Forsinkede kurser. Sist oppdatert: torsdag 21. februar  

11/10-2018 18:03:08: (TEL) Tilbakekjøp av egne aksjer

Telenor kjøpte 11. oktober 2018 424.975 egne aksjer til snittkurs 153,03 kroner,
og eier etter dette 10.674.374 egne aksjer.

For ytterligere informasjon om tilbakekjøpsprogrammet viser Telenor til
børsmeldingen av 21. juni 2018 (tilgjengelig på www.newsweb.no).

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=461145

Nyheten er levert av OBI.