trade    
12:46:03 186   152.300Auto trade    
12:46:03 148   152.300Auto trade    
12:45:59 137   152.300Auto trade    
12:45:59 81   152.300Auto trade    
12:45:59 125   152.300Auto trade    
12:45:59 20   152.300Auto trade    
12:45:59 270   152.300Auto trade    
12:45:59 438   152.300Auto trade    
12:45:59 328   152.350Auto trade    
12:45:59 79   152.350Auto trade    
12:45:59 27   152.350Auto trade    
12:45:59 202   152.350Auto trade    
12:45:59 21   152.350Auto trade    
12:45:59 425   152.350Auto trade    
12:45:59 167   152.350Auto trade    
12:45:59 53   152.350Auto trade    
12:45:59 261   152.350Auto trade    
12:45:59 22   152.350Auto trade    
12:45:59 126   152.350Auto trade    
12:45:59 186   152.350Auto trade    
12:45:59 304   152.350Auto trade    
12:45:59 330   152.350Auto trade    
12:45:59 54   152.350Auto trade    
12:44:41 168   152.350Auto trade    
12:44:41 495   152.350Auto trade    
12:44:37 569   152.300Auto trade    
12:44:37 247   152.300Auto trade    
12:44:37 2 388   152.300Auto trade    
12:44:16 1   152.250Auto trade    
12:44:16 349   152.250Auto trade    
12:44:12 217   152.250Auto trade    
12:44:12 28   152.250Auto trade    
12:44:12 152   152.250Auto trade    
12:44:11 156   152.250Auto trade    
12:44:06 221   152.200Auto trade    
12:44:06 472   152.200Auto trade    
12:44:06 580   152.200Auto trade    
12:44:06 2   152.200Auto trade    
12:43:03 300   152.150Auto trade    
12:37:30 480   152.150Auto trade    
12:37:30 233   152.150Auto trade    
12:37:30 26   152.150Auto trade    
12:37:30 333   152.150Auto trade    
12:37:24 49   152.150Auto trade    
12:37:24 105   152.150Auto trade    
12:37:24 343   152.150Auto trade    
12:37:24 124   152.150Auto trade    
12:36:05 1   152.150Auto trade    
12:36:05 350   152.150Auto trade    
12:36:05 50   152.150Auto trade    
12:36:05 2   152.150Auto trade    
12:36:05 400   152.150Auto trade    
12:36:02 403   152.150Auto trade    
12:36:02 230   152.150Auto trade    
12:36:02 232   152.150Auto trade    
12:36:02 11   152.150Auto trade    
12:36:02 603   152.150Auto trade    
12:36:02 260   152.150Auto trade    
12:36:02 148   152.150Auto trade    
12:36:02 400   152.150Auto trade    
12:35:32 218   152.200Auto trade    
12:35:31 54   152.200Auto trade    
12:35:31 11   152.200Auto trade    
12:35:31 3   152.200Auto trade    
12:34:20 420   152.200Auto trade    
12:34:11 311   152.200Auto trade    
12:34:11 8   152.200Auto trade    
12:34:11 16   152.200Auto trade    
12:34:09 132   152.200Auto trade    
12:34:09 52   152.200Auto trade    
12:34:09 34   152.200Auto trade    
12:34:06 572   152.200Auto trade    
12:34:06 184   152.200Auto trade    
12:34:06 70   152.200Auto trade    
12:33:33 148   152.200Auto trade    
12:33:15 132   152.100Auto trade    
12:32:55 329   152.100Auto trade    
12:32:53 269   152.050Auto trade    
12:32:52 43   152.050Auto trade    
12:32:52 265   152.050Auto trade    
12:32:51 123   152.050Auto trade    
12:32:51 321   152.050Auto trade    
12:32:11 102   152.050Auto trade    
12:32:11 108   152.050Auto trade    
12:32:07 131   152.050Auto trade    
12:32:05 184   152.050Auto trade    
12:32:02 30   152.050Auto trade    
12:32:02 254   152.050Auto trade    
12:31:58 146   152.050Auto trade    
