Forsinkede kurser. Sist oppdatert: torsdag 25. april  

15/10-2018 09:59:39: (STB) STOREBRAND ASA: INVITASJON TIL RESULTATPRESENTASJONER

I forbindelse med offentliggjøring av regnskapet for 3. kvartal 2018 inviteres
det til følgende:

Onsdag 24. oktober - Lysaker

07.30
Pressemelding, kvartalsrapport og analytikerpresentasjon vil være tilgjengelig
på www.storebrand.no/ir.

10.00
Felles presse- og analytikerkonferanse i Storebrands Auditorium, Lysaker Park.
Hovedinngang: Professor Kohts vei 9, Lysaker.

Web-TV
Presentasjonen vil bli sendt direkte på web-tv fra våre hjemmesider. Sendingen
vil også bli lagt ut som klikkbar fil etter endt presentasjon.

14.00
Internasjonal telefonkonferanse for investorer og analytikere. Deltagere på
telefonkonferansen bes vennligst ringe inn ca. 10 minutter før på telefonnummer:
21 56 33 18 fra Norge eller +44 (0) 20 3003 2666 fra utlandet. (Passord
Storebrand). For nærmere detaljer knyttet til konferansen, vennligst se
www.storebrand.no/ir.

Storebrands ambisjon er å være best på sparing til pensjon. Storebrand skal
levere bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon slik at den
enkelte får en bedre pensjon, og en bedre verden å gå av med pensjon i.
Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 2 millioner personkunder, med
hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo (Norge). Storebrand forvalter over 700
milliarder kroner og er Norges største private kapitalforvalter. Vi jobber
målrettet for å nå visjonen om at Våre kunder anbefaler oss. Storebrand-aksjen
(STB) er notert på Oslo Børs.

Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på twitter @Storebrand_no

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=461250

Nyheten er levert av OBI.