Forsinkede kurser. Sist oppdatert: mandag 25. mars  

16/05-2018 14:06:39: (NAS) Renteregulering

Det er fastsatt ny rente for NO0010809940.
Ny rentesats i perioden 22.05.2018 - 21.08.2018 er 5,03.
Ticker:NAS09

Den nye rentesats (og rentebindindingsperiode) er fastsatt i henhold til avtale,
jf. låneavtalens og tegningsinnbydelsens/lånebeskrivelsens bestemmelser.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.

(Publisert av Nordic Trustee, Erik Marin-Andresen)

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=451610

Nyheten er levert av OBI.