12:31:58 273   152.050Auto trade    
12:31:56 150   152.050Auto trade    
12:31:56 84   152.050Auto trade    
12:31:56 320   152.050Auto trade    
12:31:56 131   152.050Auto trade    
12:31:56 130   152.050Auto trade    
12:31:56 190   152.050Auto trade    
12:31:56 12   152.050Auto trade    
12:31:55 583   152.000Auto trade    
12:31:55 771   152.000Auto trade    
12:31:55 333   152.000Auto trade    
12:31:55 264   152.000Auto trade    
12:31:55 123   152.000Auto trade    
12:31:55 412   152.000Auto trade    
12:31:11 99   151.900Auto trade    
12:31:11 137   151.900Auto trade    
12:31:11 119   151.900Auto trade    
12:31:11 108   151.900Auto trade    
12:31:11 162   151.900Auto trade    
12:31:11 147   151.900Auto trade    
12:31:11 173   151.900Auto trade    
12:31:11 185   151.950Auto trade    
12:31:09 576   151.950Auto trade    
12:31:09 400   151.950Auto trade    
12:31:09 24   151.950Auto trade    
12:30:53 285   151.950Auto trade    
12:30:50 131   151.950Auto trade    
12:30:29 247   151.950Auto trade    
12:30:29 400   151.950Auto trade    
12:30:24 46   151.900Auto trade    
12:30:24 202   151.900Auto trade    
12:30:24 168   151.800Auto trade    
12:30:24 273   151.800Auto trade    
12:30:24 527   151.800Auto trade    
12:29:50 99   151.750Auto trade    
12:29:50 134   151.750Auto trade    
12:29:50 58   151.750Auto trade    
12:29:50 466   151.700Auto trade    
12:29:49 177   151.700Auto trade    
12:29:46 272   151.700Auto trade    
12:29:43 266   151.700Auto trade    
12:29:42 800   151.700Auto trade    
12:29:42 258   151.700Auto trade    
12:29:42 542   151.700Auto trade    
12:29:40 800   151.700Auto trade    
12:29:40 166   151.700Auto trade    
12:29:40 153   151.700Auto trade    
12:29:40 229   151.700Auto trade    
12:29:40 126   151.700Auto trade    
12:29:40 140   151.700Auto trade    
12:29:40 763   151.700Auto trade    
12:29:40 400   151.700Auto trade    
12:29:22 131   151.750Auto trade    
12:29:20 184   151.750Auto trade    
12:29:20 800   151.750Auto trade    
12:29:20 576   151.750Auto trade    
12:29:20 299   151.750Auto trade    
12:29:20 501   151.750Auto trade    
12:29:19 800   151.750Auto trade    
12:29:19 161   151.750Auto trade    
12:29:19 568   151.750Auto trade    
12:29:19 497   151.750Auto trade    
12:29:19 400   151.750Auto trade    
12:29:11 244   151.800Auto trade    
12:28:51 270   151.800Auto trade    
12:28:40 342   151.800Auto trade    
12:28:39 161   151.800Auto trade    
12:28:36 800   151.850Auto trade    
12:28:36 154   151.850Auto trade    
12:28:36 179   151.850Auto trade    
12:28:32 265   151.900Auto trade    
12:28:32 490   151.900Auto trade    
12:28:32 249   151.900Auto trade    
12:28:32 16   151.900Auto trade    
12:28:32 8   151.900Auto trade    
12:28:24 10   151.900Auto trade    
12:28:22 139   151.950Auto trade    
12:28:22 161   151.950Auto trade    
12:28:22 370   151.950Auto trade    
12:27:35 407   151.950Auto trade    
12:27:32 784   151.950Auto trade    
12:27:32 110   151.950Auto trade    
12:27:32 118   151.950Auto trade    
12:27:32 114   151.950Auto trade    
12:27:32 168   151.950Auto trade    
12:27:32 312   151.950Auto trade    
12:27:32 143   151.950Auto trade    
12:27:32 189   151.950Auto trade    
12:27:32 317   151.950Auto trade    
