Forsinkede kurser. Sist oppdatert: torsdag 25. april  

08/11-2018 14:19:03: (ORK) Renteregulering

Det er fastsatt ny rente for NO0010731730.
Ny rentesats i perioden 12.11.2018 - 12.02.2019 er 1,86.
Ticker:ORK82

Den nye rentesats (og rentebindindingsperiode) er fastsatt i henhold til avtale,
jf. låneavtalens og tegningsinnbydelsens/lånebeskrivelsens bestemmelser.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.

(Publisert av Nordic Trustee, Maren Kathrine Bekkeseth Dahl)

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/463172

Nyheten er levert av OBI.