Forsinkede kurser. Sist oppdatert: fredag 22. februar  

11/07-2018 17:22:06: (TEL) Tilbakekjøp av egne aksjer

Telenor kjøpte 11. juli 2018 120.000 egne aksjer til snittkurs 172,23 kroner, og
eier etter dette 1.618.810 egne aksjer. 	

For ytterligere informasjon om tilbakekjøpsprogrammet viser Telenor til
børsmeldingen av 21. juni 2018 (tilgjengelig på www.newsweb.no).

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=455427

Nyheten er levert av OBI.