12:27:32 683   151.950Auto trade    
12:25:47 278   151.900Auto trade    
12:25:47 182   151.900Auto trade    
12:25:47 90   151.900Auto trade    
12:25:47 21   151.900Auto trade    
12:25:47 179   151.900Auto trade    
12:25:27 148   151.950Auto trade    
12:25:20 192   151.950Auto trade    
12:25:20 86   151.950Auto trade    
12:25:19 45   151.950Auto trade    
12:25:19 534   151.950Auto trade    
12:25:19 53   151.950Auto trade    
12:25:19 22   152.000Auto trade    
12:25:19 118   152.000Auto trade    
12:25:18 155   152.000Auto trade    
12:25:18 289   152.000Auto trade    
12:25:14 160   152.000Auto trade    
12:25:14 204   152.000Auto trade    
12:25:14 162   152.000Auto trade    
12:25:14 269   152.000Auto trade    
12:25:14 1 742   152.000Auto trade    
12:25:14 258   152.000Auto trade    
12:25:14 10   152.000Auto trade    
12:25:14 220   152.000Auto trade    
12:24:52 177   152.050Auto trade    
12:24:52 156   152.050Auto trade    
12:24:52 54   152.050Auto trade    
12:24:52 42   152.050Auto trade    
12:24:52 9   152.050Auto trade    
12:24:52 4   152.050Auto trade    
12:24:45 149   152.100Auto trade    
12:24:45 119   152.100Auto trade    
12:24:45 151   152.100Auto trade    
12:24:45 181   152.100Auto trade    
12:24:45 190   152.100Auto trade    
12:24:45 539   152.100Auto trade    
12:24:45 271   152.100Auto trade    
12:24:00 129   152.100Auto trade    
12:24:00 12   152.100Auto trade    
12:24:00 129   152.100Auto trade    
12:24:00 537   152.100Auto trade    
12:24:00 297   152.100Auto trade    
12:24:00 702   152.100Auto trade    
12:23:16 400   152.100Auto trade    
12:23:12 400   152.100Auto trade    
12:23:02 196   152.100Auto trade    
12:23:02 289   152.100Auto trade    
12:23:02 11   152.100Auto trade    
12:22:56 136   152.150Auto trade    
12:22:56 235   152.150Auto trade    
12:22:56 10   152.150Auto trade    
12:22:51 11   152.150Auto trade    
12:22:10 311   152.150Auto trade    
12:22:10 268   152.150Auto trade    
12:22:10 162   152.150Auto trade    
12:22:09 168   152.200Auto trade    
12:22:09 164   152.200Auto trade    
12:22:09 400   152.200Auto trade    
12:22:09 154   152.200Auto trade    
12:22:09 117   152.200Auto trade    
12:22:09 148   152.200Auto trade    
12:22:09 108   152.200Auto trade    
12:22:09 384   152.200Auto trade    
12:22:09 89   152.200Auto trade    
12:21:36 135   152.250Auto trade    
12:21:36 20   152.250Auto trade    
12:21:36 241   152.250Auto trade    
12:21:36 92   152.250Auto trade    
12:21:36 143   152.250Auto trade    
12:21:36 123   152.250Auto trade    
12:21:36 219   152.250Auto trade    
12:21:36 633   152.250Auto trade    
12:19:45 699   152.250Auto trade    
12:19:45 273   152.250Auto trade    
12:19:21 516   152.250Auto trade    
12:19:21 275   152.250Auto trade    
12:19:21 125   152.250Auto trade    
12:19:21 509   152.250Auto trade    
12:19:21 317   152.250Auto trade    
12:19:21 163   152.250Auto trade    
12:19:21 157   152.250Auto trade    
12:19:19 317   152.300Auto trade    
12:19:19 25   152.300Auto trade    
12:19:15 526   152.300Auto trade    
12:19:14 249   152.300Auto trade    
12:19:14 225   152.300Auto trade    
12:19:14 800   152.300Auto trade    
12:19:14 23   152.300Auto trade    
12:19:14 800   152.300Auto trade    
