Forsinkede kurser. Sist oppdatert: fredag 22. februar  

11/07-2018 06:58:24: (KVAER) Kværner ASA: 2. kvartal og halvårsresultat 2018 - På plan med resultater og drift

Kværner ASA: 2. kvartal og halvårsresultat 2018 - På plan med resultater og drift
11. juli 2018 - Kværners andre kvartal og halvårsresultat er på plan i forhold til målene for året. Kontantbeholdningen per 30. juni økte til over 3 milliarder kroner, over nivået gjennom det siste året. EBITDA-resultatet for Field Development segmentet var på 118 millioner kroner i andre kvartal sammenlignet med 230 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Ordreinngangen var på 1 941 millioner kroner i siste kvartal 2018, mer enn fem ganger mer enn i andre kvartal 2017 med 370 millioner kroner.

Ordrereserven er på 11 204 millioner kroner per 30. juni, opp fra 9 041 millioner kroner på samme tid i fjor. Noen av de betydelige kontraktene som ble vunnet i første halvdel av 2018, vil begynne å gi effekt på resultatene neste år.

I andre kvartal var Kværners totale inntekter, inkludert felleskontrollerte enheter (Field Development segment) 1 846 millioner kroner sammenlignet med 1 986 millioner kroner i samme periode for ett år siden. Den tilhørende EBITDA-marginen var 6,4 prosent i siste kvartal, mot 11,6 prosent i andre kvartal 2017. Omsetning og EBITDA for første halvår 2018 var 3 789 millioner kroner og 323 millioner kroner, mot 4 055 millioner kroner og 350 millioner kroner under samme periode i 2017.

«Vi leverer i tråd med vår planlagte utvikling i år. Resultatene fra andre kvartal gjenspeiler at vi ikke har startet å ta marginer på nylig tildelte prosjekter. Tallene reflekterer også at vi nå er i en periode med mindre betydelige effekter fra bonuser og insentiver sammenlignet med de siste kvartalene. Fremover forventer vi fortsatt å se kvartalsvise svingninger i resultatet som følge av fasing av prosjekter, prosjektportefølje og insentiver. Vi opprettholder forventningene til 2018, med inntekter for året på over 7 milliarder kroner og EBITDA-marginer på et lavere nivå enn for 2017», sier Karl-Petter Løken, Kværners konsernsjef.

Kværner har ingen rentebærende gjeld. Kontanter og bankinnskudd ved utgangen av kvartalet var over 3 milliarder kroner, opp fra 2,9 milliarder kroner i samme kvartal i fjor.

«Vår ordrebok og tallene våre illustrerer at vi har et høyt aktivitetsnivå, med flere prosjekter som blir utført parallelt. Alle nåværende prosjekter er på plan, noe som har blitt et varemerke for Kværner.  Fremover vil hovedprioriteringene fortsette å være sikker og forutsigbar gjennomføring av pågående prosjekter. I tillegg er vår strategi å videreutvikle Kværners virksomhet og ordrereserve. I markedet forventer vi en rekke små og mellomstore prospekter, hovedsakelig i våre definerte vekstsegmenter. Vi ser også noen få større prospekter i vårt tradisjonelle marked for plattformdekk og understell, og vi regner med å se utfallet av disse i løpet av året og neste år», sier Løken.

Fullstendig halvårsrapport og presentasjon på engelsk kan lastes ned under og på www.kvaerner.com.

SLUTT

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:

Investorhenvendelser:

Idar Eikrem, Finansdirektør, Kværner, Mobil: +47 950 28 363, epost: ir@kvaerner.com

Mediehenvendelser:

Torbjørn Andersen, Kommunikasjonssjef, Kværner, Mobil: +47 928 85 542, epost: torbjorn.andersen@kvaerner.com

Om Kværner:

Kværner er en ledende, spesialisert leverandør av ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester (EPC) til offshore olje- og gassplattformer og landbaserte anlegg. Kværner ASA består av både datterselskaper og tilknyttede selskaper ("Kværner gruppen") og er en internasjonal leverandør og foretrukket partner for olje- og gass operatører, samt andre ingeniør- og fabrikasjonsselskaper. Kværner og selskapets rundt 2 600 HMS-fokuserte og erfarne medarbeidere er anerkjent for å planlegge og gjennomføre noen av verdens mest krevende prosjekter.

I 2017 hadde Kværners Field Development segment en samlet omsetning på 7,6 milliarder kroner. Selskapet hadde en ordrebok per 30. juni 2018 på 11,2 milliarder kroner. Kværner er notert på Oslo Børs med tickerkoden "KVAER". For mer informasjon, se www.kvaerner.com.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
2nd quarter and half year 2018 presentation

2nd quarter and half year 2018 Report


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Kværner ASA via Globenewswire
Nyheten er levert av GlobeNewswire.