Forsinkede kurser. Sist oppdatert: tirsdag 19. mars  

10/08-2018 17:34:01: (ORK) Orkla ASA: Meldepliktig handel - Kjøp av egne aksjer

Orkla ASA har den 10. august 2018 kjøpt 353.000 egne aksjer gjennom megler til
gjennomsnittskurs kr 69,95 pr. aksje.

Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 15.946.259 aksjer.

Orkla ASA
Oslo, 10. august 2018

Ref.:

Senior Vice President Group Treasury
Geir Solli
Tlf.: +47 9954 2789

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


 
  

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=456915

Nyheten er levert av OBI.