12:19:14 460   152.300Auto trade    
12:19:14 333   152.300Auto trade    
12:19:14 232   152.300Auto trade    
12:18:49 12   152.300Auto trade    
12:18:27 357   152.250Auto trade    
12:18:19 34   152.250Auto trade    
12:18:19 400   152.250Auto trade    
12:18:19 64   152.250Auto trade    
12:18:19 172   152.250Auto trade    
12:18:19 161   152.250Auto trade    
12:18:19 263   152.250Auto trade    
12:18:19 70   152.250Auto trade    
12:18:19 107   152.250Auto trade    
12:18:19 182   152.250Auto trade    
12:18:19 44   152.250Auto trade    
12:18:19 116   152.250Auto trade    
12:18:19 340   152.250Auto trade    
12:18:17 229   152.300Auto trade    
12:18:16 322   152.300Auto trade    
12:18:12 5   152.300Auto trade    
12:18:12 520   152.300Auto trade    
12:18:08 8   152.300Auto trade    
12:18:08 800   152.300Auto trade    
12:18:05 563   152.300Auto trade    
12:18:05 237   152.300Auto trade    
12:18:05 237   152.300Auto trade    
12:18:05 333   152.300Auto trade    
12:18:04 230   152.300Auto trade    
12:18:04 136   152.300Auto trade    
12:18:04 332   152.300Auto trade    
12:18:04 468   152.300Auto trade    
12:18:04 332   152.300Auto trade    
12:18:04 468   152.300Auto trade    
12:18:04 260   152.300Auto trade    
12:18:04 208   152.300Auto trade    
12:18:04 260   152.300Auto trade    
12:18:04 332   152.300Auto trade    
12:18:04 822   152.300Auto trade    
12:18:04 800   152.300Auto trade    
12:18:04 332   152.300Auto trade    
12:18:04 422   152.300Auto trade    
12:18:04 447   152.300Auto trade    
12:18:04 421   152.300Auto trade    
12:15:45 353   152.300Auto trade    
12:15:41 800   152.300Auto trade    
12:15:41 800   152.300Auto trade    
12:15:41 260   152.300Auto trade    
12:15:41 184   152.300Auto trade    
12:15:41 400   152.300Auto trade    
12:15:41 16   152.300Auto trade    
12:15:41 200   152.300Auto trade    
12:15:33 164   152.350Auto trade    
12:15:33 428   152.350Auto trade    
12:15:33 177   152.350Auto trade    
12:15:33 186   152.350Auto trade    
12:15:33 150   152.350Auto trade    
12:15:33 120   152.350Auto trade    
12:15:12 14   152.350Auto trade    
12:15:12 124   152.350Auto trade    
12:14:35 19   152.350Auto trade    
12:14:22 127   152.350Auto trade    
12:12:46 200   152.400Auto trade    
12:12:12 134   152.400Auto trade    
12:12:10 103   152.350Auto trade    
12:12:10 167   152.350Auto trade    
12:12:10 208   152.350Auto trade    
12:12:10 111   152.350Auto trade    
12:12:10 258   152.350Auto trade    
12:12:10 485   152.350Auto trade    
12:10:58 430   152.350Auto trade    
12:10:58 135   152.350Auto trade    
12:10:57 148   152.350Auto trade    
12:10:57 492   152.350Auto trade    
12:10:40 131   152.350Auto trade    
12:10:38 113   152.350Auto trade    
12:10:38 28   152.350Auto trade    
12:10:38 140   152.350Auto trade    
12:10:30 179   152.400Auto trade    
12:10:28 400   152.400Auto trade    
12:10:16 21   152.350Auto trade    
12:09:15 221   152.350Auto trade    
12:09:15 240   152.350Auto trade    
12:09:15 240   152.350Auto trade    
12:09:15 385   152.350Auto trade    
12:08:56 115   152.350Auto trade    
12:08:56 47   152.350Auto trade    
12:08:56 137   152.350Auto trade    
12:08:56 111   152.350Auto trade    
12:08:56 132   152.350Auto trade    
