Forsinkede kurser. Sist oppdatert: mandag 17. juni  

18/06-2018 09:15:59: (SPBKR03) SpareBank 1 Boligkreditt AS vurderer tilbakekjøp og utstedelse av ansvarlig lån

SpareBank 1 Boligkreditt AS vurderer å utstede et nytt tidsbegrenset ansvarlig
obligasjonslån, samt delvis tilbakekjøp av utestående ansvarlig obligasjonslån
med ISIN NO0010704109, dog avhengig av markedsforhold.

Selskapets generalforsamling og Finanstilsynet har godkjent både den mulige
utstedelsen og tilbakekjøpet.

DNB Markets og SpareBank 1 Markets er engasjert som tilretteleggere.

Kontaktperson i DNB Markets:
Jan Krogh-Vennemo, tlf: 24 16 90 15

Kontakt person i SpareBank 1 Markets:
Benedicte Bjørland, tlf: 24 14 37 19

Stavanger, 18. juni 2018

SpareBank 1 Boligkreditt AS 
Jahn Fredrik Hoff
51 50 94 16

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=453868

Nyheten er levert av OBI.