Forsinkede kurser. Sist oppdatert: fredag 24. mai  

06/12-2018 08:00:00: (SAS-NOK) SAS AB: Meldepliktig handel den 5 december, 2018

Carsten Dilling, styrelseordförande, har genom sitt bolag CDI Consult A/S den 5
december 2018 köpt 35 222 stamaktier utgivna av SAS AB för en sammanlagd
köpeskilling om 499 999,79 DKK (14,18 DKK per aktie). Hans totala aktieinnehav
efter transaktionen uppgår till 35 222 stamaktier i SAS AB.

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/465132

Nyheten er levert av OBI.