12:08:23 135   152.350Auto trade    
12:08:12 195   152.300Auto trade    
12:08:12 243   152.300Auto trade    
12:08:12 240   152.300Auto trade    
12:08:12 162   152.300Auto trade    
12:07:39 142   152.350Auto trade    
12:07:36 217   152.350Auto trade    
12:07:35 335   152.350Auto trade    
12:07:35 209   152.350Auto trade    
12:07:23 365   152.350Auto trade    
12:07:08 207   152.300Auto trade    
12:07:08 400   152.300Auto trade    
12:07:08 512   152.300Auto trade    
12:07:08 92   152.300Auto trade    
12:06:45 251   152.250Auto trade    
12:06:44 158   152.300Auto trade    
12:06:44 322   152.300Auto trade    
12:06:42 198   152.300Auto trade    
12:06:33 275   152.300Auto trade    
12:06:33 6   152.300Auto trade    
12:06:33 160   152.300Auto trade    
12:06:33 25   152.300Auto trade    
12:06:33 528   152.300Auto trade    
12:06:33 464   152.300Auto trade    
12:06:33 8   152.300Auto trade    
12:06:09 75   152.250Auto trade    
12:06:09 241   152.250Auto trade    
12:06:07 92   152.250Auto trade    
12:06:07 119   152.250Auto trade    
12:05:31 185   152.300Auto trade    
12:05:26 342   152.300Auto trade    
12:05:26 229   152.300Auto trade    
12:05:26 163   152.300Auto trade    
12:05:26 151   152.300Auto trade    
12:05:26 154   152.300Auto trade    
12:05:26 131   152.350Auto trade    
12:05:26 17   152.350Auto trade    
12:04:48 242   152.300Auto trade    
12:04:48 400   152.300Auto trade    
12:02:04 525   152.350Auto trade    
12:02:02 26   152.350Auto trade    
12:02:02 420   152.350Auto trade    
12:02:00 470   152.350Auto trade    
12:02:00 155   152.350Auto trade    
12:02:00 645   152.350Auto trade    
12:02:00 161   152.350Auto trade    
12:01:57 314   152.350Auto trade    
12:01:57 17   152.400Auto trade    
12:01:57 400   152.400Auto trade    
12:01:57 621   152.400Auto trade    
12:01:57 165   152.400Auto trade    
12:01:57 4   152.400Auto trade    
12:01:57 55   152.400Auto trade    
12:01:57 200   152.400Auto trade    
12:01:57 303   152.400Auto trade    
12:01:57 697   152.400Auto trade    
12:01:57 419   152.450Auto trade    
12:01:57 1 670   152.450Auto trade    
12:01:57 799   152.450Auto trade    
12:01:57 117   152.450Auto trade    
12:01:57 200   152.450Auto trade    
12:01:57 179   152.450Auto trade    
12:01:57 1 194   152.450Auto trade    
12:01:57 379   152.450Auto trade    
12:01:57 361   152.450Auto trade    
12:01:57 550   152.450Auto trade    
12:01:57 1 179   152.450Auto trade    
12:01:47 170   152.500Auto trade    
12:01:47 35   152.500Auto trade    
12:01:45 242   152.500Auto trade    
12:01:45 73   152.500Auto trade    
12:01:43 54   152.500Auto trade    
12:01:43 18   152.500Auto trade    
12:01:43 413   152.500Auto trade    
12:01:43 400   152.500Auto trade    
12:01:43 168   152.500Auto trade    
12:01:43 63   152.500Auto trade    
12:01:43 301   152.500Auto trade    
12:01:43 47   152.500Auto trade    
12:01:43 105   152.500Auto trade    
12:01:43 585   152.500Auto trade    
12:01:10 410   152.450Auto trade    
12:01:10 831   152.450Auto trade    
12:01:10 282   152.450Auto trade    
12:01:10 386   152.450Auto trade    
12:01:10 282   152.450Auto trade    
12:01:10 952   152.450Auto trade    
12:01:10 131   152.450Auto trade    
12:01:10 499   152.450Auto trade    
