Forsinkede kurser. Sist oppdatert: lørdag 23. februar  

14/09-2018 18:48:56: (TEL) Tilbakekjøp av egne aksjer

Telenor kjøpte 14. september 2018 149.350 egne aksjer til snittkurs 162,69
kroner, og eier etter dette 7.383.142 egne aksjer. 	

For ytterligere informasjon om tilbakekjøpsprogrammet viser Telenor til
børsmeldingen av 21. juni 2018 (tilgjengelig på www.newsweb.no).

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=459493

Nyheten er levert av OBI.