Forsinkede kurser. Sist oppdatert: torsdag 25. april  

08/11-2018 09:58:12: (ELE) Korrigering: Element og ABO enige om stillstandsperiode for transje 3 ***

KORRIGERING:
I tredje avsnitt i den opprinnelige meldingen refereres det til datoene 31.
januar 2018 og 1. februar 2018, mens korrekte datoer skal være henholdsvis 31.
januar 2019 og 1. februar 2019. Meldingen har blitt korrigert i henhold til
dette».

***

OSLO, NORGE 8 NOVEMBER 2018 - ELEMENT ASA ('ELEMENT') OG ALPHA BLUE OCEAN,
GJENNOM EUROPEAN HIGH GROWTH OPPORTUNITIES SECURITIZATION FUND, ('ABO') HAR
BLITT ENIGE OM EN STILLSTANDSPERIODE SOM INNEBÆRER AT ABO IKKE HAR ANLEDNING TIL
Å IVERKSETTE TRANSJE 3 AV 500 MNOK-FASILITETEN FØR 31. JANUAR 2019, MED MINDRE
ELEMENT-AKSJEN NÅR 4 KRONER. 

"Vi er godt fornøyd med ABOs proaktive holdning og imøtekommelse av vår
anmodning om å pålegge en tre måneders stillstandsperiode for selskapets transje
3. ABO viser med dette at de tar hensyn til både Element og interessene til
selskapets aksjonærer", forteller Lars Beitnes, styreformann i Element.

Element og ABO (samt deres tilknyttede selskaper) har inngått en ny
tilleggsavtale til den konvertible lånefasiliteten med tegningsretter på 500
MNOK, som ble godkjent av generalforsamlingen 6. juni 2018. Den nye avtalen
innebærer at ABO ikke har mulighet til å iverksette den tredje 50 MNOK-transjen
med tegningsretter før etter 31. januar 2019, altså 1. februar 2019, med mindre
Element-aksjen når 4 kroner før den tid. Som tidligere offentliggjort har ABO
den 6. september 2018 fullført sin konvertering av transje 2, og har dermed
mulighet til å iverksette transje 3 etter eget skjønn. Avtalen som partene
inngikk i september 2018 innebærer at ABO samt dets tilknyttede selskaper skal
begrense sitt salgsvolum til maksimalt 10% av det totale handelsvolumet per dag,
til og med den 27. februar 2019, så lenge aksjekursen er under 4,50 NOK per
aksje. 

"Vi setter pris på dialogen og den fleksible holdningen som ABO har utvist flere
ganger under vårt 14-måneder lange samarbeid. Stillstandsperiode gir en
sikkerhet for markedet om at ytterligere konverteringer ikke vil finne sted i
den avtalte perioden, noe som betyr at markedet kan gjøre nødvendige
tilpasninger uten å bli påvirket av utstedelse av ytterligere aksjer i løpet av
stillstandsperioden. Som tidligere nevnt har ABO sterke insentiver til å bidra
til en økt aksjekurs gjennom prismekanismene i tegningsrettene, i motsetning til
mange andre konvertible fasiliteter som benyttes av andre aktører", uttaler
Cecilie Grue, administrerende direktør i Element.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Cecilie Grue,
Adm.dir
Telefon: +47 991 62 486, E-post: cg@elementasa.com

Lars Beitnes
Styreleder
Telefon: +356 7996 1497 E-post: lcb@elementasa.com

OM ELEMENT / www.elementasa.com
Element er et innovativt investeringsselskap innen mineralsektoren, som
kontinuerlig arbeider for å skape aksjonærverdi til en lavest mulig risiko.
Selskapets strategi går ut på å identifisere undervurderte prosjekter og øke
kontantstrømmen i prosjekter der infrastruktur og annet grunnleggende arbeid har
blitt gjennomført. Selskapet konsentrerer seg spesielt om prosjekter knyttet til
ny – og ofte banebrytende – teknologi innenfor utvalgte nisjesegmente

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/463100

Nyheten er levert av OBI.