Forsinkede kurser. Sist oppdatert: lørdag 23. februar  

14/09-2018 13:01:00: (FUNCOM) Nytt styremedlem i Funcom

Susana Meza Graham er valgt inn i styret. 

Ekstern link: http://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2018/09/Nytt-styremedlem-i-Funcom

Nyheten er levert av Hegnar.