Forsinkede kurser. Sist oppdatert: tirsdag 19. mars  

10/08-2018 16:47:13: (DNB) DNB ASA - Status for tilbakekjøpsprogram etter uke 32

I løpet av uke 32 2018 kjøpte DNB ASA 628 500 egne aksjer til en snittkurs på
166,43 kroner per aksje. Etter dette eier DNB ASA totalt 8 002 000 egne aksjer.

Tilbakekjøpet av aksjer relaterer seg til det tilbakekjøpsprogrammet som ble
offentliggjort av DNB ASA 6. juni 2018. Tilbakekjøpsprogrammet omfatter opp til
ca. 24,1 millioner aksjer, hvorav opp til ca. 15,9 millioner aksjer kan bli
kjøpt tilbake i det åpne markedet. De resterende aksjene vil bli innløst fra
staten på proporsjonal basis, under forutsetning av at godkjennelse gis fra DNB
ASAs ordinære generalforsamling i 2019, slik at statens eierandel på 34,00 %
forblir uendret etter gjennomføringen av tilbakekjøpsprogrammet.

For ytterligere informasjon om tilbakekjøpsprogrammet for egne aksjer, viser DNB
ASA til børsmelding av 6. juni 2018 (tilgjengelig på www.newsweb.no).
For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:
Rune Helland, leder for Investor Relations, tlf. 23 26 84 00 / 977 13 250
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=456913

Nyheten er levert av OBI.