12:01:10 38   152.450Auto trade    
12:01:10 199   152.450Auto trade    
12:01:10 429   152.450Auto trade    
12:01:10 272   152.450Auto trade    
12:01:10 828   152.450Auto trade    
11:57:53 285   152.450Auto trade    
11:57:53 121   152.450Auto trade    
11:57:53 460   152.450Auto trade    
11:56:51 490   152.450Auto trade    
11:55:56 407   152.400Auto trade    
11:55:56 348   152.400Auto trade    
11:55:39 408   152.450Auto trade    
11:55:36 111   152.450Auto trade    
11:55:36 248   152.450Auto trade    
11:55:36 261   152.450Auto trade    
11:55:36 380   152.450Auto trade    
11:55:36 20   152.450Auto trade    
11:55:30 188   152.500Auto trade    
11:55:28 400   152.500Auto trade    
11:55:15 143   152.500Auto trade    
11:55:10 109   152.500Auto trade    
11:55:10 258   152.500Auto trade    
11:55:08 72   152.500Auto trade    
11:55:08 548   152.500Auto trade    
11:55:08 133   152.500Auto trade    
11:55:08 400   152.500Auto trade    
11:55:08 246   152.450Auto trade    
11:55:08 144   152.450Auto trade    
11:55:08 436   152.450Auto trade    
11:55:08 27   152.450Auto trade    
11:55:08 131   152.450Auto trade    
11:54:45 150   152.450Auto trade    
11:54:42 138   152.450Auto trade    
11:54:42 264   152.450Auto trade    
11:54:42 263   152.450Auto trade    
11:54:42 14   152.450Auto trade    
11:54:22 360   152.450Auto trade    
11:54:22 400   152.450Auto trade    
11:54:22 76   152.450Auto trade    
11:54:22 418   152.450Auto trade    
11:54:22 381   152.450Auto trade    
11:54:22 168   152.450Auto trade    
11:54:10 373   152.450Auto trade    
11:54:08 143   152.450Auto trade    
11:54:04 112   152.450Auto trade    
11:54:04 71   152.450Auto trade    
11:54:04 220   152.450Auto trade    
11:52:51 120   152.450Auto trade    
11:52:51 200   152.450Auto trade    
11:52:51 135   152.450Auto trade    
11:52:51 155   152.450Auto trade    
11:52:51 274   152.450Auto trade    
11:52:51 320   152.450Auto trade    
11:52:51 372   152.500Auto trade    
11:52:51 494   152.500Auto trade    
11:52:51 400   152.500Auto trade    
11:52:45 64   152.450Auto trade    
11:52:41 521   152.450Auto trade    
11:52:36 247   152.450Auto trade    
11:52:36 144   152.450Auto trade    
11:52:36 804   152.450Auto trade    
11:52:36 170   152.450Auto trade    
11:52:36 151   152.450Auto trade    
11:52:36 137   152.450Auto trade    
11:52:36 122   152.450Auto trade    
11:52:36 187   152.450Auto trade    
11:52:36 48   152.450Auto trade    
11:52:36 53   152.450Auto trade    
11:52:36 400   152.450Auto trade    
11:52:27 58   152.500Auto trade    
11:52:27 92   152.500Auto trade    
11:51:59 11   152.500Auto trade    
11:51:59 42   152.500Auto trade    
11:51:59 178   152.500Auto trade    
11:51:59 235   152.500Auto trade    
11:51:59 500   152.500Auto trade    
11:49:13 393   152.450Auto trade    
11:49:13 460   152.450Auto trade    
11:49:13 220   152.450Auto trade    
11:48:58 29   152.400Auto trade    
11:48:48 1   152.400Auto trade    
11:48:48 2   152.400Auto trade    
11:48:48 3   152.400Auto trade    
11:48:48 8   152.400Auto trade    
11:48:48 16   152.400Auto trade    
11:48:48 34   152.400Auto trade    
11:48:48 70   152.400Auto trade    
11:48:48 146   152.400Auto trade    
11:48:48 273   152.400Auto trade    
