Forsinkede kurser. Sist oppdatert: fredag 24. mai  

06/12-2018 13:45:16: (STB) Renteregulering

Det er fastsatt ny rente for NO0010717499.
Ny rentesats i perioden 10.12.2018 - 11.03.2019 er 2,13.
Ticker:STB14 PRO

Den nye rentesats (og rentebindindingsperiode) er fastsatt i henhold til avtale,
jf. låneavtalens og tegningsinnbydelsens/lånebeskrivelsens bestemmelser.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.

(Publisert av Nordic Trustee, Cecilie Natalie Haug Guldberg)

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/465208

Nyheten er levert av OBI.