Forsinkede kurser. Sist oppdatert: torsdag 25. april  

08/11-2018 19:00:00: (FJORD) Meldepliktig handel for primærinnsidere

Primærinnsider Dagfinn Neteland, adm. direktør i Fjord1 ASA, har den 7. november
2018 kjøpt 334 aksjer i Fjord1 ASA til kurs 44,8598. Aksjene er kjøpt fra Fjord1
under selskapets aksjekjøpsprogram for ansatte. Etter kjøpet kontrollerer
Dagfinn Neteland en beholdning på 8 124 aksjer i Fjord1 ASA.

Primærinnsider Anne-Mari Sundal Bøe, økonomidirektør i Fjord1 ASA, har den 7.
november 2018 kjøpt 334 aksjer i Fjord1 ASA til kurs NOK 44,8598. Aksjene er
kjøpt fra Fjord1 under selskapets aksjekjøpsprogram for ansatte. Etter kjøpet
kontrollerer Anne-Mari Sundal Bøe en beholdning på 624 aksjer i Fjord1 ASA.

Primærinnsider Nils Kristian Berge, prosjektdirektør i Fjord1 ASA, har den 7.
november 2018 kjøpt 334 aksjer i Fjord1 ASA til kurs NOK 44,8598. Aksjene er
kjøpt fra Fjord1 under selskapets aksjekjøpsprogram for ansatte. Etter kjøpet
kontrollerer Nils Kristian Berge en beholdning på 624 aksjer i Fjord1 ASA.

Primærinnsider Egil Kirkebø, observatør i styret i Fjord1 ASA, har den 7.
november 2018 kjøpt 334 aksjer i Fjord1 ASA til kurs NOK 44,8598. Aksjene er
kjøpt fra Fjord1 under selskapets aksjekjøpsprogram for ansatte. Etter kjøpet
kontrollerer Egil Kirkebø en beholdning på 624 aksjer i Fjord1 ASA.

Primærinnsider Reidar Tangen, varamedlem i styret i Fjord1 ASA, har den 7.
november 2018 kjøpt 334 aksjer i Fjord1 ASA til kurs NOK 44,8598. Aksjene er
kjøpt fra Fjord1 under selskapets aksjekjøpsprogram for ansatte. Etter kjøpet
kontrollerer Reidar Tangen en beholdning på 624 aksjer i Fjord1 ASA.

Primærinnsider Ane Eliassen, økonomileder i Fjord1 ASA, har den 7. november 2018
kjøpt 334 aksjer i Fjord1 ASA til kurs NOK 44,8598. Aksjene er kjøpt fra Fjord1
under selskapets aksjekjøpsprogram for ansatte. Etter kjøpet kontrollerer Ane
Eliassen en beholdning på 624 aksjer i Fjord1 ASA.

Primærinnsider Ole Kjell Eidem, varamedlem i styret i Fjord1 ASA, har den 7.
november 2018 kjøpt 334 aksjer i Fjord1 ASA til kurs NOK 44,8598. Aksjene er
kjøpt fra Fjord1 under selskapets aksjekjøpsprogram for ansatte. Etter kjøpet
kontrollerer Ole Kjell Eidem en beholdning på 624 aksjer i Fjord1 ASA.Denne opplysningen
er
informasjonspliktig
etter
verdipapirhandelloven §4-2

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/463206

Nyheten er levert av OBI.