11:48:00 48   152.400Auto trade    
11:48:00 87   152.400Auto trade    
11:47:55 182   152.400Auto trade    
11:47:32 131   152.400Auto trade    
11:47:31 163   152.400Auto trade    
11:47:23 574   152.400Auto trade    
11:47:23 565   152.400Auto trade    
11:47:10 567   152.350Auto trade    
11:47:10 127   152.350Auto trade    
11:47:10 142   152.350Auto trade    
11:47:10 34   152.350Auto trade    
11:47:10 338   152.350Auto trade    
11:47:10 482   152.350Auto trade    
11:47:10 57   152.350Auto trade    
11:47:10 123   152.350Auto trade    
11:46:01 87   152.350Auto trade    
11:46:01 400   152.350Auto trade    
11:46:00 180   152.350Auto trade    
11:46:00 440   152.350Auto trade    
11:46:00 201   152.350Auto trade    
11:46:00 145   152.350Auto trade    
11:46:00 3   152.350Auto trade    
11:46:00 18   152.350Auto trade    
11:46:00 67   152.350Auto trade    
11:46:00 486   152.350Auto trade    
11:44:58 148   152.400Auto trade    
11:44:47 55   152.400Auto trade    
11:44:47 29   152.400Auto trade    
11:44:47 145   152.400Auto trade    
11:44:47 42   152.400Auto trade    
11:42:42 195   152.400Auto trade    
11:42:26 155   152.400Auto trade    
11:42:26 18   152.400Auto trade    
11:42:08 519   152.400Auto trade    
11:42:08 502   152.400Auto trade    
11:42:08 287   152.400Auto trade    
11:42:08 167   152.400Auto trade    
11:41:55 158   152.400Auto trade    
11:41:55 408   152.400Auto trade    
11:41:55 171   152.400Auto trade    
11:41:55 585   152.400Auto trade    
11:41:51 14   152.400Auto trade    
11:41:45 14   152.400Auto trade    
11:41:39 13   152.400Auto trade    
11:41:33 14   152.400Auto trade    
11:41:27 14   152.400Auto trade    
11:41:21 18   152.400Auto trade    
11:41:13 12   152.400Auto trade    
11:41:08 26   152.400Auto trade    
11:40:51 12   152.400Auto trade    
11:40:45 467   152.450Auto trade    
11:40:45 54   152.450Auto trade    
11:40:45 114   152.450Auto trade    
11:40:45 270   152.450Auto trade    
11:40:45 105   152.450Auto trade    
11:40:45 174   152.450Auto trade    
11:40:45 147   152.450Auto trade    
11:40:45 84   152.450Auto trade    
11:40:45 136   152.450Auto trade    
11:40:45 197   152.450Auto trade    
11:40:45 252   152.450Auto trade    
11:40:45 81   152.450Auto trade    
11:40:45 130   152.450Auto trade    
11:40:29 77   152.500Auto trade    
11:40:29 321   152.500Auto trade    
11:40:25 34   152.500Auto trade    
11:40:25 345   152.500Auto trade    
11:40:25 146   152.500Auto trade    
11:40:25 99   152.500Auto trade    
11:40:25 401   152.500Auto trade    
11:39:13 269   152.550Auto trade    
11:39:09 10   152.550Auto trade    
11:39:09 546   152.550Auto trade    
11:39:09 152   152.550Auto trade    
11:39:09 440   152.550Auto trade    
11:38:14 35   152.500Auto trade    
11:38:14 325   152.500Auto trade    
11:38:14 130   152.500Auto trade    
11:38:14 325   152.500Excluding dividend rights    
11:38:14 458   152.500Auto trade    
11:38:14 139   152.500Auto trade    
11:38:14 4   152.500Auto trade    
11:38:14 167   152.500Auto trade    
11:38:14 199   152.500Auto trade    
11:38:10 145   152.500Auto trade    
11:38:06 118   152.500Auto trade    
11:38:06 106   152.500Auto trade    
11:38:03 344   152.500Auto trade    
11:38:01 103   152.500Auto trade    
11:38:01 41   152.500Auto trade    
11:38:01 154   152.500Auto trade    
11:38:01 1 123   152.500Auto trade    
11:38:01 193   152.500Auto trade    
11:38:01 13   152.500Auto trade    
11:38:01 475   152.500Auto trade    
11:38:01 329   152.500Auto trade    
11:34:39 492   152.500Auto trade    
11:34:39 333   152.500Auto trade    
11:34:39 72   152.500Auto trade    
11:34:39 201   152.500Auto trade    
11:34:38 18   152.500Auto trade    
11:34:20 26   152.500Auto trade    
11:34:14 164   152.500Auto trade    
11:34:11 271   152.500Auto trade    
11:34:11 168   152.500Auto trade    
11:34:11 583   152.500Auto trade    
11:34:11 133   152.500Auto trade    
11:34:11 250   152.500Auto trade    
11:34:11 407   152.500Auto trade    
11:34:11 313   152.500Auto trade    
11:33:44 482   152.500Auto trade    
11:33:44 64   152.500Auto trade    
11:33:44 400   152.500Auto trade    
11:33:07 111   152.500Auto trade    
11:33:07 37   152.500Auto trade    
11:30:11 153   152.450Auto trade    
11:30:11 123   152.450Auto trade    
11:30:11 470   152.500Auto trade    
11:30:07 301   152.500Auto trade    
11:29:54 349   152.500Auto trade    
11:29:43 159   152.500Auto trade    
11:29:41 26   152.500Auto trade    
11:29:41 180   152.500Auto trade    
11:29:41 332   152.500Auto trade    
11:29:39 112   152.500Auto trade    
11:29:39 151   152.500Auto trade    
11:29:39 140   152.500Auto trade    
11:29:39 53   152.500Auto trade    
11:29:39 400   152.500Auto trade    
11:29:39 2   152.500Auto trade    
11:29:35 248   152.550Auto trade    
11:29:35 501   152.550Auto trade    
11:29:35 1   152.550Auto trade    
11:29:35 200   152.550Auto trade    
11:29:35 502   152.550Auto trade    
11:29:35 201   152.550Auto trade    
11:29:35 302   152.550Auto trade    
11:29:35 259   152.550Auto trade    
11:29:35 307   152.550Auto trade    
11:29:35 370   152.550Auto trade    
11:29:35 323   152.550Auto trade    
11:28:46 77   152.550Auto trade    
11:28:46 52   152.550Auto trade    
11:28:45 134   152.550Auto trade    
11:28:45 350   152.550Auto trade    
11:28:45 125   152.550Auto trade    
11:28:45 146   152.550Auto trade    
11:28:45 2   152.550Auto trade    
11:28:45 168   152.550Auto trade    
11:28:45 307   152.550Auto trade    
11:28:45 492   152.550Auto trade    
11:28:45 448   152.550Auto trade    
11:28:45 469   152.550Auto trade    
11:28:45 110   152.550Auto trade    
11:26:55 87   152.550Auto trade    
11:26:55 110   152.550Auto trade    
11:26:55 587   152.550Auto trade    
11:26:55 200   152.550Auto trade    
11:26:55 50   152.550Auto trade    
11:26:49 19   152.550Auto trade    
11:26:43 19   152.550Auto trade    
11:26:37 21   152.550Auto trade    
11:26:31 121   152.550Auto trade    
11:25:48 500   152.600Auto trade    
11:25:45 438   152.550Auto trade    
11:25:45 581   152.550Auto trade    
11:25:45 345   152.550Auto trade    
11:25:45 400   152.550Auto trade    
11:25:34 552   152.550Auto trade    
11:25:34 283   152.550Auto trade    
11:25:34 273   152.550Auto trade    
11:25:34 259   152.550Auto trade    
11:25:34 569   152.550Auto trade    
11:25:20 20   152.550Auto trade    
11:25:20 75   152.550Auto trade    
11:25:20 134   152.550Auto trade    
11:25:20 151   152.550Auto trade    
11:25:20 61   152.550Auto trade    
11:25:20 316